Diskusija wó pśedłoze:Koord

Z Wikipedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Update the template for more features[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Hello, you may have heard in the news that recent features let users Go on a Wikipedia scavenger hunt with Wikipedia Nearby. For those features to work, however, you need templates like this to give MediaWiki the coordinates using the GeoData syntax.
In short, I suggest you to copy or adapt the last code of w:en:Template:Coord, with w:en:Module:Coordinates etc. If you need help, you can probably ask en.wiki users. Nemo 10. junija 2013, 16:40 (CEST)

Som pśigótował Pśedłoga:Koord-nowy a wužywam jen w Pśedłoga:Infokašćik Město, a ten na pś. w Praha. Planěrujom wšuźi wótpóraś Pśedłoga:Koord, glědaś, lěc nowa pśedłoga pšawnje źěła, a pótom wulašowaś staru pśedłogu. Nowa pśedłoga pśidajo koordinaty, kenž rozmějo MediaWiki, stara ně. Dopokaz: bok Praha ma koordinaty na dolnoserbskej Wikipediji (wužyta nowa pśedłoga), ale nic na górnoserbskej Wikipediji (wužyta stara pśedłoga) --Derbeth rozgrono 28. decembra 2013, 23:34 (CET)
Jo teke pśestara Pśedłoga:Coor, kótaraž se na wjele bokach wužywa. Planěrujom ju wulašowaś a pśez "koord-nowy" zaměniś. Dopokaz, až jo to móžne: edicija w Strumica (rěka) a edicija w Infokašćik rěka. Parameter "koordinaty-nowe" jo jano aby stare wužyśe pśedłogi hyšći źěłało, pak planěrujom jen wótpóraś a jano stary parameter "koordinaty" w nowem zmysle wužywaś. Com scyniś to awtomatiski z mójom botom: DerbethBot. Jolic njebuźo drugich idejow, pópšosyjom wó pšawa bota za mójogo bota, aby se dało změny awtomatiski cyniś. --Derbeth rozgrono 31. decembra 2013, 17:59 (CET)
Jo hyšći jadna pśedłoga: Pśedłoga:Coord, kótaraž teke njeźěła a musy se z nowu pśedłogu zastupiś. --Derbeth rozgrono 12. januara 2014, 12:45 (CET)
Hyšći jadna: Pśedłoga:Coordinate njeźěła. --Derbeth rozgrono 12. januara 2014, 13:36 (CET)
Mam pšašanje wó modulu: jo kompletna syntaksa pśedłogi {{LocMap}} móžna? Toś, teke warianta z dwěma parameteroma (jaden za dlininu a jaden za šyrinu) a / mjaz stopnjom, minutu a sekundu?
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
Jolic nic, to jo jasne zešpatnjenje a pómjeńšujo kompatibelnosć z nimskeju, esperantorěcneju, ale teke z górnoserbskeju wikipediju. Z někotarych mjasecow wuwijam na esperantorěcnej wikipediji modul za koordinaty. Bóžko som jadnučki wužywaŕ, kótaryž wuwija module tam. :-( a togodla wšykno tam bejnje trajo. Myslim se, až njejo dobra ideja napóraś taki wažny modul bźez prědneje diskusije na bokach pótrjefjoneju projektow: Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi a Wikipedija diskusija:Lua.
Jo móžna warianta z komu město dypka, na pś.
 |lat=54,493611111111
 |long=9,0511111111
Jolic nic, to njejo dobre. :-(
Rowno som wiźeł, až w nastawku Praha něnto felujotej dwě kategoriji wó koordinatach. To jo teke njeakceptabelne zešpatnjenje. W górnoserbskem nastawku hsb:Praha stej takej kategoriji.
Dalšne pšašanje: Sy něźi nowy modul testował pśed změnjenim nastawkow resp. pśedłogow? Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 1. januara 2014, 18:29 (CET)
Som zachopił diskusiju, how na tem boce :) Gaž njejsom był diskusiju kśěł, ja by južo změnił wšuźi pśedłogi na take, kótarež se mě pódobaju.
Pśedłoga:Koord-nowy wužywa Modul:Koordinaty, kenž jo pśełožk z pl:Moduł:Koordynaty. Jo wjelgin elastiski, a pśikłady wšakorakich syntaksow móžoš namakaš na pl:Moduł:Koordynaty#przykłady. Myslim, až kužda syntaksa za koordinaty, kenž ma zmysł, buźo źěłaś. Modul jo pśigótowany na jadnej z nejwětšych Wikipedijow, pótakem naźejam se, až wón derje źěła.
Som pytał za drugimi metodami, pšawnje koordinaty wobźěłowaś, pak daniž na nimskej, daniž na engelskej Wikipediji njejsom wiźeł to derje scynjone. Wužywanje pśedłogow za formatěrowanje teksta a kalkulacije jo patologiske, dokulaž pśedłogi niźi njejsu byli projektěrowane za programatisku rěc. Wuslědk takich wopytow jo twarjenje wěcej ako 20 pódpśedłogow, kenž wołaju se, a to žeden cłowjek njesmjejo zrozměś, nanejmjenjej nic dłujko. Pšawa metoda cynjenja komplicěrowanych kalkulacijow a źěłow na tekstach jo wužyśe programatiskeje rěcy, a to jo Lua. Jano na pólskej Wikipediji som namakał atraktiwnu wašnju rozwězanja problema: pśez kalkulaciju wšogo w jadnom měsće, w Lua. Nimska a engelska Wikipedije wobej wužywatej wjele pśedłogow za ten cil, což njejo pó mójomu měnjenju dobra ideja.
Njejsom spominał za kategorije. Móžom Modul:Koordinaty modificěrowaś, aby wón pśidawał teke kategoriju. --Derbeth rozgrono 1. januara 2014, 19:04 (CET)
Kak móžom modul změniś, jolic njerozmějom kak wón funkcioněrujo? Modul z esperantorěcneje wikipedije rozmějom. Znajoš, kak nowy tudejšy modul funkcioněrujo? Jolic nic, pótom njamóžomy modul z pólskeje wikipedije adaptěrowaś. :-( Mimo togo modul njama dokumentaciju. --Tlustulimu (diskusija) 1. januara 2014, 19:28 (CET)
To jo pśecej problem, rozměś cuzy koda. Njejsom awtor togo modula a njeznajom Lua, pak som mógał ten modul zmodificěrowaś, až na boce Praha su (naźejam se) pšawe kategorije. --Derbeth rozgrono 1. januara 2014, 20:12 (CET)

