K wobsahej skočić

Pśedłoga:Infokašćik filozof/Dokumentacija

Z Wikipedije

Toś ta pśedłoga se wužywa aby k dispoziciji stajił biografiske informacije wó wósobje, kótaraž se móžo ako filozof wobglědowaś.

Wužyśe[žrědłowy tekst wobźěłaś]

{{Infokašćik filozof
|region      = 
|era       = 
|barba      = lightsteelblue
|wobraz      = 
|šyrokosć wobraza = 
|wopis wobraza  = 
|mě        = 
|naroźenje    = 
|wumrěśe     = 
|šula tradicija  = 
|głowne zajmy   = 
|notujobne ideje = 
|wliwy      = 
|wobwliwowane   = 
|signatura    = 
|šyrokosć kašćika = 
}}

Aby wužywał toś tu pśedłogu, kopěruj górny tekst do zachopjeńka biografiskego nastawka. Notěruj až parametrowe mjenja su w minusklach. Wše parametry su opcionalne, tak až prozne wóstajane se w infokašćiku njejawje;

 • era ;
 • region ;
 • šula tradicija ;
 • Wopśimjeśe pśi parametrach wliwy, wobwliwowane, a notujobne ideje by wujasnjone we głownem teksće jadnogo nastawkow. To, kótarež njejo pśispomnjone we głownem teksće, se móžo wótwónoźeś.

Pśikład[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśidawaj :

{{Infokašćik filozof 
 |region      = Pódwjacorna Filozofija
 |era       = Filozofija 20. a 21. lětstotka
 |barwa      = lightsteelblue
 |wobraz      = Noam chomsky.jpg
 |šyrokosć wobraza = 200px
 |wopis wobraza  = 
 |mě        = Noam Chomsky
 |naroźenje    = {{Narodniny2|1928|12|7|df=haj}}
 |wumrěśe     = 
 |šula tradicija  = [[Rěcywěda]], [[Analiziska Filozofija]]
 |głowne zajmy   = [[Rěcywěda]]{{·}} [[Psychologija]]
 |notujobne ideje = Generatiwna gramatika, [[uniwersalna gramatika]]
 |wliwy      = [[Pāṇini]], [[Bertrand Russell]]
 |wobwliwowane   = Colin McGinn, [[Edward Said]]
 }}

pśinjaso

Infokašćik filozof/Dokumentacija
Zapadna Filozofija
Filozofija 20. a 21. lětstotka
Połne mě Noam Chomsky
Naroźenje Pśedłoga:Narodniny2
Šula/tradicija Rěcywěda, Analiziska Filozofija
Głowne zajmy Rěcywěda · Psychologija
Notujobne ideje Generatiwna gramatika, uniwersalna gramatika
Wobźěłaś
p  d  w


Mikroformaty[žrědłowy tekst wobźěłaś]

HTMLowy kod, kótaryž se pśez toś ta pśedłoga płoźi, zapśijima mikroformat hCard, kótaryž wósobowe daty pśez kompjutery parsujomne cyni, pak aby se awtomatiski nastawki z Wiipedije katalogizowali pak z pomocu cytaka, rozšyrjenja za wobglědowak, aby se (na pśikład) pśedmjat adresnikoju pśidał. Za dalšne informacije wó wužywanju mikroformatow we Wikipediji, glědaj pšosym the microformat project.

Informacije wó narodninach ("bday") budu se jano do mikroformata zapśijimaś, jolic {{Narodniny}} abo {{Narodniny a starstwo}} se w infokašćiku wužywa.

hCard wužywa slědujuce HTMLowe klasy:

 • adr
 • agent
 • bday
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • vcard

Pšosym njepśemjenjuj abo njewótwónoźuj toś te klasy.

Glědaj teke[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Biografiske pśedłogi
Pśedłogi Komentar Mikroformaty1
{{Infokašćik źiwadłownik}}   vcard fn nickname
{{Infokašćik filozof}}   vcard fn
{{Infokašćik muzikaŕ}}   vcard fn
{{Infokašćik politikaŕ}}   vcard fn
{{Infokašćik spisowaśel}}   vcard fn
{{Infokašćik wósoby}} To jo njestatkowna pśedłoga toś togo typa. vcard fn
{{Infokašćik wuměłc}}   vcard fn
Glědaj teke Pomoc:Infokašćiki a Wikipedija:Infokašćik
1Tucnje pisana CSS-klasa jo za cełu tabelu.