Pśedłoga:Infokašćik

Z Wikipedije
Pśikład:
Infokašćik

{{{wopis wobraza}}}
[[File:{{{wobrazowe mě}}}|{{{wobrazowa šyrokosć}}}]] [[File:{{{wobrazowe mě2}}}|{{{wobrazowa šyrokosć2}}}]]
{{{wobrazowy tekst}}} {{{wobrazowy tekst2}}}
{{{wopis1}}} {{{daty1}}}
{{{wopis2}}} {{{daty2}}}
{{{wopis3}}} {{{daty3}}}
{{{wopis4}}} {{{daty4}}}
{{{wopis5}}} {{{daty5}}}
{{{wopis6}}} {{{daty6}}}
{{{wopis7}}} {{{daty7}}}
{{{wopis8}}} {{{daty8}}}
{{{wopis9}}} {{{daty9}}}
{{{wopis10}}} {{{daty10}}}
{{{wopis11}}} {{{daty11}}}
{{{wopis12}}} {{{daty12}}}
{{{wopis13}}} {{{daty13}}}
{{{wopis14}}} {{{daty14}}}
{{{wopis15}}} {{{daty15}}}
{{{wopis16}}} {{{daty16}}}
{{{wopis17}}} {{{daty17}}}
{{{wopis18}}} {{{daty18}}}
{{{wopis19}}} {{{daty19}}}
{{{wopis20}}} {{{daty20}}}
{{{wopis21}}} {{{daty21}}}
{{{wopis22}}} {{{daty22}}}
{{{wopis23}}} {{{daty23}}}
{{{wopis24}}} {{{daty24}}}
{{{wopis25}}} {{{daty25}}}
{{{wopis26}}} {{{daty26}}}
{{{wopis27}}} {{{daty27}}}
{{{wopis28}}} {{{daty28}}}
{{{wopis29}}} {{{daty29}}}
{{{wopis30}}} {{{daty30}}}
[[File:{{{wobrazowe mě3}}}|{{{wobrazowa šyrokosć3}}}]] [[File:{{{wobrazowe mě4}}}|{{{wobrazowa šyrokosć4}}}]]
{{{wobrazowy tekst3}}} {{{wobrazowy tekst4}}}
{{{dołojce}}}
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga se wužywa aby infokašćiki napórała.

Pšosym glědaj, až wóna se direktnje wužywaś w nastawkach njeměła, ale aby kreěrowała pśedłogi, kaž na pś. {{Infokašćik filozof}} a.d.

Wóna se móžo lěpjej wužywaś aby pśełožyś infokašćiki ze slědujucych rěcow, dokulaž parametry su ekwiwalentny:

Parametry

Parameter default (gódnosć, jolic prozny) Wuznam
titel Lemma Nadpis
górjejce žedna Drugi nadpis
wobrazowe mě
wobrazowe mě2
wobrazowe mě3
wobrazowe mě4
žedna Datajowe mě wobraza, kótaraž se ma pokaza.

Dwa prědnej wobraza se górjejce jawitej, mjaztym až dwa slědnej se dołojce jawitej.

wobrazowa šyrokosć
wobrazowa šyrokosć2
wobrazowa šyrokosć3
wobrazowa šyrokosć4
frameless Šyrokosć za wobraz wót wobrazowe mě
wobrazowy tekst
wobrazowy tekst2
wobrazowy tekst3
wobrazowy tekst4
Lemma Tekst, kótaryž ma pód wobrazom (jolic eksistěrujo) stojaś
border1
border2
border3
border4
žedna Gódnota yes jawi wobrazowu kšomu.

stil 1 Eksistěruju stile 1, 2 a 3. Jadnory wuprobuj.
titelowa barba 6 Barwa nadpisa (glědaj za licby)
Barwa prozny Slězynowa barba titela, jolic titelowa barwa se njedefiněrujo. (Glědaj dołojce)
barwa wótrězka 5 Barwa "pód-nadpise"
style abo
css-stile
prozny Atributy za infokašćik (na pś. width:300px)

Mimo togo někotare dalšne stile za źělowe kašćiki tabele eksistěruju. Glědaj dołojce.
Pšosym lěpjej wužywaj parameter css-stile, dokulaž jogo mě lěpjej wujasni funkciju.


