Pśedłoga:Infokašćik muzikaŕ

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ten {{Infokašćik muzikaŕ}} jo standardny infokašćik za nastawki wó muzikarjach a jo źěl wikiprojekta muzikarja. Pšosym diskutěruj wětše změny na diskusijnem boku, nježli až je cyniš. Glědaj teke Wikipedia:WikiProject Musicians/Infobox za dalše informacije.

Mariah Carey
Mariah Carey za čas wustupa w lěće 1998
Mariah Carey za čas wustupa w lěće 1998
Slězynowe informacije
Rodne mě Mariah Carey
Narodniny 27. měrca 1970 (1970-03-27) (starstwo 54)
Huntington, Long Island, New York
Póchad New York
Žanr Pop, R&B, rejowański pop
Zaběry spiwarka, pěničkarka, platowa producentka, režiserka muzikowych widejow, grajarka
Aktiwna doba 1990–źinsa
Platowe marki Columbia, Virgin, MonarC/Island
Websydło www.mariahcarey.com
Wobźěłaś
p  d  w

Zaměstnjenje

Toś ta pśedłoga měła se na zachopjeńku boka zaměstniś, pśed zawodom.

Kod

{{Infokašćik muzikaŕ
| Mě        = 
| Wobraz        = 
| Wobraz_wopis     = 
| Wobraz_wjelikosć   = 
| Prěcny        = 
| Slězyna       = 
| Rodne_mě       = 
| Alias        = 
| Narodniny      = 
| Zemrěty       = 
| Póchad        = 
| Muzikowy instrument = 
| Typ_głosa      = 
| Žanr         = 
| Zaběra        = 
| Aktiwna_doba     = 
| Marka        = 
| Zwězane_wustupy   = 
| URL         = 
| Něntejšne_cłonki   = 
| Něgajšne_cłonki   = 
| Wažne_instrumenty  = 
}}

Za nastawki wó jadnotliwych muzikarjach, měłej se póli "Něntejšne_cłonki" a "Něgajšne_cłonki" wuwóstajiś. Za nastawki wó muzikowych kupkach, měła se jano slědujuca sajźba pólow wužywaś:

{{Infokašćik muzikaŕ
| Mě        = 
| Wobraz      = 
| Wobraz_wopis   = 
| Wobraz_wjelikosć = 
| Prěcny      = 
| Slězyna     = 
| Alias      = 
| Póchad      = 
| Žanr       = 
| Aktiwna_doba   = 
| Marka      = 
| Zwězane_wustupy = 
| URL       = 
| Něntejšne_cłonki = 
| Něgajšne_cłonki = 
}}

Póla

 • Wulašuj póla, kótarež trjeba njejsu.
 • Njewužywaj žednje lěta ako wótkaze, chibazo datum jo togorownja pódany.
 • Nejwěcej pólow jo opcionalne a rědka se prosće wuwóstaja, jolic daty njejsu.
 • Glědaj WikiProjekt muzikarje za dalše informacije wó toś tej pśedłoze.

Mě kupki abo muzikarja ("wustupa"). Toś te pólo jo trěbne.

Wobraz

Wobraz wustupa, dosć jasny za zwobraznjenje ze šyrokosću 220 pikselow. Zapódaj jano mě wobraza, na pś. Pśikład.png, nic Wobraz:Pśikład.png abo [[Wobraz:Pśikład.png|200px|abc]].

Wobraz_wopis

Wobraz za zwobraznjony wobraz.

Wobraz_wjelikosć

Wjelikosć wobraza měła se jano pódaś, jolic wobraz jo mjeńšy ako šyrokosć 220 pikselow. Zapódaj šyrokosć w pikselach bźez "px", na pśikład 150.

Prěcny

Pódaj jo, jolic maju se šyroke, niske wobraze wužywaś. Wusokosć wobraza (skerje až šyrokosć) buźo se na 200 pikselow wobmjazowaś.

Slězyna

Wubrany z jadneje ze sedym kategorijow dołojce pó směrnicach pśedłogi barwa. Toś te pólo jo trěbne.

Infokašćik barwa ma tastowe kody, aby se spěšne pódaśe typy kupki resp. muzikarja zmóžniło, na pś. solist, orchester atd. Pšosym diskutěruj pśidatne typy, kótarež maš za trěbne, na diskusijnej stronje pśedłogi.

