K wobsahej skočić

Póžym

Z Wikipedije


Póžym (pol. Póżna abo Późna, nim. Pohsen) jo wjas w gmejnje Gubin (Gmina Gubin) we lubuskem wójewódstwje w Pólskej.