wopis1 prozny Wopis (lěwy słup) prědneje linki
daty1 prozny Daty (pšawy słup) prědneje linki
klasa1 žedna Klasa za CSS-formatěrowanje
mikro1 žedna Klasa za mikroformaty
wopis2 prozny Wopis (lěwy słup) drugeje linki
daty2 prozny Daty (pšawy słup) drugeje linki
klasa2 žedna Klasa za CSS-formatěrowanje
mikro2 žedna Klasa za mikroformaty
...
wopis30 prozny Wopis (lěwy słup) tśiźasteje linki
daty30 prozny Daty (pšawy słup) tśiźasteje linki
klasa30 žedna Klasa za CSS-formatěrowanje
mikro30 žedna Klasa za mikroformaty

Jolic datyN jo prozny, pótom se n-ta cera njepokazujo.
Jolic wopisN jo prozny, pótom se tekst n-teje linki pó wobyma słupoma centrěrowanje wudawa. (Glědaj dołojce)
Jolic klasaN jo prozny, pótom pótrjefjona cera žednu CSS-klasu njedostanjo.
Jolic mikroN jo prozny, pótom pótrjefjona cera žeden mikroformat njedostanjo.


dołojce žedna Dolny tekst
pśedłoga žedna Zapisa tśi wótkaze z pomocu pśedłogi {{Změń pśedłogu}}.

Parametry "wopisN"

Pśi parametrach wopisN se wěste znamjenja abo słowa wužywaju aby specifiske kakosći w infokašćiku definěrowali.

Jolic wopisN jo - (minus), pótom se n-ta cera ako "pód-nadpis" wudawa.
Jolic wopisN jo + (plus), pótom n-ta cera ako "schowabny pódkašćik" se zachopina. Za togo kóńc se musy raz gódnota * wužywaś.
Jolic wopisN jo * (gwězdka), pótom n-ta cera ako "schowabny pódkašćik" se kóńcy. Za togo zachopjeńk se musy raz gódnota + wužywaś.
Jolic wopisN jo wopśimjeśe, pótom n-ta cera móžo cełu pódpśedłogu wopśimjowaś. Toś ta pódpśedłoga z jeje boka musy parameter pódpśedłoga z někakej gódnotu wopśimjowaś, kótaraž definěrujo tamnjejšy pódtitel.

Žrědło

Njetrjebane wopis/daty-pory wulašuj pšosym.

{{Infokašćik
 | titel       =
 | wobraz       =
 | wobrazowe mě    =
 | wobrazowa šyrokosć =
 | wobrazowy tekst  =

 | stil = 1
 | style =
 | titelowa barwa =
 | barwa wótrězka =

 | wopis1 = | daty1 = 
 | wopis2 = | daty2 = 
 | wopis3 = | daty3 = 
 | wopis4 = | daty4 = 
 | wopis5 = | daty5 = 
 | wopis6 = | daty6 = 
 | wopis7 = | daty7 = 
 | wopis8 = | daty8 = 
 | wopis9 = | daty9 = 
 | wopis10 = | daty10 = 
 
 | wopis11 = | daty11 = 
 | wopis12 = | daty12 = 
 | wopis13 = | daty13 = 
 | wopis14 = | daty14 = 
 | wopis15 = | daty15 = 
 | wopis16 = | daty16 = 
 | wopis17 = | daty17 = 
 | wopis18 = | daty18 = 
 | wopis19 = | daty19 = 
 | wopis20 = | daty20 = 
 
 | wopis21 = | daty21 = 
 | wopis22 = | daty22 = 
 | wopis23 = | daty23 = 
 | wopis24 = | daty24 = 
 | wopis25 = | daty25 = 
 | wopis26 = | daty26 = 
 | wopis27 = | daty27 = 
 | wopis28 = | daty28 = 
 | wopis29 = | daty29 = 
 | wopis30 = | daty30 = 
}}

