K wobsahej skočić

Pśedłoga:Kórta w rožku

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga kombiněrujo dwě kórśe, tak až na wjelikej kórśe lažy małka kórta w jadnom z tych rožkow.

Wužyśe

Wóna zmóžni sajźiś do rožka kompletneje kórty “górnu kórtu” (glědaj {{Górna kórta}}) źož se głowna kórta lokalizěrujo. Kórta w rožku jo wiźeńska pomoc kótaraž zmóžni nakłasć ned w dalšnym wokolinje głownu kórtu.

Syntaksa

{{Kórta w rožku
|1=<kórta>
|mapa=<głowna kórta>
|šyrokosć=
|rožk=
|wujasnjenje=
|species=
|dataja=
|dodank=
|stil=
}}
 • 1: konwencijowe mě kórty w rožku (notny).
 • mapa: konwencijowe mě głowneje kórty (notny).
 • šěrokosć: šyrokosć kórty w rožku (notny).
 • róžk: lokalizacija kórty w rožku : ne, nw (abo no), se, sw (abo so) (fakultatiwny, so t.e., normalnje dolny lěwy rožk).
 • wujasnjenje : wujasnjenje kórty w rožku (fakultatiwny, normalnje “se zlicujo” awtomatiski).
 • species: species alternatiwny wobraz za kórtu w rožku, pód tymi definěrowane w pśedłoze parametrow za kórtu (fakultatiwny, normalnje žeden species).
 • dataja: zmóžni wužyśe dataje za kórtu w rožku, kótaraž jo druga ako ta definěrowana w pśedłoze parametrow za kórtu, jolic geografiska zaramikowanje jo ta samska (fakultatiwny).
 • dodawk: se móžo wužywaś za dodaśe wopśimjeśa (dypki) na kórśe w rožku (fakultatiwny).
 • stil: stil ramika lokalizacije na kórśe w rožku (fakultatiwny, normalnje cerwjeny ramik).

Nožki

 • Toś ta pśedłoga wužywa specialnje {{Zachopjeńk zašachtelikanja}}
 • Za definiciju “kórtu w rožku” (parameter 1), wužywanje {{Górna kórta||głowna kórta=}} se dopórucujo ; ale to njejo notne.
 • Ramik lokalizacije głowneje kórty na kórśe w rožku se móžo byś njeperfektny wósebnje jolic kórty njamaju pšaworožkatu projekciju (glědaj slědny pśikład).

Pśikłady

Kode Rezultat
Pśikład 1 :
{{Zachopjeńk kórty}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Afrika|image|relief}}|300px]]
{{Kórta w rožku|Sinusoidowa projekcija|kórta=Afrika|šyrokosć=130|wujasnjenje=Lokalizacija Afriki w sinusoidowej projekciji.}}
{{Kóńc kórty}}
Lokalizacija Afriki w sinusoidowej projekciji.
Pśikład 2 :
{{Zachopjeńk kórty}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Bretoniska|image}}|150px]]
{{Dypk na kórśe|Bretoniska|47.64|-3.47|Groix{{!}}Île de Groix|kupa|20|n}}
{{Kórta w rožku|{{Górna kórta|Bretoniska}}|rožk=ne|kórta=Bretoniska|šyrokosć=50}}
{{Kóńc kórty}}
Pśikład 3 :
{{Zachopjeńk kórty}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Bretoniska|image}}|300px]]
{{Dypk na kórśe|Bretoniska|47.64|-3.47|Groix{{!}}Île de Groix|kupa|20|n}}
{{Kórta w rožku
|{{Górna kórta|Bretoniska}}|rožk=se|kórta=Bretoniska|dodank={{Dypk na kórśe|{{Górna kórta|Bretoniska}}|47.64|-3.47|Groix|test}}|šyrokosć=80
}}
{{Kóńc kórty}}
Pśikład 4 :
{{Zachopjeńk kórty}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Francojska|image|relief}}|300px]]
{{Dypk na kórśe|Francojska|48.390833|-4.485556|Brest|sedlišćo bźez městnego mjenja}}
{{Kórta w rožku|Europa|kórta=Francojska|šyrokosć=120|dodank={{Dypk na kórśe|Europa|48.390833|-4.485556|Brest|test}}|species=relief}}
{{Kóńc kórty}}
Brest
Lokalizacija Francoskeje w Europje
Město dypka se {{LocMap~}} wužywa
{{Zachopjeńk kórty}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Francojska|image|relief}}|300px]]
<!--{{Dypk na mapje|Francojska|48.390833|-4.485556|Brest|sedlišćo bźez městnego mjenja}}-->
{{LocMap~|Francojska|lat=48.390833|long=-4.485556|label=Brest|position=none}}
{{Kórta w rožku|Europa|kórta=Francojska|šyrokosć=120|dodank={{Dypk na kórśe|Europa|48.390833|-4.485556|Brest|test}}|species=relief}}
{{Kóńc kórty}}
DEC
Lokalizacija Francoskeje w Europje
Pśikład 5 : wužyśe alternatiwnego wobraza
{{Zachopjeńk kórty}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Francojska|image}}|300px]]
{{Dypk na kórśe|Francojska|48.390833|-4.485556|Brest|sedlišćo bźez městnego mjenja}}
{{Kórta w rožku|Europa|kórta=Francojska|šyrokosć=120|dodank={{Dypk na kórśe|Europa|48.390833|-4.485556|Brest|test}}|dataja=France in Europe (-rivers -mini map).svg|stil=;}}
{{Kóńc kórty}}

