K wobsahej skočić

Pśedłoga:Rěc

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

To jo pśedłoga za rěcne informacije, kótaraž ma někótare parametry.

Wužyśe

Cil pśedłogi jo daś rozdźělne informacije kótarež někak póśěgujo na rěcy. Za to se teje ISO 639-kod wužywa.

Syntaksa

{{Rěc|xxx|parameter}}

Parametry

Juž funkcioněrujuce parametry se w tabeli z pšawym pśikładom pokazuju. Hyšći njedefiněrowane parametry se gójźi cerwjeny wótkaz z tekstom Pśedłoga:Rěc/parameter pokazowaś.

parameter rezultat sintaksa pśikład
1 ISO 639-1 {{lingv|de|1}}
2 ISO 639-2 {{lingv|de|2}}
3 ISO 639-3 {{lingv|de|3}}
m mě rěcy ako substantiw (na pś. serbšćina) {{lingv|de|m}}
M mě rěcy ako substantiw (na pś. Serbšćina) {{lingv|de|M}}
lokatiw mě rěcy ako substantiw w lokatiwje (na pś. serbšćinje) {{lingv|de|lokatiw}}
a adjektiwna forma mjenja {{lingv|de|a}}
A adjektiwna forma mjenja {{lingv|de|A}}
e adwerbowa forma mjenja {{lingv|de|e}}
mě rěcy w rěcy sam
pó kodach wužywane we Wikipediji
{{lingv|de|mě}}
* mě rěcy w rěcy sam
z wótkazom na Wikipediju w rěcy
{{lingv|de|*}}
nastawk mě rěcy w rěcy sam
z wótkazom na nastawk wó rěcy we Wikipediji w rěcy
{{lingv|de|nastawk}}
en engelske mě rěcy {{lingv|de|en}}
fr francojske mě rěcy {{lingv|de|fr}}

Hlej tež


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.