Wužywaŕ barwy direktnje njewuběra, kod w pólu "Slězyna" identificěrujo typ pśedstajerja. Móžne slězynowe barwy a jich mjenja su na lajstach dołojce w tabeli pódane.

solist
Wšykne wokalisty (głowny a slězynowe spiwarje, pěsnjarje a spiwajucy instrumentalisty). Toś te kategorizowanje jo za kuždy nastawk wó spiwarju, lěc solo wustupujo, ze kupku abo z band, abo wobej.
instrumentalist
Wšykne njespiwace instrumentalisty
njewustupujucy_personal
Wšykne njeklasiske komponisty, producenty, pěsnjarje, aranžerje, diskdžokeje, technikarje a druge njewustupujuce wósoby
kupka_abo_band
Wše kupki, bandy, źiwadłowe ansambele abo druge muzikowe ansambele njeklasiskeje muziki. Toś te kategorizowanje jo jano za nastawki wó kupkach; cłonki kupkow měli se ako solist, instrumentalist abo njewustupujuca wósoba wóznamjeniś.
koverband
Kover- a tributbandy
klasiski_ansambel
Wše orchestry a druge klasiske muzikowe ansambele
nachylny
Nachylne zgromadne projekty

Rodne_mě

Toś te pólo jo jano za jadnotliwych muzikarjow relewantne. To jo mě wuměłca pśi jogo naroźe.

Alias

Za nalistowanje oficielnych jawišćowych mjenjow za wustup; teke za solistow, kótarež swóje rodne mě změnja. Toś te pólo njejo za gódło kaž na pś. The Godfather of Soul (James Brown) abo Nippy (Whitney Houston).

Narodniny

Toś te pólo jo jano za jadnotliwych muzikarjow relewantne. Datum naroźenja wuměłca; měła se w prědnem rěźe pśedłoga {{narodniny a starstwo}} preferowaś (na pśikład {{narodniny a starstwo|1949|12|31}}), aby so aktualna starstwo zwobrazniła. Za zamrětych wužywaj {{narodniny}} (na pśikład {{narodniny|1949|12|31}}. Pódaj teke rodne městno, jolic wót bydlišća wuměłca wótchyla (glědaj pólo "Póchad" dołojce). Wuwóstaj kraj, jolic se wót togo, kótaryž jo w pólu "Póchad" pódany, njerozeznawa.

{{narodniny a starstwo|lěto|mjasec|źeń}}<br>[[město]], [[region]] abo [[prowinca]], [[kraj]]

Zemrěty

Toś te pólo jo jano za jadnotliwych muzikarjow relewantne. Datum a městno smjerśi (samski format kaž póla narodniny; ale wužij {{smjertny datum a starstwo}}).

Póchad

Město, z kótaregož spiwaŕ abo kupka póchada (to jo město, źož kupka jo se załožyła; abo město, źož jadnotliwe wuměłce su swóju karieru startowali, jolic z městnom jich naroda identiske njejo). Jolic město znate njejo, pódaj nejmjeńša kraj.

[[Město]], [[Stat]], [[Kraj]]

Muzikowy_instrument

Toś te pólo jo jano za jadnotliwych muzikarjow relewantne. Powšykne klasy muzikowych instrumentow, kótarež wuměłc grajo, na pś. [[gitara]] abo [[husle]]. Jolic relewantne, zapśijmi [[spiwanje]], [[rap]], [[beatboxing]] and/abo [[scat]] jolic relewantny.

Typ_głosa

Toś te pólo jo jano za jadnotliwych muzikarjow relewantne. Toś te pólo góźi se za spiwarjow město póla "Muzikowy_instrument" wužywaś. Glědaj głosowy fach za lisćinu głosowych fachow.

Žanr

Muzikowy žanr abo muzikowe žanry, kótarež se pśi wustupje pśedstajaju.

Zaběra

Toś te pólo jo jano za jadnotliwych muzikarjow relewantne. Role, kótarež wuměłc jo wukonjał (na pś. muzikaŕ, pěsničkar, producent atd.). Za muzikarjow, kótarež su se na drugich formach zabawnego wuměłstwa wobźělili, zwenka muziki (na pś. grajenje, dźiwadźelenje)), mógu se toś te zaběry zapśijimaś, jolic su naspomnjenja gódne.

