K wobsahej skočić

Pśedłoga:Rědna tabela

Z Wikipedije

border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; "


Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.

Toś ta pśedłoga wužywa se za formatěrowanje tabele.
Pśedłoga doda slědujucy tekst do tabele.

Wužywanje

{| {{Rědna tabela}}

Teke móžo se dalše gódnosći wužywaś.

{| {{Rědna tabela|width: 250px; font-size: 2em;}}

Za nalěwo a naprawo wusměrjone tabele glědaj Pśedłoga:Rědna tabela-nalěwo a Pśedłoga:Rědna tabela-napšawo.

Glědaj tekeJolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.