Kšejcerwjeny janowy krick

Z Wikipedije
Kšejcerwjeny janowy krick
Kšejcerwjeny janowy krick (Ribes sanguineum)
systematika
Domena Eukaryoty
Swět Rostlinstwo
  Eudikotyledony
Jědrowe eudikotyledony
pórěd: (Saxifragales)
swójźba: Hendryškowe rostliny (Grossulariaceae)
rod: Janowy krick[1] (Ribes)
družyna: Kšejcerwjeny janowy krick
wědomnostne mě
Ribes sanguineum
Pursh
Wobźěłaś
p  d  w

Kšejcerwjeny janowy krick (Ribes sanguineum) jo kerk ze swójźby hendryškowych rostlinow (Grossulariaceae).

Kšejcerwjeny janowy krick
Łopjena a kwiśonkowe pupki
Kwiśecy kerk kšejcerwjenego janowego kricka

Wopisanje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Kšejcerwjeny janowy krick rosćo ako 1 až 4 metry wusoki list chytajucy, měko roznogaty, w lěśe zeleny kerk. Njenjaso śernje.

Škóra jo šerobruna až cerwjenobruna. Młode pšuśiki su załzojśe kósmate.

Łopjena[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Měnjate łopjena maju owalnu wobcerbu, su tśilapate až pěślapate, na bazy wutšobojte, na górnem boku pitśku zmaršćone, na dolnem boku gusto šerofilcojte a něźi rowno tak šyroke kaž dłujke (, 5-10 cm). Fryšne łopjenowe zazelenjenje w nalěśu wónja žywicowje.

Kwiśonki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dwójorodnikojske, nadpadne kwiśonki su mócnje rožojte a se pokaza w samskim casu z łopjenami w aprylu až do maja. Wóni stoje pó 5 až 30 w 3−7 cm dłujkich, rownych abo pśewisujucych kulojtych granach. Jadnotliwe kwiśonki su 5 až 10 mm wjelike a maju pěś mócnje cerwjene až pinkojte kronowe łopjeńka. Kwiśonkowe wogonki su załzojte.

Płody[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Płody su śamnopurpurne, módrje pśimrozowane jagody, kótarež w junija až do juliju zdrjaju. Jagody su něźi 1 cm wjelike; wóni su jědne, maju pak małko aromy.

Stojnišćo[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Rosćo w bogatych na krě górskich listowych lěsach a na wótkłonach.

Rozšyrjenje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Kšejcerwjeny janowy krick póchada ze pódwjacora Pódpołnocneje Ameriki a wustupujo tam wót Britiskeje Kolumbiskeje až do Pódpołnocneje Kaliforniskeje.

Systematika[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

W družynje bu slědujucej warietetnosći (pó źělach teke ako póddružynje wobglědowanej) rozeznawanej:

  • Ribes sanguineum var. glutinosum (Benth.) Loudon
  • Ribes sanguineum var. sanguineum

Chromozomowa licba jo 2n=16.

Wužywanje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dla jaskrawje cerwjenego kwiśonkow bu kšejcerwjeny janowy krick wót lěta 1826 cesto ako pyšny kerk w zagroźe sajźona.

Kubłańske formy[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wjele sortow jo su kubłane. Móžne barwy kwiśonkow su: běła až śamnocerwjena. Tu někotare sorty:

  • 'Brocklebankii': Ma rožojte kwiśonki a njaso złote łopjena.
  • 'King Edward VII': Ma kaž karmesin cerwjene kwiśonki.
  • 'Pulborough Scarlet': Ma cerwjene kwiśonki a bujnje kwiśo.
  • 'Tydeman's White': Ma běłe kwiśonki.
  • 'White Icicle': Ma běłe kwiśonki.

Nožki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  1. W internetowem słowniku: Johannisbeerstrauch

Žrědła[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

« Kšejcerwjeny janowy krick » w drugich wikimediskich projektach :