K wobsahej skočić

Pśedłoga:·

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

To jo pśedłoga za tłusty srjejźny dypk, wuglěda kaž to: " · ".

Wóna funkcioněrujo pódobnje kaž html+wiki markup sekwenca " '''·''' ". To jo, njełamace prozne znamje, tłusty srjejźny dypk a normalne prozne znamje.

{{dot}} a {{middot}} sposrědkujetej sem a se móžotej wužywaś kaž alternatiwnej mjenje za toś tu pśedłogu.

Toś ta pśedłoga se powšitkownje wužywa za dypkowane lisćiny, ale teke za wótkazowe lisćiny w nawigacijowych kašćikach. (Za lisćiny, kótarež maju pismowu wjelikosć (engelski font-size 80%) abo mjeńšu ako normalnu pismowu wjelikosć, tłusty srjejźny dypk "·" nastanjo pśemałki. Pótom wužywaj bullet "•" město togo.)

Toś ta pśedłoga se wužywa, jolic coš něco mjeńše ako bullet "•", ndash "–" abo mdash "—".

Normalne wužyśe

Porucone wužyśe jo wužywaś žedne prozne znamje pśed pśedłogu a jadne prozne znamje pó pśedłoze, kaž na pś.:

[[sol]]{{·}} [[pjepjeŕ]]

Pśedłoga se móžo teke wužywaś bźez proznego znamja pó njej, ale pótom kode njełama w redigowanskem woknje tak cynujcy redowanje śěše. Kaž na pś.:

[[sol]]{{·}}[[pjepjeŕ]]

Wobej pśikłada zwobraznja jadne prozne znamje na wobyma bokoma dypka, kaž na pś.:

sol · pjepjeŕ

Jolic wóno łama pótom łamanje pśiźo dypku, nic pśed tym, kaž pś.:

sol ·
pjepjeŕ

Za dłujke dypkowe lisćiny kuždy zapisk lisćiny se móžo na swójsku ceru zasajźiś, bźez proznego znamja mjazy kuždym zapiskom a pśedłogu. Kaž na pś.:

 [[sol]]{{·}}
 [[pjepjeŕ]]{{·}}
 [[curry]]{{·}}
 [[safran]]

(Njejo wažne, lěc njejsu abo su prozne znamja na kóńcu cerow, pó pśedłogach.)

Kaž pśed tym se zwobraznja jadne prozne znamje na wobyma bokoma dypka, kaž na pś.:

sol · pjepjeŕ · curry · safran

A jolic wóno łama, pótom łamanje pśiźo jadnym dypku, nic pśed tym, kaž na pś.:

sol · pjepjeŕ ·
curry · safran

Jolic se wužywa pśedłoga aby źěliła swoło w kursiwnem pismje (pśedewšym lisćiny wuměłskich twórbow w nawikašćikach), zasajź ju nutś kursiwnych aby z pšawymi proznymi znamjami na wobyma bokoma zwobraznili. Pśirownaj:

''[[Sol]]''{{·}} ''[[Pjepjeŕ]]''
''[[Sol]]{{·}} [[Pjepjeŕ]]''

(To teke pólěpšyś krotkosć a jasnosć koda.)

Problemy pśi wužyśu

Zasajźujcy jadnu abo wěcej proznyn znamjow pśed pśedłogu wuskutkujo aby zwobrazniło rozdźělnje, kaž toś te pśikłady:

[[sol]] {{·}}[[pjepjeŕ]]
[[sol]]   {{·}}[[pjepjeŕ]]
[[sol]] {{·}} [[pjepjeŕ]]
[[sól]]   {{·}}   [[popjer]]

Pótom se zwobrazni z dwěma proznyma znamjoma pśed dypkom, a jadne pó tym, kaž na pś.:

sol  · pjepjeŕ

A jolic se łama, pótom se pśed dypkom łama, kaž na pś.:

sol
· pjepjeŕ

Alternatiwnje   se móžo pśidaś pśed a pó pśedłogu aby twórili pśidatne wótstawki wokoło srjejźnego dypka.

Techniske detaile

Prozne znamje pśed dypkom jo njełamace prozne znamje. To woznamjenja, se njełama a njespadnje gromaźe z normalnymi proznymi znamjami, kótarež pśidu pśed pśedłogu.

Prozne znamje pó dypku jo normalna prozne znamje. To woznamjenja, se łama (dowoli cerowe łamanja) a spadnje gromaźe z normalnymi proznymi znamjami, kótarež pśidu pó pśedłogu, aby jadnotliwe prozne znamje twóriło.

Pód wěstych wuměnjenjach dypkowe wótkazowe lisćiny njefunkcioněruju. Wóni snaź dóstanu njewočakowace cerowe łamanja abo wóni snaź se śêgnju wenka kašćika w kótarymž jo wopśimjejo. Engelska instrukcija en:Wikipedia:Line break handling wujasnijo, jolic to se stanjo a kak se to pórěźe.

Referencowa lisćina wó dypkowej wjelikosći

· <small> middot
· middot
· <small> bold middot
· bold middot
<small> bullet
bullet
bold bullet
ndash
mdash

Glědaj teke

Ekistěruju wjacore druge pśedłogi z pódobnej funkcionalnosću:

  • {{•}} – Bullet "•" se zwětšego wužywa za dypkowe lisćiny, kótarež małke pismowe wjelikosće wužywaju.
  • {{ndash}} – Ndash "–" jo krotka smuga.
  • {{mdash}} – Mdash "—" jo dłujka smuga.
  • {{\}} – Za rědku nachylonu smužku "/" w lisćinach.

Jolic cyniš dypkowe lisćiny snaź pótrjebujoš słowowe łamanje (cerowe łamanje) wobjadnawaś:

  • {{nowraplinks}} – Zajźujo łamanju znutśika wótkazow a jano dowoli łamanja mjazy wótkazami a w normalnym teksće, wjelgin wužytny za wótkazowe lisćiny a lažko wužywaś.
  • {{nowrap begin}} – Zajźujo łamanju w tekstach a wótkazach. For the really tricky wrapping cases when you need full control, for instance in very complex link lists.
  • en:Wikipedia:Line break handling – Engelska instrukcija detailiski kak se cerowe łamanja we Wikipedijach wobjadnawaju.

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.