K wobsahej skočić

Podstupimske pśinoski k Sorabistice

Z Wikipedije

Podstupimske pśinoski k Sorabistice (nim. Potsdamer Beiträge zur Sorabistik) jo rěd knigłow wudawanych w Podstupimskej universiśe a pósćonych rěcy, literaturje, stawiznam, kulturje a folkloru Serbow pśedewšym w Dolnej Łužycy. Rěd jo se załožył wót Petera Kosty a Madleny Norbergoweje, kótarež teke stej byłej jogo redaktora a wudawarja.

Titlowe słowo rěda, sorabistika, jo pisane z wjelikim pismikom. Pó pšawopisu toś to słowo dej byś pisane z małym pismikom, dokulaž z wielikim zachopnym pismikom pišomy jano prědne słowo sady, nadpisma, titla atd.[1]. Madlena Norbergowa groni, až pó jeju měnjenju jo to zmólka, ale toś ta zmólka ma juž symboliski wóznam, dokulaž mjeńšyna dej byś wjelika[2]. Peter Kosta rozkładujo, až To jo pśiznamje našeje samostatnosći. To nichten tak njepišo. Nama jo sorabistika wjelgin wažna, togodla smej kśěłej to wuzwignuś[3].

Dotychměst jo wudanych 11 zešywkow:

 1. Johannes Bocatius - ein wendischer Europäer aus Vetschau. Beiträge eines Internationalen Symposiums zu Johannes Bocatius (Jan Bok), 2000.
 2. Měto Pernak, Aleksandr Sergejewič Puškin (1799-1837). Wubrane basni we dwěma rěcoma. Posćonk k 200. narodnemu dnju basnika, z rusojskeje do serbskeje rěcy pśenjasone, 2000.
 3. Detlef Kobjela, Werner Měškank, Vom Regenzauberlied bis zur wendischen Pop-Ballade. Ein Beitrag zur Musikgeschichte der Lausitz unter besonderer Darstellung der niedersorbischen Musikgeschichte 2000.
 4. Peter Kunze, Serby w Dolnej Łužycy, orginal: Peter Kunze. Die Sorben/Wenden in der Niederlausitz, Ludowe nakładnistwo Domowina. 2000 (2. nakład). Do dolnoserbšćiny pśełožył Uwe Gutšmidt, rěcne wobźěłanje Gerhard Mučišk, 2001.
 5. Reflexionen zur sorbischen/wendischen Sprache, Kultur und Literatur, 2003.
 6. Arnošt Muka – ein Sorbe und Universalgelehrter, 2004.
 7. Herbert Nowak, Prjatkowanja, 2007.
 8. Sammelband zur sorbischen/wendischen Kultur und Identität, 2008.
 9. Domownja/Heimat : sorbische/wendische Perspektiven auf die Lausitz, 2009.
 10. Alfred Měškank (zestajaŕ), Adam Mickiewicz. Basni w serbskich pśełožkach, 2012.
 11. Peter Huckauf, Gedichte und Texte aus der Lausitz, 2014.
 12. Alfred Rogan, Tobias Preßler, Sorbische/Wendische Spuren in der nördlichen Niederlausitz, 2019.
 13. Alfred Rogan, Tobias Preßler, Das Modell Friedland. Vom Zusammenleben deutscher, jüdischer und wendischer Bewohner in einer Niederlausitzer Kleinstadt, 2022.

Nóžki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 1. Manfred Starosta: Dolnoserbska ortografija a interpunkcija, Ludowe nakładnistwo Domowina 1976, b. 28, §115
 2. Rozgrono z Madlenu Norbergoweju a Peterom Kostu w Rozhlaźe
 3. Rozgrono z Madlenu Norbergoweju a Peterom Kostu w Rozhlaźe

Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]