Aktiwna_doba

Perioda w lětach, za kótaruž wustup jo by aktiwny. Měłi se tu jano lěta pódaś (njerozeznawaj na pśikład mjaz periodu, gaž Paul McCartney jo był cłonk kupki The Beatles a jogo solokarieru), njezwisujuce periody se pśez komy wotdźěleju. Periody měli se pśez lažecu smužku bźez proznego znamjenja zwězowaś (na pś. 1993–2004, 2005–źinsa).

Marka

Platowa marka abo platowe marki, kótarejž wustup jo zawězowany, ako lisćina źělona pśez komy.

Zwězane_wustupy

Wustupy, pśez kótarež toś ten wustup bu pohnuty; wustupy, kótarež wustup kupki pohnuchu; kupki, z kótarymiž wuměłc wustupujo; druge wustupy, z kótarymiž wustup jo zwězany.

URL

Jenička webadresa za oficielne websedło wustupa.

Něntejšne_cłonki

Toś te pólo jo jano za kupki relewantne. Něntejšne_cłonki kupki, w pórěźe pśistupa a z ekskluziwnym mjenjowanjom mjenjow.

Něgajšne_cłonki

Toś te pólo jo jano za kupki relewantne. Něgajšne_cłonki kupki, w pórěźe pśistupa a z ekskluziwnym mjenowjanjom mjenjow. Jolic kupka južo aktiwna njejo, měli se tu wšykne cłonki mjenjowali a žeden w pólu "Něntejšne_cłonki".

Wažne_instrumenty

Toś te pólo jo jano za jadnotliwych muzikarjow relewantne. Wosebje wažne modele abo muzikowe instrumenty, z kótarymiž wumełca wusce zwězujo.

Mikroformat

HTMLowy kod, kótaryž se pśez toś ta pśedłoga płoźi, zapśijima mikroformat hCard, kótaryž wósobowe daty pśez kompjutery parsujomne cyni, pak aby se awtomatiski nastawki z Wiipedije katalogizowali pak z pomocu cytaka, rozšyrjenja za wobglědowak, aby se (na pśikład) pśedmjat adresnikoju pśidał. Za dalšne informacije wó wužywanju mikroformatow we Wikipediji, glědaj pšosym the microformat project.

Informacije wó narodninach ("bday") budu se jano do mikroformata zapśijimaś, jolic {{Narodniny}} abo {{Narodniny a starstwo}} se w infokašćiku wužywa.

hCard wužywa slědujuce HTMLowe klasy:

 • adr
 • agent
 • bday
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • vcard

Pšosym njepśemjenjuj abo njewótwónoźuj toś te klasy.

Pśikład pśedłogi

Slědujucy pśedłogowy kod infokašćik na gornej kšomje boka wutwórje.
{{Infokašćik muzikaŕ
| Mě        = Mariah Carey
| Wobraz      = Mariah Carey13 Edwards Dec 1998.jpg
| Wobraz_wopis   = Mariah Carey za cas wustupa w lěśe 1998
| Slězyna     = solist
| Rodne_mě     = Mariah Carey
| Narodniny    = {{narodniny a starstwo|1970|3|27|df=jo}}<br><small>[[Huntington, New York|Huntington]],
           [[Long Island]], [[New York City|New York]]</small>
| Póchad      = [[New York City]] 
| Žanr       = [[pophudźba|Pop]], [[tučasny R&B|R&B]], [[rejowanski pop]]
| Zwězane_wustupy =
| Zaběra      = [[spiwarka]], [[pěsničkarka]], [[tačelowa producentka]],
           [[režiserka hudźbnych widejow]], [[hrajerka]]
| Aktiwna_doba   = 1990–źinsa
| Marka      = [[Columbia Records|Columbia]], [[Virgin Records|Virgin]],
           [[MonarC]]/[[Island Records|Island]]
| URL       = [http://www.mariahcarey.com/ www.mariahcarey.com]
}}

Glědaj teke

Biografiske pśedłogi
Pśedłogi Komentar Mikroformaty1
{{Infokašćik źiwadłownik}}   vcard fn nickname
{{Infokašćik filozof}}   vcard fn
{{Infokašćik muzikaŕ}}   vcard fn
{{Infokašćik politikaŕ}}   vcard fn
{{Infokašćik spisowaśel}}   vcard fn
{{Infokašćik wósoby}} To jo njestatkowna pśedłoga toś togo typa. vcard fn
{{Infokašćik wuměłc}}   vcard fn
Glědaj teke Pomoc:Infokašćiki a Wikipedija:Infokašćik
1Tucnje pisana CSS-klasa jo za cełu tabelu.

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.