Modul za toś tu pśedłogu z něntejšneju syntaksu[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dobre zajtšo. Dokulaž modula w esperantorěcnej wikipediji eo:Modulo:Coordinates a eo:Modulo:Coordinates2 derje pódpěratej něntejšnu syntaksu za koordinaty a stej na rozdźělnych bokach tam testowanej, naraźijom je ako baza za tamnjejšej modula wužywaś. Pólski modul wužywa jano jaden parameter za koordinaty, ale jo pó źělach kompatibelny z něntejšneju syntaksu. To jo wjelgin wjelika njelěpšyna. Bóžko njerozmějom kak wón funkcioněrujo. Togodla njamóžom jej funkcionalnosć za něntejšnu syntaksu pśidaś. Mimo togo jej wužyśe ma dalšnu njelěpšynu: by robot za změnu nastawku wužywaś musali. Myslim se, až njejo dobra ideja, až wužywaŕ, kótaryž njeznajo Lua, wužywa robot za změnu nastawkow dla modula. Riziko za zmólki jo pśeliś wusoke.

Funkcionalnosć Coordinates
a Coordinates2 (eo)
Koordinaty (pl)
něntejšna syntaksa derje dokumentěrowaneju pśedłogowu {{koord}} a {{coordinate}} Jo Pó źělach
syntaksa z / jo kompatibelna ze slědujucymi wikipedijami (de, eo, fr, hsb)
{{Koord|43/29/4/N|79/23/0/U}}
{{Koord|43/29/4/N/79/23/0/U}}
Joa
syntaksa bźez / jo kompatibelna ze slědujucymi wikipedijami (de, en, eo, es, fr, hsb, ru atd.)
{{Koord|43|29|4|N|79|23|0|U}}
Jo Jo
syntaksa z proznymi znamjenjami jo kompatibelna ze slědujuceju wikipediju (pl)
{{Koord|43 29 4 N|79 23 0 U}}
{{Koord|43 29 4 N 79 23 0 U}}
b Jo
mógu derje z pśedłogami harmoněrowaś, bźez togo až musymy je bejnje změniś Jo
awtomatiska pśidaśe kategorijowu Jo Jo
kategorizacija se góźe wótšaltowaś Jo
8 parametrow za koordinaty Jo Jo
2 parametra za koordinaty Jo Jo
1 parameter za koordinaty jano Coordinatesc Jo
koma město dypka
5,6 město 5.6
Jo Jo
pódpěranje za {{#coordinates: Jo Jo
pódpěranje za Wikidaty planowane Jo
wudane formaty
decimalne koordinaty Jo Jo
DMS-format Jo Jo
DM-format Jo Jo
jano stopjenja Jo Jo
CH1903 Jo
UTM Jo ?
linkuj = jo abo ně Jod Jo
{{#coordinates}} Jo(Test) Jo
aTo w esperantorěcnej pśedłoze eo:Ŝablono:Koord/provejo ale teke we francojskej pśedłoze fr:Modèle:Coord funkcioněrujo.
Pśedłoga {{Coordinate}} ma za to pitśu drugu syntaksu.
bAle to se móžo pśidaś.
cAle to se móžo k Coordinates2 pśidaś.
dTam jo ligu = jes abo ne

Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 10. januara 2014, 10:19 (CET)

Myslim, až nic njerozmějoš, kak boty źěłaju. Bot njama nic z Lua cyniś, dokulaž wón editěrujo pšoste nastawki (na pś. take), kenž su w wikikoda, a nic w Lua. Mój bot jo wobźěłał wěcej ako 16.000 bokow samo na nimskem Wikisłowniku, pótakem myslim, až jo to nejlěpšy dopokaz, až wěm, což mam cyniś. Móžo byś, až Lua derje njeznajom, pak gaž sy napisał, až w Modul:Koordinaty feluju koordinaty, w wokoło połtera góźiny pótom som je pśidał.
Pó mójomu, na kuždy pad musymy wužyś bota. To njamóžo byś, až mamy 4 pśedłogi za koordinaty (Koord, Coor, Coord, Coordinate), a kužda źěła na drugi part! Kaž wužywaŕ ma wěźeś, kótaryž z nich wužyś? Gaž w MediaWiki pśidu softwarowe nowoty (ako {{#coordinates}}), kak mamy je wužyś - 4 pśedłogi editěrowaś? To njesmějo byś, to se musy daś w jadnom měsće změniś. Pó mójomu, pśedłogi koordinaty njedej se wót zwuconych wužywarjow wužywaś, dokulaž su komplicěrowane. Dej byś tak, až wužywaŕ pišo same koordinaty w infokašćiku, a infokašćik wužywa pšawu pśedłogu (tak som scynił na boce Strumica (rěka)). Njedej byś na drugi part (to jo, tak ako něnto): dokulaž gaž dowólijomy wšym wužywarjam wužywaś direktnje na bokach (ako Strumica (rěka)) pśedłogi za koordinaty, njedajo se lažko wuměniś pśedłogu za koordinaty na drugu: něchten by musał pór źaseśich bokow změniś (abo bota wužyś). Gaž budu pśedłogi za koordinaty jano w infokašćikach wužywane, buźo se dało lažko syntaksu a pśedłogi wuměniś: notna buźo jadno jadna edicija koda infokašćika.
Kótaryž modul to buźo, to njejo za mnjo wažne, jolic tam buźo {{#coordinates}} źěłaś a wšy koda buźo w Lua w module město w źaseśich pśedłogach. To, což jo něnto, musy se na kuždy part malsnje změniś. Pó mójomu pak, pśedłoga z esperanckej Wikipediji jo tšachotna w wužyśu - ga Tlustulimu njebuźo měł casa, chtož buźo modul editěrowaś? My --Derbeth rozgrono 12. januara 2014, 13:30 (CET)
Dwě z pomjenjowanych pśedłogow, a to {{Coor}} a {{Coord}}, stej markěrowanej ako zestarjonej, jadna samo wót někotarego casa. Jeju koděrowanje da se wjelgin špatnje pólěpšyś. Myslim se, až musymy jano tej narownaś. Toś, za jeju narownanje pótrjebujomy bot. Ale pśed tom musymy derje nowy kod pśedłogow a modulow testowaś. Sy to lažko k rozměśeju we wikipediji cynił? Myslim se, až snaź njedosć. Mimo togo njejsom wužyśe bota kritizěrowaś kśěł, dokulaž njewěm dosć wó tom.
{{Koord}} ale teke {{Coordinate}} matej zwóstawaś, dokulaž matej rozdźělne nadawki w našej wikipediji. {{Coordinate}} se cesto za koděrowanje infokašćikow wužywa a pódpěra kórty w nastawkach, mjaztym až {{Koord}} se jano direktnje w nastawkach wužywa. Njerozmějom, cogodla pótrjebujomy napśismo nowu syntaksu za pśedłogi koordinatow. Kótaru lěpšynu ma nowu syntaksu modula z pólskeje wikipedie?
Južo wót junija 2013 programěrujom na moduloma za koordinaty w esperantorěcnej wikipediji. Bóžko njejsom južo jej na našu wikipediju kopěrował. Wónej derje pódpěratej něntejšnu syntaksu, tak až njepótrjebujomy nowu syntaksu. Mimo togo teke {{#coordinates}} funkcioněrujo: Tam jo test za to.
Naraźijom, až hyšći dalej testujom modula esperantorěcneje wikpedije a pótom budu jej na našu wikipediju kopěrowaś. Rozmějom jeju kodowanje a pótom móžom jej pólěpšyś. Mimo togo cu pśedłogi póněcom na jej pśiměriś. Co mysliš se? --Tlustulimu (diskusija) 12. januara 2014, 14:12 (CET)