Pśedłoga:Rěc/lokatiw

Z WikipedijeDokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.

Toś ta pśedłoga wrośi lokatiwnu formu kraja pśez wužywanje slědujuceje syntaksy {{Rěc/lokatiw|dolnoserbske mě rěcy}}. Wužywa se pśez pśedłogu {{Babelowa lisćina}}.

Pśikład : Lokatiwne mě Rušćiny : {{Rěc/lokatiw|Rušćina}}
rezultěrujo

Lokatiwne mě Rušćiny : rušćinjeJolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.