Huglina

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś


Huglina (pol. Węgliny, nim. Oegeln) jo wjas w gmejnje Gubin (Gmina Gubin) we lubuskem wójewódstwje w Pólskej.