K wobsahej skočić

Diskusija wužywarja:Fabian Kaulfürst

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Z Wikipedije

Rěd serbskich interwikijow[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Witaj Nepl! Hyšći wšo dobre za nowe lěto. -- 32X jo naraźił, až zarědujomy wótpowědny drugi serbski interwiki na prědnym městnje, pótakem hsb w dspwp a dsb w hsbwp. W hsbwp sy rěd pśeměnił. Wutšobne póstrowy, --Michawiki 14:08, 14 januara 2008 (UTC)

Vorlage:Wjacezmyslnosć[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry wjacor, Nepl. Pśed někotarymi minutami som pśedłogu {{Wjacezmyslnosć}} do dolnoserbšćiny pśełožył. Móžoš raz kontrolěrowaś, lěc som zmólki cynił? Mimo togo myslim, až ta pśedłoga dej drugi lema měś. Co mysliš? Bóžko pówjerch wikipedije hyšći ma zmólku, tak až njejo móžno nastawki pśesunuś. Ale móžos pśesunjenje z pomocu noweje pśedłogi {{pśesunuś}} namjetowaś. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 19:09, 14 januara 2008 (UTC)

Dobry wjacor, Nepl. Wužywaŕ Michawiki mysli, až ta pśedłoga móžo nowy lema Wěcejwóznamowosć měś, ale wón njoco to rozsuźiś. Co mysliš? Mimo togo to słowo juž jo w teksće pśedłogi. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 20:34, 18 januara 2008 (UTC)
Som raz wopytał. Stej wobjadnej?--Nepl1 11:35, 22 januara 2008 (UTC)

Som wobjadny pśesunuś tu pśedłogu, ale sy dwa parametra pśedłogi {{Pśesunuś}} zabył. Pśedłoga funkcioněrujo pó syntaksy {{Pśesunuś|źo=cilowy nastawk|cogodla=pśicyny}}. Kótary nowy lema naraźiš? Wutšobny póstrow --Tlustulimu 12:14, 22 januara 2008 (UTC)

Tlustulimu jo so mje pšašał, kak bych "wjacezmylnosć" pśełožił. Dokulaž njamam dobre znjabnosći dolnoserbšćiny, móžach jano w toś tym słowniku glědaś: http://www.dolnoserbski.de/dnw/index.htm. Tam som adjektiw wěcejwóznamowy namakał. Na Betawiki stoj Rozjasnjenje zapśimjeśa, pó nimskem pśełožku Begriffsklärung. Ale ja bych jadnotliwe słowo naraźił. Rozjasnjenje jo teke wêcejwóznamowe: móžo za "Erklärung" kaž teke za "Klärung" stehen. Źo how wó boki, kótarež homonymne słowa z rozdźělnym wóznamom nalistuju. Wóne njewujasnjuju te słowa, ale roznogaśuju jano do wótpowědujucych nastawkow. Wóne su ako kśicowanišćo. --Michawiki 13:49, 22 januara 2008 (UTC)
Tak ak něnto jo, jo to derje :-)--Nepl1 21:51, 31 januara 2008 (CET)

Wikipedija:Administratory[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry źeń, Nepl. Wužywaŕ Michawiki jo tebje ako kandidat administratora naraźił, dokulaž hyšći njamamy administratory jow a sy Serb. Co mysliš? Wótegroń pšosym na pjerwjej wótkazowanem projektowem boku. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 12:30, 22 januara 2008 (UTC)

Hm, mějśo źěk za Waše głose, som raz na pómjenjony póglědnuł - ale bójm se, až system wikipedije atd. dosć njeznajom, aby mógł byś taki administrator. Administratory dejali luźe byś, kenž mógu drugim pomoc, kenž wěźe w techniskich problemach radu atd.--Nepl1 21:56, 31 januara 2008 (CET)

Móžoš daś radu w Diskusija wužywarja:Michawiki#Eksterne wótkazy? --Derbeth talk 22:01, 31 januara 2008 (CET)

Pśedłoga:Editprotected/Dokumentacija[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry wjacor, Nepl. Wužywaŕ Pe7er jo dokumentaciju pśedłogi {{Editprotected/Dokumentacija}} pó źělach do dolnoserbšćiny pśełožył. Móžoš raz pśełožk na zmólki kontrolěrowaś? Móžoš teke górnoserbsku wersiju pśełožyś, dokulaž tam hyšći su někótare engelske teksty a mam jano en-2. Źěkujom se a wjele wuspěcha. Póstrowy --Tlustulimu 21:01, 1 februara 2008 (CET)