Parameter: stil

Pśikłady za tśi stile
stil 1
Pśi. za stil 1
Pśikład
wopis1 daty1
wopis2 daty2
wopis3 daty3
wótrězk 4
wopis6 daty5
dłujki - daty6
wopis8 daty7
Wopśimjejo CSS-klasu infobox.
{{Infokašćik
 | stil = 1
 | titel = Při. za stil 1
 | wobrazowe mě  = Example dsb.svg 
 | wobrazowy tekst = Pśikład

 | wopis1 = wopis1 | daty1 = daty1
 | wopis2 = wopis2 | daty2 = daty2
 | wopis3 = wopis3 | daty3 = daty3

 | wopis4 =   - | daty4 = wotrězk 4

 | wopis5 = wopis6 | daty5 = daty5
 | wopis6 =    | daty6 = dłujki - daty6
 | wopis7 = wopis8 | daty7 = daty7
}}
stil 2
Pśi. za stil 2
Pśikład
wopis1 daty1
wopis2 daty2
wopis3 daty3
wótrězk 4
wopis6 daty5
dłujki - daty6
wopis8 daty7
Wobsahuje CSS-klasu toccolours.
{{Infokašćik
 | stil = 2
 | titel = Pśi. za stil 2
 | wobrazowe mě  = Example dsb.svg 
 | wobrazowy tekst = Pśikład

 | wopis1 = wopis1 | daty1 = daty1
 | wopis2 = wopis2 | daty2 = daty2
 | wopis3 = wopis3 | daty3 = daty3

 | wopis4 =   - | daty4 = wótrězk 4

 | wopis5 = wopis6 | daty5 = daty5
 | wopis6 =    | daty6 = dłujki - daty6
 | wopis7 = wopis8 | daty7 = daty7

}}
stil 3
Pśi. za stil 3
Pśikład
wopis1 daty1
wopis2 daty2
wopis3 daty3
wótrězk 4
wopis6 daty5
dłujki - daty6
wopis8 daty7
Wopśimjejo CSS-klasu prettytable.
{{Infokašćik
 | stil = 3
 | titel = Pśi. za stil 3
 | wobrazowe mě  = Example dsb.svg 
 | wobrazowy tekst = Pśikład

 | wopis1 = wopis1 | daty1 = daty1
 | wopis2 = wopis2 | daty2 = daty2
 | wopis3 = wopis3 | daty3 = daty3

 | wopis4 =   - | daty4 = wótrězk 4

 | wopis5 = wopis6 | daty5 = daty5
 | wopis6 =    | daty6 = dłujki - daty6
 | wopis7 = wopis8 | daty7 = daty7

}}

Parameter: css-stile

Parameter css-stile definěrujo HTML-atribut style aby dał formaty cełemu kašćikoju. Toś ten parameter móžo wopśimjeś wše CSS-formaty, kótarež su w cerje wužytne.

Pśikład za parameter css-stile
Stil 1 z pśidatnymi stilami
Pśikład
wopis1 daty1
wopis2 daty2
wopis3 daty3
wótrězk 4
wopis6 daty5
dłujki - daty6
wopis8 daty7
Wopśimjejo CSS-klasu infobox.
{{Infokašćik
 | stil = 1
 | css-stile = border:2px dotted green;
 | titel = Stil 1 z pśidatnymi stilami
 | wobrazowe mě  = Example dsb.svg 
 | wobrazowy tekst = Pśikład
 | wobrazowa šyrokosć = 220px

 | wopis1 = wopis1 | daty1 = daty1
 | wopis2 = wopis2 | daty2 = daty2
 | wopis3 = wopis3 | daty3 = daty3

 | wopis4 =   - | daty4 = wótrězk 4

 | wopis5 = wopis6 | daty5 = daty5
 | wopis6 =    | daty6 = dłujki - daty6
 | wopis7 = wopis8 | daty7 = daty7
}}

Warianta ze schowabnymi źělami

To jo warianta ze schowabnymi źělami a styri wobrazami, pśi comž dwa wobraza stej górjejce a dwa stej dołojce.

Za zachopjeńk schowabnego bloka se gódnota + wót jadnogo wopis-parametrow wužywa, mjaztym až za kóńc gódnota * wužywa.


