K wobsahej skočić

Pśedłoga:Pśeźěłuj/Dokumentacija

Z Wikipedije

Toś ta pśedłoga informěrujo drugich wužywarjow wó wěcej ako jadnom njedostatku nastawka.

Pśikład[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Nałožowanje pśedłoga z parametra {{pśeźěłuj|iwiki|cat|img|zarodk|sources|style|NPOV|translate|OR|check}}

pśinjasć:Jolic pišoš wopacne parametry, pótom {{pśeźěłuj}} inforěrmujo śi wó tom. Na pśikład. {{pśeźěłuj|wopacny|iwiki|wikifěruj|zarodk|wopacne}}

pśinjasć:Parametry a jadnotliwe pśedłogi[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Teke eksistěruju pśedłogi, kótarež maju źěl funkcionalnosći. Jolic w słupje jo ?, hyšći njejo jadnotliwa pśedłoga.

Glědaj, až maksimalnje 16 parametrow su w samskim casu wužytne. Toś te parametry mógu ze slědujuceje lisćiny póchajźeś.

Tudejšy parameter Jadnotliwa pśedłoga Co {{pśeźěłuj}} z parametrom wrośi Kategorije a komentary
Wugótowanje
cleanup {{Pśeźěłuj naglěd}}

{{Pórěź naglěd}}

Wikipedija:Nastawki, kótarychž naglěd njejo optimalny
img {{Bźez wobraza}} Wikipedija:Nastawki bźez wobraza
njerozymliwy {{Njerozymliwy}}
 • Toś ten nastawk jo cele abo pó źělach njerozymliwje formulěrowany
Njerozymliwy nastawk
sady {{Cełe sady}}
 • Formulěruj sady město gromaźenja słowow abo lisćiny
Wikipedija:Nastawki, kótarež se deje formulěrowaś do sadow
style {{Pólěpšćo}} Wikipedija:Nastawki kenž muse se rěcnje pśeźěłaś
translate {{Pśełož}} Wikipedija:Pśełožyś
wikify {{Wikificěruj}}
 • Toś ten nastawk hyšći se musy wikificěrowaś
Wikipedija:Wikificěrowaś
Wopśimjeśe
aktualizěruj {{Aktualizěruj}}
 • Aktualizěruj nejwažnjejše fakty nastawka
Wikipedija:Nastawki, kótarež se deje aktualizěrowaś
check {{Pśeglědaj wěrnosć}} Wikipedija:Nastawki, kótarychž wěrnosć jo cwiblowa
coord {{Feluju koordinaty}}
 • Toś ten nastawk njama koordinaty
Wikipedija:Nastawki bźez koordinatow
hoax {{Hoax}}
 • Nastawk snaź jo hoax.
Wikipedija:Nastawk snaź jo hoax
info(P) {{Felujo infokašćik}} Wikipedija:Nastawki bźez infokašćika
P Za biologiske klasifikacije wužywaj pšosym parameter taxobox.
klasifikacija {{Pśeźěłuj/klasifikacija}}
 • Pópšawi klasikaciju nastawka dokulaž wóna jo wopacna
taxobox {{Felujo taksonkašćik}} Wikipedija:Biologiske nastawki bźez infokašćika
Dalšne
cat {{Felujo kategorija}} Wikipedija:Nastawk bźez kategorijow
iwiki {{No iwiki}} Wikipedija:Nastawki bźez interwiki
iwiki-zmólka {{Zmólkowe iwiki}} Nastawki ze zmólkatymi iwiki
Wužywaj pšosym toś ten parameter jano, jolic tam su wopacne mjazyrěcne wótkazy, ale nic, jolic felujo take wótkaze.
lema {{Lema}}
 • Toś ten nastawk ma wopacny lema. Pšosym naraźuj lěpšy na jogo diskusijnem boku.
Nastawki z wopacnymi lematami
linkless {{Bźezwótkazowy}}
 • Toś ten nastawk njama wótkaz(e) do drugego nastawka
Wikipedija:Nastawki bźez wótkaza ku drugemu nastawkoju
NPOV {{Neutralita}} Wikipedija:NPOV
OR {{Swójska teorija}}
 • Wótpóraj swójske teorije z nastawka.
Wikipedija:Nastawki z OR
sources
Žrědła
{{Žrědło}}N

{{Žrědło2}}W

 • Namakaj a dodaj žrědła, kótarež tekst wobkšuśe
N(za nastawk)

W(za wótrězk) Wikipedija:Nastawki bźez žrědłowego pódaśa

zarodk {{zarodk}} Zarodk
Za wěste boki
doc {{Felujo dokumentacija}} Wikipedija:Nastawki bźez dokumentacije

Glědaj teke wše eksistěrujuce pódnastawki.

