Alfred Měškank

Z Wikipedije

Alfred Měškank, nim. Alfred Müßiggang, Alfred Meschkank (roź. 16. oktobra 1927 w Droždźiju w Górnej Łužycy, wum. 1. januara 2016 w Chóśebuzu-Škódowje) - serbski sorabist, rěcywědnik‎ a pśełožowaŕ z pólšćiny a serbiskeje rěcy.

Pó drugej swětowej wójnje wuknuł w gymnaziumje w Českej Lípje. W lětach 1948-1952 jo studěrował na uniwersiśe we Wrocławje ako ceptaŕ za fyziku. Wón jo napisał mjazy drugim Zakłady dolnoserbskeje rěcy za Pólakow a teke Zakłady dolnoserbskeje rěcy we warianśe za Górnoserbow. Wón jo pśełožowaŕ z pólskeje literatury do górnoserbskeje abo nimskeje. Do kóńca swójogo žywjenja jo pśestajał knigły a pśinoski z pólskeje, nimskeje do dolno- a górnoserbskeje rěcy. Wósebnje wjele z jogo pśełožkow namakamy w kulturnem casopisu Rozhlad. Až do smjerśi jo bydlił w Chóśebuzu.

Publikacije[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  • 1955 - Wučbnica matematiki za hornjoserbske wyše šule (z Wernerom Rennebergom)
  • 2006 - Zakłady dolnoserbskeje rěcy / Podstawy języka dolnołużyckiego (wucbnica)
  • 2013 - Adam Mickiewicz: basni w serbskich pśełožkach, zest. Alfred Měškank, Podstupimske pśinoski k Sorabistice, Nr. 10, Podstupim

Pśełožki do dolnoserbšćiny[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  • 2007 - Pójźćo, comy z wami graś. Nimske źiśece gronka a štucki w serbskem woblacenju (Alfred Měškank jo pśestajił 12 gronkow)
  • 2013 - Adam Mickiewicz: basni w serbskich pśełožkach (basni pśestajone do dolnoserbšćiny)

Pśełožki do górnoserbšćiny[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  • 2008 - Achim Mič, Njebjesam blisko
  • 2011 - Halina Barań, Sćin běłeho ranja

Wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]