K wobsahej skočić

Pśedłoga:Infokašćik/wobraz

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga se ako pódpśedłogu wužywa aby infokašćiki twóriś.

Wužyśe

{{Infokašćik/zachopjeńk}}
{{Infokašćik/wobraz|mě wobraza/dataja|wopis|wjelikosć w px|alternatiwny tekst|gódnosć colspan|wótkaz}}
{{Infokašćik/kóńc}}

Parametry

Wše parametry su njemjenjowane.

  • Prědny parameter - definěrujo mě wobraza. Na pś.: {{Infokašćik/wobraz|wobraz.png}}
  • Drugi parameter - definěrujo wopis wobraza nižej njogo.
  • Tśeśi parameter - definěrujo wjelikosć wobraza.
  • Stwórty parameter - zmóžni pśidać alternatiwny tekst k wobrazoju kótaryž se prezentěrujo znutśika infokašćika.
  • Pěty parameter - definěrujo gódnosć za colspan, jolic pśedłoga se w infokašćiku wužywa.
  • Šesty parameter - definěrujo wótkaz.

Pśikład

Titel
Talar pjacywa "chouquettes" cynity pó domacnem wašnju.
Pjacywo "chouquettes" zgótowane pó domacnem wašnju.
{{Infokašćik/zachopjeńk}}
{{Infokašćik/titel|Titel}}
{{Infokašćik/wobraz|Chouquette.jpg|Pjacywo "chouquettes" zgótowane pó domacnem wašnju.|280|Talar  pjacywa "chouquettes" cynity pó domacnem wašnju.}}
{{Infokašćik/kóńc}}Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.