K wobsahej skočić

Pśedłoga:Narodniny

Z Wikipedije

[[ {{{3}}}.]] [[{{{1}}}]]({{{1}}}-Wurazowa zmólka: Njespóznane interpunkciske znamuško "{"-{{{3}}})

Dokumentacija Dokumentacija

Wužyśe

Toś tej pśedłoze ({{Narodniny}} a {{Narodniny a starstwo}}) wrośitej narodny datum wósoby a pó dobrozdaśu jeje starstwo.

Wužywanje toś teje pśedłogi źiwa pla jadnorego zapódaśa datuma zapśimjeśe zakšytych metadatow wó datumje. Toś te metadaty góźa se pśez browserow a druge programy wužywaś, až bychu se pódrobnosći ekstrahowali a jo z pomocu drugich websedłow abo zwobraznjenski program zwobraznili, indicěrowali abo pśepytali.

Syntaksa:

{{Narodniny|narodne lěto|narodny mjasec|narodny źeń}}

abo

{{Narodniny a starstwo|narodne lěto|narodny mjasec|narodny źeń}}

Pśikłady:

{{Narodniny|1993|2|24}} wrośi "februara 24. 1993(1993-02-24)"
{{Narodniny a starstwo|1993|2|24}} wrośi februara 24. 1993 (1993-02-24) (starstwo 31)

Opcionalny parameter, df, móžo se nastajiś (na pśikład na "j" abo "jo"), aby se źeń pśed mjasecom zwobraznił. To se zwětšego w nastawkach wó wósobach z takich źělow swěta wužywa, źož pódaśe dnja mjasecoju w datumje pśedchada. Nawopak da se (njeimplementowamy) parameter mf wužywaś, aby mjaseć na prědnem městnje stojał, což jo tuchylu standardne zaźarženje.

Pśikłady:

{{Narodniny|1993|2|24|df=jo}} wrośi "24. februara 1993(1993-02-24)"
{{Narodniny a starstwo|1993|2|24|df=jo}} wrośi "24. februara 1993 (1993-02-24) (starstwo 31)"

Pśedłoze wrośitej teke datum, schowany pśez CSS, w formaśe ISO 8601, kótaryž jo za hCard mikroformaty trjebny, na pśikład:

(<span class="bday">1993-02-24</span>)

Glědaj projekt wo mikroformatach za pódrobnosći.

Glědaj: Pśedłoga se wobškóźona pokazujo, gdyž se parametry prozne wóstajili (glědaj górjejce).

Glědaj teke


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.