Pśedłoga:LocMap+

Z Wikipedije
LocMap+ (Zemja)
LocMap+ (Zemja)
LocMap+ (Zemja)
Dokumentacija Dokumentacija

Pśedłoga LocMap+ jo dodaśe k pśedłoze LocMap, kótarež dowólujo, zwobrazowaś wěcore dypki na kórśe.

Za póstajenje dypkow na kórśe se pśedłoga LocMap~ wužywa. Za parameter marktype se pomocna pśedłoga {{LocMap/markěrowanje}} wužywa.

Wužywanje

Kórta

{{LocMap+
|mě LocMap
|border   = barwa wobłuka abo none
|background = Barwa slězyny, standard jo #f9f9f9
|caption  = wobrazowy pódpisanje
|float   = left, right, center abo none
|width   = šyrokosć kórty
|AlternativeMap = Croatia map modern.png (změnja kórtu w slězynje. 
           wobłukowe koordinaty buchu wót głownej kórty pśijimowane)
|places   = Lisćina pśedłogow LocMap~, kótarež połoženjow dypkow na kórśe definěruju
}}

Pozicija

{{LocMap~
|label   = Tekst k markěrowanym dypkoju
|label_size = wjelikosć pisma w procentach
|label_style= Lisćina atributow pisma, glědaj dołojce
|label_color= Barwa za pópisański tekst
|mark    = mě dataje za markěrowański dypk, standard jo Red pog.svg
|marktype  = mě družyny markěrowanja, standard njejo nic.
|marksize  = wjelikosć markěrowańskego dypka w pikselach, standard jo 8
|position  = left, right, top, bottom abo none – 
       Połoženje pópisanja nastupajcy markěrowański dypk, Voreinstellung right
|wrap    = auto abo manual, standard jo auto - łamanje smužki labela
       auto:awtomatiski, manual:łamanje se pśez input wót "<br>" do labelowego teksta wunuźijo
|background = barwa slězyny za pópisański tekst, standard jo transparent
|lat    = geogr. dliń (decimalne Geokoordinaty, negatiwne za pódwjacornu dliń)
      |lat_deg  = 56 | lat_min = | lat_sec = |lat_dir = (zestarjony)
|long    = geogr. šyrina (decimalne Geokoordinaty, negatiwne za pódpołdnjowu šyrinu)
      |lon_deg  = 16 | lon_min = | lon_sec = |lon_dir = (zestarjony)
|type    =<!-- country   za kraje
         state    za druge statowe wutwóry, njesuwerene staty ...
         adm1st   za zwězkowe kraje, kantony ...
         adm2nd   za krajne wokrejse, zastojańske gmejny ...
         city    za města a źěla městow, sedlišća a sedlišćowe gmejny
         isle    za kupy, kupki kupow
         airport   za lětanišća, zepěranišća lětarstwa ...
         mountain  za góry, górki, góriny, górske pśechody
         waterbody  za wódy: rěki, jazory, lodojce, kanale,
                 wódopady, Geysire ...
         forest   za góle a lěse (z EN)
         landmark  za zajmnostki, markantne dypki, chromy
               a wšo druge což se górjejce njegóźi.     -->
|pop    =<!-- licba wobydlarjow                        -->
|elevation =<!-- wusokosć nad mórskeje głaźiny (amtska wusokosć regiona region) -->
|dim    =<!-- Objektowy pśeměr w metrach                    -->
|region   =<!-- ISO 3166-1/2 kode (wšake kody z ›/‹ źělone)          -->
|name    =<!-- mě koordinata                         -->
}}

Tekst

{{LocMap~
|Y     = relatiwna wertikalna pozicija w procentach wót wjercha
|X     = relatiwna horicontalna pozicija w procentach wótlěwa
|label   = tekst pódla markěrowańskego dypka
|label_size = wjelikosć pisma w procentach
|label_style= lisćina atributow pisma, glědaj dołojce
|label_color= barwa za pópisański tekst
|position  = left abo right abo top abo bottom abo center abo none
       abo cysło mjaz 1 a 12 (wotpowědujcy cas na analogiskim cifrowniku)
       Pozicija pópisanja nastupajcy markěrowańskego dypka,
       standard pó połoženju na mapje 2, 4, 8 abo 10
|wrap    = auto abo manual, standard je auto - łamanje smužki labela
       auto:awtomatiski, manual:łamanje smužki se z inputom wót "<br>" do labelowego teksta wunuźijo
|background = barwa slězyny za pópisański tekst, standard jo transparent
}}

dokładniše informacije su na bokach pśedłogi LocMap.

Atributy pisma

Atributy pisma ze slědujuceje lisćiny se pódpěraju. Wšake toś te atributy se mógu z / źělone jaden za drugim pišu

Pódaśe Atribut pisma Pśikład
Normalne pismo Pópisanje
bold tucny Pópisanje
italic kursiwny Pópisanje
underline pódšmarowany Pópisanje
letterspacing rozćěgowany Pópisanje
wordspacing wótstawk słowow Pópisanje z wótstawkom
smallcaps kapitelki Pópisanje
uppercase wersalne pismo Pópisanje

Gromadu z label_color se pódaju slědujuce pórucone kombinacije

Pódaśe Wužyśe Pśikład
label_style=bold/uppercase|label_color=#646464 teritorij Francojska
label_style=bold|label_color=#646464 teritorij wótźěla Bretanja
label_style=bold/italic/letterspacing/uppercase|label_color=#2A6DB5 wodźizna Atlantiski ocean
label_style=bold/italic/letterspacing|label_color=#704040 góriny Alpy