Stil 3 z pśidatnymi formatami
To jo prědny pśikład To jo drugi pśikład
wopis1 daty1
wopis2 daty2
wopis3 daty3
To jo drugi pśikład To jo stwórty pśikład
{{Infokašćik
| stil = 3
| css-stile = border:2px dotted green;
| titel = Stil 3 z pśidatnymi formatami
| titelowa barwa = 9
| barwa wótrězka = 3
| wobrazowe mě = Example dsb.svg
| wobrazowy tekst = To jo prědny pśikład
| wobrazowa šyrokosć = 120px
| wobrazowe mě2 = Example.png
| wobrazowy tekst2 = To jo drugi pśikład
| wobrazowa šyrokosć2 = 120px
| wobrazowe mě3 = Example.png
| wobrazowy tekst3 = To jo drugi pśikład
| wobrazowa šyrokosć3 = 120px
| wobrazowe mě4 = Example dsb.svg
| wobrazowy tekst4 = To jo stwórty pśikład
| wobrazowa šyrokosć4 = 120px
| wopis1 = wopis1 | daty1 = daty1
| wopis2 = wopis2 | daty2 = daty2
| wopis3 = wopis3 | daty3 = daty3
| wopis4 =   + | daty4 = sekcija 4
| wopis5 = wopis6 | daty5 = daty5
| wopis6 =    | daty6 = dłujke daty6
| wopis7 = wopis8 | daty7 = daty7
| wopis8 = * | daty8 = něco
}}


Opcionalne parametry

Cera, kótaraž ma parameter wopis, ale žeden parameter daty, se njejawje, z wuwześim gódnuty * pśi wopisu, kótaryž definěrujo kóńc interneje tabele. Tak jo móžno kreěrowaś infokašćik z opcionalnym wopśimjeśim. Za to wužywaj parameter, kótaryž ma normalnje proznu seriju:

|wopis5 = Wobydlarstwo
|daty5 = {{{wobydlarstwo|}}}

Tak, jolic wobźěłaŕ njedefiněrujo abo prozny wóstaji parameter wobydlarstwo, pótrjefjona cera infokašćika se njejawi.

Za wěcej kompleksne póla z wopśimjeśim pśed tym pśidatne, kótaryž musy se jawi samo jolic parameter njeje definěrowany, dopórucujomy kapslowaś toś ten wuraz znutśika deklaracije "#if", aby ceła kupka se zgubiła, gaž parameter njeje daty:

|wopis6 = Masa
|daty6 = {{#if:{{{masa|}}} |{{{masa}}} kg|njedata}}

Toś ten pśikład wóznamjeni pó pismikach: jolic parameter masa jo daty, pokazuj jen, slědowany wót kg, howacej, pokazuj tekst njedata. Dalšne informacije wó deklaraciji #if su na boku Meta (eng.).

Jo móžno opcionalny cyniś temu wužywajucy samske wašnje. Jolic jo notne až se wóna jawi jano jolic jaden abo wětše póla pó parametrach daty su dopołnjone, móžoš wužywaś slědujucy model kaž zachopjeńk:

{{Infokašćik
|titel = Pśikład wó wuběrobnej temje
|wopis1 = -
|daty1 = {{#if:{{{element_jaden|}}}{{{element_dwa|}}}{{{element_tśi|}}} |Opcionalna tema}}
|wopis2 = Element jaden
|daty2 = {{{element_jaden|}}}
|wopis3 = Element dwa
|daty3 = {{{element_dwa|}}}
|wopis4 = Element tśi
|daty4 = {{{element_tśi|}}}
}}

Kombinacija z parametrowu wopis1 a daty1 (faktiski pódtitel) se jawi jano jolic element_jaden, element_dwa abo element_tśi jo znaty. Jolic žeden z jich je daty, tema se njejawi.

Organizacija

Dopórucujo se až infokašćiki se wutwórje z pomocu meta-pśedłogi {{Infokašćik}} wužywajucy system mjenjoweje šemy. Tak až grupěruju je pó temach abo wědomnostnem pólu, pó hierarchiskim wažnju, wše infokšćiki póśěguju mjaz sobu:

 
{{Infokašćik}}
 Meta-předłoha 
 
 
 
 {{Infokašćik tema}} 
Powšytkowna pśedłoga
 
 
 
{{Infokašćik tema/pódtema}}
Specifiska pśedłoga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{Infokašćik temaA}}
 
 
 
 {{Infokašćik temaA/pódtema1}} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{Infokašćik temaA/pódtema2}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{Infokašćik temaA/pódtemaN}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{Infokašćik temaB}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{Infokašćik temaX}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toś ta metoda, nic jano wjeźo k jadnotnosći mjenjowanja pśedłogow, ale teke wólažcujo nawigaciju a kontrolu wót editora wšych infokašćikow kótarež stoje k dispoziciji wó specifiskem pśedmjaśe.