Nožki : wužywaj stil=; až pódtłocyś cerwjeny ramik definěrowany normalnje.

Brest
Lokalizacija Francoskeje w Europje
Pśikład 6 : wužyśe alternatiwnego wobraza
{{Zachopjeńk kórty}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Francojska|image|relief}}|300px]]
{{Dypk na kórśe|Francojska|48.390833|-4.485556|Brest|sedlišćo bźez městnego mjenja}}
{{Kórta w rožku|Europa|kórta=Francojska|šyrokosć=120|dodank={{Dypk na kórśe|Europa|48.390833|-4.485556|Brest|test}}|dataja=France in Europe (relief) (-mini map).svg|stil=;}}
{{Kóńc kórty}}

Nožki : wužywaj stil=; až pódtłocyś cerwjeny ramik definěrowany normalnje.

Brest
Lokalizacija Francoskeje w Europje
Pśikład 7 : wužyśe indiwidualnego zašachtelikanja (stil=border:1px dotted black za carny ramik w małkich dypkach)
{{Zachopjeńk kórty}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Siciliska|image}}|300px]]
{{Dypk na kórśe|Siciliska|37.290595|13.585474|wurywanišćo d'Agrigente|wurywanišćo|no}}
{{Kórta w rožku|{{Górna kórta|Siciliska}}|kórta=Siciliska|šyrokosć=120|dodank=
{{Dypk na kórśe|{{Górna kórta|Siciliska}}|37.290595|13.585474|Zone archéologique d'Agrigente|test}}|stil=border:1px dotted black}}
{{Kóńc kórty}}
Pśikład 8 :
{{Zachopjeńk kórty}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Iran|image}}|300px]]
{{Dypk na kórśe|Iran|37.7|45.316667|Jazor Urmia|jazor}}
{{Kórta w rožku|Azija|kórta=Iran|šyrokosć=120|dodank={{Dypk na kórśe|Azija|37.7|45.316667|Jazor Urmia|test}}}}
{{Kóńc kórty}}

Nožki : lokalizaciski dypk jo wen ramika (cerwjenje).

Rozwězanje: wužyśe alternatiwnego wobraza
{{Zachopjeńk kórty}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Iran|image}}|300px]]
{{Dypk na kórśe|Iran|37.7|45.316667|Jazor Urmia|jazor}}
{{Kórta w rožku|Azija|kórta=Iran|šyrokosć=120|dodank={{Dypk na kórśe|Azija|37.7|45.316667|Jazor Urmia|test}}|dataja=Iran in Asia (-mini map -rivers).svg|stil=;}}
{{Kóńc kórty}}
Druge rozwězanje: wužyśe pśedłogi za parametrow za kórtu (tu {{LocMap Iran w Aziji}})
{{Zachopjeńk kórty}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Iran|image}}|300px]]
{{Dypk na kórśe|Iran|37.7|45.316667|Jazor Urmia|jazor}}
{{Kórta w rožku|Iran w Aziji|kórta=Iran|šyrokosć=120|dodank={{Dypk na kórśe|Azija|37.7|45.316667|Jazor Urmia|test}}|stil=;}}
{{Kóńc kórty}}

Pokazka

Nastawk Pśedłoga:Kórta w rožku jo w toś tej wersiji pśełožk nastawka Ŝablono:Mapo en angulo z Esperanto-Wikipedije, wersija wót 8. Januara 2013‎, 10:35 (UTC). Lisćinu awtorow móžoš how namakaś.

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.