Pśikłada

LocMap+ (Nimska)
LocMap+ (Nimska)
Pódpołnocne mórjo
DEC
Drježdźany
Drježdźany
Drježdźany
DEC
Berlin
Berlin
Berlin
DEC
München z manuelnym łamanim smužki
München z
manuelnym łamanim smužki
München z
manuelnym łamanim smužki
DEC
Köln scełego bźez łamanja
Köln scełego bźez łamanja
Köln scełego bźez łamanja
DEC
Hamburg z awtomatiskim łamanim smužki
Hamburg z awtomatiskim łamanim smužki
Hamburg z awtomatiskim łamanim smužki
Tekstowa legenda Komentar
Někotare nimske města
{{LocMap+|Nimska|width=300|float=center|caption=Někotare nimske města|places=
 {{LocMap~|X=13|Y=10|position=center|label_style=bold/italic/letterspacing/uppercase|label_color=#2A6DB5|label=Pódpołnocne mórjo}}
 {{LocMap~|Nimska|lat=51/2|long=13/44|region=DE-SN|position=left|background=#FFFFFF|label=Drježdźany|name=Dresden}}
 {{LocMap~|Nimska|lat=52/30|long=13/24|region=DE-BE|position=right|background=#FFFFFF|label=Berlin|name=Berlin|marktype=stolica}}
 {{LocMap~|Nimska|lat=48/8|long=11/34|region=DE-BY|position=right|wrap=manual|background=#FFFFFF|label=München z<br>manuelnym łamanim smužki|name=München}}
 {{LocMap~|Nimska|lat=50/57|long=6/58|region=DE-NW|position=top|wrap=manual|background=#FFFFFF|label=Köln scełego bźez łamanja}}
 {{LocMap~|Nimska|lat=53/34|long=10/02|region=DE-HH|position=bottom|background=#FFFFFF|label=Hamburg z awtomatiskim łamanim smužki|name=Hamburg}}
 {{LocMap~|Y=50|X=50|position=bottom|background=#AAAAAA|label=Tekstowa legenda Komentar}}
}}
LocMap+ (Rusojska)
LocMap+ (Rusojska)
DMS
Chabarowsk
Chabarowsk
Chabarowsk
DMS
Wladiwostok
Wladiwostok
Wladiwostok
DMS
Krasnojarsk
Krasnojarsk
Krasnojarsk
DMS
Tomsk
Tomsk
Tomsk
DMS
Nowosibirsk
Nowosibirsk
Nowosibirsk
DMS
Samara
Samara
Samara
DMS
Moskau
Moskau
Moskau
DMS
St. Petersburg
St. Petersburg
St. Petersburg
Někotare rusojske města
{{LocMap+|Rusojska|width=800|float=center|caption=Někotare rusojske města|places=
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=48|lat_min=29|lon_deg=135|lon_min=04|position=left|background=#FFFFFF|label=Chabarowsk}}
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=43|lat_min=07|lon_deg=131|lon_min=54|position=right|background=#FFFFFF|label=Wladiwostok}}
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=56|lat_min=00|lon_deg=92|lon_min=56|position=right|background=#FFFFFF|label=Krasnojarsk}}
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=56|lat_min=30|lon_deg=84|lon_min=58|position=left|background=#FFFFFF|label=Tomsk}}
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=55|lat_min=02|lon_deg=82|lon_min=55|position=bottom|background=#FFFFFF|label=Nowosibirsk}}
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=53|lat_min=11|lon_deg=50|lon_min=07|position=right|background=#FFFFFF|label=Samara}}
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=55|lat_min=45|lon_deg=37|lon_min=37|position=right|background=#FFFFFF|label=Moskau|marktype=stolica}}
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=59|lat_min=57|lon_deg=30|lon_min=19|position=right|background=#FFFFFF|label=St. Petersburg}}
}}

Kombiněrowane kórty

Jolic jaden dypkow se na kórśe njezwobrazujo, da se móžotej dwě kórśe jaden na drugi połožitej. Druga kórta se z pomocu pśedłogi {{Kórta w rožku}} aranžěrujo.

LocMap+ (Saudi-Arabska)
LocMap+ (Saudi-Arabska)
DEC
Babylon
Babylon
Babylon
DEC
Jathrib
Jathrib
Jathrib
DEC
Dedan
Dedan
Dedan
DEC
Tayma (Eksil wót Nabonida)
Tayma (Eksil wót Nabonida)
Tayma (Eksil wót Nabonida)
DEC
Edom
Edom
Edom
Wjelika kórta: Saudi-Arabska
Małka kórta: Irak
{{LocMap+
|Saudi-Arabska
|caption=<small>'''Wjelika kórta: Saudi-Arabska <br />Małka kórta: Irak'''</small>
|width=250
|float=right
|places=
{{Kórta w rožku
|1=Irak
|kórta=Saudi-Arabska
|šyrokosć=100
|rožk=
|wujasnjenje=
|species=
|dataja=
|dodank={{LocMap~
|Irak|lat=32/32/30
|long=44/25/24
|region=IQ
|position=right
|label=Babylon
|name=Babylon
}}
|stil=;
}}
{{LocMap~
|Saudi-Arabska
|label=Jathrib
|lat = 24/30/00
|long = 39/40/25
|region=SA
|position=right
}}
{{LocMap~
|Saudi-Arabska
|label=Dedan
|lat=26/30/00
|long=37/30/00
|region=SA
|position=left
}}
{{LocMap~
|Saudi-Arabska
|label=Tayma (Eksil wót Nabonida)
|lat = 27/38
|long = 38/33
|region=SA
|position=right
}}
{{LocMap~
|Saudi-Arabska
|label='''Edom'''
|lat=30/20/00
|long=35/15/00
|region=SA
|position=right
}}
}}

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.