Pśedłoga:ZDB

Z Wikipedije

ZDB-ID {{{1}}}


Toś ta pśedłoga napórajo wótkaz na datowu sadu de:Zeitschriftendatenbank. Pśi wuśišćanju se wótkaz wuwóstajiś.

Wužyśe[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśedłoze se musy Ident(ifikations)-čisło (ZDB-ID) za datowu sadu přateho běžnego zgromadnego źěła pśepodaś.

{{ZDB|94467-1}}

Pśedłoga słužy pśedewšym k wótkazowanju wót staršych casopisow, kótarež buchu pśed zawjeźenim ISSN pśiwzete. Jolic slěd ISSN ma, pótom se ma město togo Pśedłoga:ISSN wužywaś.