Pśedłoga:Literatura

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga wutwóri – z datami dopołnjena – literaturowe pódaśa pó Wikipedia-směrnicy na de:Wikipedia:Literatur. Mimo togo generěrujo awtomatiski zapisk w mikroformaśe COinS, kótaryž awtomatisku ekstrakciju wót metadatow z pomocu literaturowych zarědniskich programow kaž na pś. Zotero dowólujo. Pšašanja a pokaze pšosym piš na diskusijny bok. Wužyśe se tu rozjasnjujo.

Toś ta pśedłoga njama ako {{subst:Literatura|...}} rozpušćowaś a se wót normalnego teksta narownaś, dokulaž howacej njepśeglědny šmat z {{if...}} a dalšego Wiki-žrědlowego teksta nastaś.

Žrědło

Krotka wersija (knigły)

{{Literatura | awtor= | titel= | nakładnistwo= | městno= | lěto= | ISBN= }}

{{Literatura
 | awtor=
 | titel=
 | nakładnistwo=
 | městno=
 | lěto=
 | ISBN=
}}
Krotka wersija (nastawk w casopisu)

{{Literatura | awtor= | titel= | zgromadne źěło= | zwězk= | cysło= | lěto= | strony=}}

{{Literatura
 | awtor=
 | titel=
 | zgromadne źěło=
 | zwězk=
 | cysło=
 | lěto=
 | strony=
}}
Dłujka wersija

{{Literatura | awtor= | wudawaŕ= | titel= | titelowy dodank= | zgromadne źěło= | WerkErg= |zwězk = | cysło= | nakład= | nakładnistwo= | městno= | lěto= | mjasec= | źeń= | kapitel= | boki= | słupy= | ISBN= | ISBNistFormalFalsch= | ISSN= | LCCN= | originalny titel= | originala rěc= | pśełožowaŕ= | Online= | DOI= | arxiv= |PMID= | pśistup=2024-04-14 | typ= | komentar=}}

{{Literatura
| awtor=
| wudawaŕ=
| titel=
| titelowy dodank=
| zgromadne źěło=
| WerkErg=
| zwězk=
| cysło=
| nakład=
| nakładnistwo=
| městno=
| lěto=
| mjasec=
| źeń=
| kapitel=
| boki=
| słupy=
| ISBN=
| ISBNistFormalFalsch=
| DNB=
| ISSN=
| ZDB=
| LCCN=
| komentar=
| originalny titel=
| originalna rěc=
| pśełožowaŕ=
| Online=
| DOI=
| arxiv=
| pśistup=2024-04-14
| typ=
}}

Parametry

Wše parametry mimo titela su opcionalne a se z pomocu jich mě narěcuju. Pórěd parametra jo wšojadne.

Parameter Komentar/pśikład
awtor awtorje (pśedmě swójbne mě, pśedmě swójbne mě …)
wudawaŕ wudawaŕ zgromadnego źěła abo citowanego źěła (jolic žeden awtor pśidatny)
titel titel citowanego źěła (awtomatiske sajźenje dypka na kóńcu titela); jolic titel sam ma sadowe znamje na kóńcu, kótarež jo druge ako dypk, na pś. pšašańske znamje, pótom se ma město parametra "titel" parameter "titel-P" wužywaś. Er verhindert die automatische Punktsetzung beim Titel des zitierten Werkes.
titelowy dodank pśidatne pódaśe k titeloju (na pś.: Mit einer Einleitung von Lieschen Müller.)
zgromadne źěło titel nadrědowanego źěła: casopis, zgromadne źěło … (awtomatiski se dopołni „In:“ pśed tym)
WerkErg Dasselbe wie titelowy dodank, za zgromadne źěło (se jano pokazujo, jolic toś to tam jo zapisane)
zwězk „Bd. 1“ (žedne awtomatiske dopołnjenje: „Bd.“ se zapisa), „Vol. 34“ (cysło zwězka, w engelskem rěcnym rumje Volume, Vol.), „knigły 12“
cysło cysło, teke znaty ako Issue, zešywk abo Heft („Nr.“ se awtomatiski dopołni, njezapiš)
nakład „1.“ (Dypk na kóńcu njezabydni!, „nakład“ se awtomatiski dopołni, njezapiš)
nakładnistwo bźez awtomatiskego dopołnjenja
městno wšakorake městna nakładnistwa se z nachilenej smužku „/“ rozdźěla (přir. de:Wikipedia:Literatur/Formatierungsregeln #Verlag und Ort)
lěto
mjasec pšosym dopołnje piš („Januar“, „Februar“, …) jano pśi periodikach
źeń „1, 2, 3, … 31“ jano pśi periodikach
kapitel na pś. „kapitel prastawizny“, „2.1.7 wóstatne“ abo „614b“ (na rozdźěl wót boki a słupy se tu nic dopołni, a wóstaju lichotny rum za někake rozrědowańske wótrězki źěła)
boki na pś. „27–34“ (až-smužku njezabydni!), „13ff.“, „192“ („S.“ se awtomatiski dopołni, njezapiš)
słupy někotare nastawki njejsu pó bokach ale pó słupach organizowane, pótom tu słupowe cysła zapis, na pś. „3–4“ (až-smužka njezabydni! – „Sł.“ se awtomatiski dopołni, njezapiš)
ISBN ISBN-čisło (bźez pódaśa pśesajźonego „ISBN“)
ISBNistFormalFalsch Jolic knigły bu z formalnje wopacnym ISBN wudaty, tu „J“ zapis.
ISSN ISSN-cysło za casopise, … (bźez zapisa pśesajźonego „ISSN“)
komentar na pś. licba bokow, pśispomnjeńka, pórucenje. To se mjaz spinkoma za źěła mjenjujo, dokulaž teke druge pódaśa tam mógu stojaś, a źěleńske znamje jo „;“, w małkich pismikach zachopinaj.
arxiv astro-ph/0506600v1 (The Archive, hlej pśedłoga:ArXiv)

arXiv-cysło se pótom tak pokazujo: arXiv:astro-ph/0506600

DOI 10.1109/MSPEC.2005.1526906 (Document Object Identifier, glědaj pśedłoga:DOI)