Witaj Tlustulimu, hm, rad by pomógł, ale bóžko njamóžom dsb. pśedłogu kontrolěrowaś - pśełožk jo taki, až zewšym njewěm, co dej to byś. Ja ga njewěm, za co ta pśedłoga jo myslona. Bóžko se tak derje w swěśe pśedłogow atd. njewuznajom. Ten link na gsb. pśedłogu som teke wužywał - ale tam NIC njestoj ...--Nepl1 08:15, 5 februara 2008 (CET)
Witaj Nepl. Wótkaz na górnoserbsku wikipediju jo zmólku w mjenjowem rumje měł. Toś musy byś: dokumentacija górnoserbskeje wersije. Póstrowy --Tlustulimu 13:54, 10 februara 2008 (CET)
Gótowe ...--Nepl1 08:06, 12 februara 2008 (CET)

Dobry źeń, Nepl. Rowno som wiźeł, až sy nastawk Picnjo wobźěłał. Maš naraźenje k parametram za pśedłogu {{Infokašćik Město}}, kótaraž hyšći w mjenjowanem nastawku felujo? Maš lušt mjenjowanu pśedłogu do nastawak Picnjo sam zasunuś? Wutšobny póstrow --Tlustulimu 13:48, 10 februara 2008 (CET)

Witaj Tlustulimu, hm, njewěm pšawje, co měniš. Ja ga som tam ten infokašćik město zasunuł, abo nic?--Nepl1 19:07, 10 februara 2008 (CET)
Ně, sy wopśimjeśe pśedłogi ako tabelu zasajźił, ale nic pśedłogu. Póstrowy, --Michawiki 19:53, 10 februara 2008 (CET)

Smiley na dolnoserbšćinje[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobry źeń, Nepl. Dajo wósebny terminus za engelske słowo Smiley na dolnoserbšćinje? Južo som wužywarja Pe7er pšašał, ale wón jo jano górnoserbski terminus smjejkotak do wótegrona pisał. Co mysliš se? Góźi se toś ten terminus teke how? Póstrowy --Tlustulimu 10:40, 9 maja 2008 (CEST)

Jo, smjejkotak jo dobre słowko za to.--Nepl1 08:49, 28 maja 2008 (CEST)

Witaj! Could I ask you to translate the article Wicked Bible from English (or from Polish) into Lower Sorbian? I've selected only the most interesting languages ;) Please, take your time, the Lower Sorbian Wikipedia will get a new interesting article and, besides, you'll make me happy ;). Ah, one thing more - if you want me to translate any article into Polish or Silesian, feel free to ask me (if I speak the langauge that it's written it). If you would finish, plaese make me know on my userpage :) Thanks in advance, Timpul 22:10, 12 junija 2008 (CEST)

Dobry wjacor, Nepl. Rowno som wiźeł, až twój slědne wobźěłanje jo było w maju 2008. Toś, źo sy? Pótrjebujomy twóju pomoc, dokulaž wšak sy Serb. A togodla maš bejnje lěpše znajobnosći serbšćiny. Póstrowy --Tlustulimu 22:20, 16 decembra 2009 (CET)

Witaj Neple, rědnje, až sy zasej gdy wu nas! Póstrowy, --Michawiki (diskusija) 2. maja 2012, 11:25 (CEST)[wótegroniś]

Witaj Nepl. Wjaselim se, až se zasej how pokažoš. :-) Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 10. februara 2014, 11:34 (CET)[wótegroniś]
Witaj Tlustulimu, jo, naźejam se, aby mógał zasej how późěłaś. Pśeliš wjele ale njok zlubiś :-( Nepl1 (diskusija) 10. februara 2014, 16:25 (CET)[wótegroniś]

Articles about actors[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Hello! I created articles about world famous actors, Oscar winners (Robert De Niro, Al Pacino, Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio and Tom Hanks‎), they contain filmography, many sources and the mention of Oscar, but these articles are nominated for deletion, despite the fact that there are dozens of articles about much less famous actors (https://dsb.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Graja%C5%95), articles about which are much less informative than mine, but they are not nominated for deleting. What is the problem? Can you help me save my articles? Nikolai Kurbatov (diskusija) 2. septembra 2022, 16:16 (CEST)[wótegroniś]