Wuzamkowanje kategorije[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Jolic com se wobinuś kategorije, kótarež kuždy parameter pśedłogi doda, móžoš jich z pomocu parametra nocat wuzamkować, pśidajucy jomu njeproznu gódnosć. Na pś., tak:

{{pśeźěłuj|iwiki|nocat=1}}Kak se wužywa pśedłoga?[žrědłowy tekst wobźěłaś]

 • Njewužywaj pśedłogu, jolic bu jano jadnotliwy njedostatk markěrowany měł! Wužywaj w toś tym paźe lěpjej jadnotliwe pśedłogi, kótarychž mjenja namakaš w tabeli.
 • Stajaj pśedłogu na kóńc nastawka, direktnje pśed kategorijami a mjazyrěcnymi wótkazami. Jolic w nastawku jo pśedłoga {{zarodk}} abo něco pódobne, pótom stajaj {{pśeźěłuj}} direktnje za tym.
 • Pórěd parametrow jo lubowólny. Tekst se pokaza w pórěźe, w kótarymž parametry su nutśi date.
  • Jolic parameter bu wěcej raz nutśi daty, pótom se teke wěcej raz pokaza wótpowědny tekst.

Techniske wobgranicowanja[žrědłowy tekst wobźěłaś]

 • Pśedłoga měła na kóńcu nastawka stojaś, až njeby se cytar(ka) wóttšašył(a).
 • Pśedłoga na kóńcu awtomatiski proznu ceru zasuwa.
 • Njemóžno wěcej ako 16 parametrow rownocasnje wužywaś. Ale buźoš debrje lěbda tak wjele trjebaś Smjejkotak
 • Eksistěruju how južo parametry, kótarež žedne ekwiwalenty w rusojskej wersiji njamaja. Wóni maju markěrowanje (+).

Wutworjenje parametrow[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Njesmějoš spócetnu pśedłogu změniś, aby parametry wutworił. Aby parameter z mjenjom wutworił, na pś. nowy parameter, wutwoŕ jadnoru pśedłogu Pśedłoga:Pśeźěłuj/nowy parameter a piš tole nutśi:

 1. (Gwězdku *, prozne znamješko a) tekst, kótaryž se dej pśi wužywanju pśedłogi cytaś (pśidaj pó móžnosću wótkaze k pšawidłam a pokazam Wikipedije)
 2. Pokazaj na kategoriju (pó jadnorej změnje wótkaza)

Pótom móžoš nowy parameter ako parameter pśedłogi {{pśeźěłuj}} wužywaś. Měło wše funkioněrowaś. Nic trěbna, ale wjelgin žycona, jo dokumentacija wó nowem parametrje. Pśidaj teke krotke wopisanje w dokumentaciji.

Pśikład[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Podpśedłoga Pśedłoga:Pśeźěłuj/check

{{pśeźěłuj/NjedostatkowyTyp
|tekst=Pśeglědaj [[Wikipedija:Wěrnosć|wěrnosć]]
|kategorija=Nastawki, kótarychž wěrnosć jo cwiblowa
|nocat=Pśedłoga:pśeźěłuj/check
}}<noinclude>
Toś ta pśedłoga jo podpśedłoga k pśedłoze {{Pśedłoga|Pśeźěłuj}}. 
Detajle su w [[Pśedłoga:Pśeźěłuj/Dokumentacija|dokumentaciji]].
</noinclude>

Pokaz: Wužywaj pšosym podpśedłogu {{Pśeźěłuj/NjedostatkowyTyp}} pó górnym pśikłaźe. Mimo togo pśi parametrje nocat dej mě podpśedłogi stojaś, aby podpśedłoga se w wótpowědnej kategoriji njepokazała.

Wósobinske formatěrowanje[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Jolic tebje njespódoba formatěrowanje pśedłogi, móžoš ju pśez swójsku dataju monobook.css změniś.

Na pś. móžoš slězynu změniś.

#rq table {background:#F9F9F9 !important;}

Ale teke móžoš formatěrować titelowu ceru, kótaraž wopśimjejo tekst "Móžoš slědujuce pólěpšyś:". Slědujuce formaty změnja slězynu a dodaja kšomowu liniju wokoło nadpisa.

#rqtitle {background:#f9fff9 !important;border:1px dotted gray !important;}

Jolic coš lisćiny formatěrowaś, móžoš pó pśikłaźe. To změni symbol pśed wšymi dypkami lisćiny.

#rqcontent li {list-style-type:circle !important;} 

Pśikłada za stile[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Něnto eksistěrujotej dwa stila ze CSS-formatami:

Móžoš je do twójeje css-dataje pśidawaś, ako na pśikład

@import "http://dsb.wikipedia.org/w/index.php?title=Wu%C5%BEywa%C5%95:Tlustulimu/rq1.css&action=raw&ctype=text/css";

na zachopjeńku monobook.css-dataje wužywarja Tlustulimu.

Glědaj, jolic njewužywaš jadnu z mjenjowaneju datajowu, to se "tooltip" pśedłogi Pśeźěłuj a kompletna lisćina njedostatkow pokazatej. Mimo togo pśed tym mjenjowany kode musy na zachopjeńku css-dataje stojaś, dokulaž howacej css-dataja njejo pó css-normach.

Skedźbnjenje[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Originalna ideja pśedłogi pśistoj wužywarjoju George Shuklin w rusojskej Wikipediji.

Kategorija[žrědłowy tekst wobźěłaś]