Z pódpśedłogami

Pśedłoga se móžo do drugeje pśedłogi zasajźowaś. Nutśikowna pśedłoga ma parameter pódpśedłoga z někakej gódnotu, kótaraž se ako tamnjejšy titel pokazujo. Zwenkowna pśedłoga ma parameter wopisN z gódnotu wopśimjeśe a parameter datyN, kótaryž wopśimjejo nutśikownu pśedłogu.

Głowny titel
Prědna pódsekcija
Wopis 1.1 Daty 1.1
Druga pódsekcija
Wopis 2.1 Daty 2.1
Dolny tekst
{{Infokašćik
| titel = Głowny titel
| wopis1 = wopśimjeśe
| daty1 = {{Infokašćik
| pódpśedłoga = Prědna pódsekcija
| wopis1= Wopis 1.1
| daty1 = Daty 1.1
}}
| wopis2 = wopśimjeśe
| daty2 = {{Infokašćik
| pódpśedłoga = Druga pódsekcija
| wopis1= Wopis 2.1
| daty1 = Daty 2.1
}}
|dołojcestil =
|dołojce = Dolny tekst
}}

Glědajśo, až to pitśku hynac funkcioněrujo až pśi engelskej pśedłoze. Ale to jo jano wažne, jolic pśełožyjoš pśedłogu z engelskeje wikipedije.

Pśikład

Pśikład za zasajźonu pśedłogu jo {{Infokašćik zeleznicowa cera}}. Dalšne take pśedłogi bu kategoriju Kategorija:Pśedłoga:Zasajźona dostaś měli.

Barwy

Slědujuce barwy se na boku MediaWiki:Common.css pśez CSS-klasy hintergrundfarbe1hintergrundfarbe9 definěruju.

Barwa slězyny z:
titelowa barwa = 1
barwa wótrězka = 1
titelowa barwa = 2
barwa wótrězka = 2
titelowa barwa = 3
barwa wótrězka = 3
titelowa barwa = 4
barwa wótrězka = 4
titelowa barwa = 5
barwa wótrězka = 5
titelowa barwa = 6
barwa wótrězka = 6
titelowa barwa = 7
barwa wótrězka = 7
titelowa barwa = 8
barwa wótrězka = 8
titelowa barwa = 9
barwa wótrězka = 9

Jolic pótrjebujoš drugu barwu za górne cery, pótom móžoš parameter barwa pó slědujucem pśikłaźe wužywaś. Glědaj pšosym, až se w głownej górnej cerje infojkašćika kaž teke w drugich cerach w źělu z datami jawi. Tu toś pśi wopis4 a daty4. Jolic coš to wobinuś, pótom móžoš trik parametrowu wopis6 a daty6 wužywaś.

Pśikład z alternatiwnej barwu
Pśikład
wopis1 daty1
wopis2 daty2
wopis3 daty3
wótrězk 4
wopis6 daty5
dłujki - daty6
wopis8 daty7
{{Infokašćik
 | barwa = blue
 | stil = 1
 | titel = Pśikład z alternatiwnej barwu
 | wobrazowe mě = Example hsb.svg 
 | wobrazowy tekst = Pśikład

 | wopis1 = wopis1 | daty1 = daty1
 | wopis2 = wopis2 | daty2 = daty2
 | wopis3 = wopis3 | daty3 = daty3

 | wopis4 =   - | daty4 = wótrězk 4

 | wopis5 = wopis6 | daty5 = daty5
 | wopis6 =    | daty6 = dłujki - daty6
 | wopis7 = wopis8 | daty7 = daty7
}}


Dodatne stile

 • titelowy stil
 • górjejcestil
 • wobrazowy stil

Mikroformaty

Za to su klasy:

 • klasa kašćika - pśi nejwěcej górnym elemenśe cełeje tabele.
 • titelowa klasa - pśi titelu cełeje tabele.
 • górjejceklasa - pśi drugim titelu cełeje tabele.
 • klasa wobraza - pśi źělowym kašćiku za wobraz

Toś ta pśedłoga pódpěra pśidaśe mikroformatow. To se cyni, aby atribut "class" rozdźělnym tabelowym celam pśidał, pokazujucy kaku informaciju wopśimjejo wótpowědna cela. Aby infokašćik markěrował, až wopśimjejo "hCard"-owu informaciju, pśidawaj slědujucy parameter.

 |klasa kašćika = vcard

Mimo togo su teke móžne take mikroformaty kaž slěduju:

 |mikro1 = fn
 |mikro2 = org
 |mikro3 = tel

Pomocna pśedłoga


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.