Detlef Kobjela

Z Wikipedije
Detlef Kobjela
Zakładne daty
datum naroźenja 7. apryla 1944
rodna wjas Rogozno
datum wumrěśa 18. maja 2018
Wobźěłaś
p  d  w

Detlef Kobjela, nim. Detlev Kobela (roź. 7. apryla 1944 w Rogoznje, wum. 18. maja 2018 w Budyšynje[1]) jo był serbski komponist a muzikolog.

Kobjela jo se naroźił 7. apryla 1944 w Rogoznje. Za swójich źiśecych dnjow jo wón pomagał nanoju w pjakaŕni. Tam jo Kobjela słyšał teke prědne serbske słowa. Serbska jo była teke rěc jogo starki. Wót nana jo wón dostał pódpěru w muzikaliskem wukubłanju.

Wón jo wuknuł w serbskej wušej šuli w Chóśebuzu. Studěrował jo pedagogiku za muziku, germanistisku a wědomnosć za muziku na Humboldtowej Uniwersiśe w Barlinju. Pśi drogowanju ze starym pśijaśelom z wušej šuli jo wón póznał swóju žeńsku Mariju. Pód jeje wliwom jo Kobjela namakał drogu k serbskej rěcy a komponěrowanju. Wónej stej měłej dwě góleśi.

Wót 1970 až do 1980 jo Kobjela był wědomnostny sekretaŕ źěłowego krejza serbskich muzikarjow. Mimo togo jo wón był muzikaliski dramaturg a šefowy dramaturg w Serbskem ludowem ansamblu. Wót 1990 až do 1995 jo Kobjela teke był tam intendant. Wón jo cynił filmowu muziku a chorowu muziku.

Publikacije[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  • Doma rědnje jo. Dolnoserbski spiwnik, zestajił a wudał Detlef Kobjela, Budyšin 1996.
  • Vom Regenzauberlied bis zur wendischen Pop-Ballade. Ein Beitrag zur Musikgeschichte der Lausitz unter besonderer Darstellung der niedersorbischen Musikgeschichte, Podstupim (Podstupimske pśinoski k Sorabistice Nr. 3; gromaźe z Wernerom Měškankom), Podstupim 2000.

Nožki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  1. Gregor Wieczorek, Serbski komponist Detlef Kobjela jo njabogi, Nowy Casnik, 23.05.2018

Wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]