DOI-cysło se pótom tak pokazujo: doi:10.1109/MSPEC.2005.1526906

LCCN /32/14978 (glědaj pśedłoga:LCCN)

LCCN-cysło se pótom tak pokazujo: LCCN 32-14978

DNB 550700552

DNB-cysło se pótom tak pokazujo: Pśedłoga:DNB

ZDB 565790-8 (glědaj pśedłoga:ZDB)

ZDB-cysło se pótom tak pokazujo: ZDB-ID 565790-8

OCLC 227278342. (glědaj pśedłoga:OCLC)

OCLC-cysło se pótom tak pokazujo: OCLC 227278342

PMID 11341144 (glědaj PubMed)

PMID-cysło se pótom tak pokazujo: PMID 11341144

Online URL (přikład: „[http://server/file.pdf PDF, 1 MB]“)
pśistup Jano pśi pódaśu wót Online-žórłow. Casowy dypk na kótaremž bu citowana informacija cytana. Datum ma se w ISO-formaśe YYYY-MM-TT, a to lěto-mjasec-źeń (na pś. 1958-06-16), pisaś.
originalna rěc Code pó RFC 4646 za rěc, w kótarejž jo original spisany, na pś. „en“, „en-US“ abo „ar-Latn-EG“, glědaj teke pśedłoga:Lang.
originalny titel originalny titel w originalnej rěcy
pśełožowaŕ serbski pśełožowaŕ wótpowědnego wudaśa
typ jadnučka płaśiwa gódnota: wl (Werkliste). Jolic toś ta parametrowa gódnota se zapišo, pótom se mě awtora w rezultaśe njejawi. Dadurch kann die Vorlage auch in Werklisten verwendet werden.

Jolic parameter bźez mjenja zapisujo ({{Literatura|Hans Müller|…}}), pótom se jawi město literaturowego pódaśa pokazka na zmólku a nastawk w Liste fehlerhafter Verwendungen.

Pśikład

Zapisk w zgromadnem źěle

{{Literatura
|awtor=Max Mustermann
|titel=Aspekte modernen Wikipädisierens
|wudawaŕ=Bernd Beispiel
|zgromadne źěło=Soziologie der Wikipädianer
|nakładnistwo=Wikipedia-Press
|městno=Musterstadt
|lěto=2003
|ISBN=978-3-9801412-1-5
|boki=213–278}}

Rezultat: Max Mustermann: Aspekte modernen Wikipädisierens. W: Bernd Beispiel (Wud.): Soziologie der Wikipädianer. Wikipedia-Press, Musterstadt 2003, ISBN 978-3-9801412-1-5, b. 213–278.

Nastawki we wědomnostnem casopisu

{{Literatura
|awtor=Max Mustermann
|titel=Semantischer Kollaps bei Löschdiskussionen
|zgromadne źěło=Journal of Wikipedianism 
|zwězk=Bd. 2
|cysło=3
|lěto=2006
|boki=17–67}}

Rezultat: Max Mustermann: Semantischer Kollaps bei Löschdiskussionen. W: Journal of Wikipedianism. Nr. 3, 2006, b. 17–67.

Nastawk z nowinow

{{Literatura
|awtor=Max Mustermann
|titel-P=Wikipedia wohin?
|zgromadne źěło=FAZ
|źeń=1
|mjasec=Februar
|lěto=2003
|ISSN=0174-4909
|boki=3}}

Rezultat: Max Mustermann: W: FAZ. 1. Februar 2003, ISSN 0174-4909, b. 3.

Cuzorěcne źěło

{{Literatura
|awtor=John Doe
|titel=Einführung in die Trollerei
|originalny titel=Introduction to Trolling
|originalna rěc=en-US
|nakładnistwo=Wikipedia-Press
|městno=Musterstadt
|lěto=2003
|ISBN=978-3-9801412-1-5}}

Rezultat: John Doe: Einführung in die Trollerei. Wikipedia-Press, Musterstadt 2003 (originalny titel: Introduction to Trolling), ISBN 978-3-9801412-1-5.

Historiske

{{Literatura
| titel=Augsburg 
| zgromadne źěło=Die Chroniken der deutschen Städte vom vierzehnten bis in's sechzehnte Jahrhundert  
| WerkErg= Auf Veranlassung und mit Unterstützung Seiner Majestaet des Königs von Bayern, Maximilian II. hrsg. durch die Historische Commission bei der Königl. Academie der Wissenschaften 
| zwězk=LII 
| nakładnistwo=Hirzel 
| městno=Leipzig  
| lěto=1866}}

Rezultat: Augsburg. W: Die Chroniken der deutschen Städte vom vierzehnten bis in's sechzehnte Jahrhundert. LII, Hirzel, Leipzig 1866.

Glědaj teke


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.