Pśedłoga:Coordinate

Z Wikipedije

Koordinaty feluju! Pśipomagaj.


Dokumentacija Dokumentacija
Globus
Globus

WikiProjekt Georeferenzierung / Neue Koordinatenvorlage

Toś ta pśedłoga jo za zapśijeśe wót WGS84-koordinatow do nastawkow póstajona. Wěcej informacijow wó zaměrje a cilach zgónijoš na projektowych stronach (glědaj górjejce).

Wopśimjeśe

Kode za zapśijeśe koordinatow wót Porta Nigra w měsće Trier jo:

{{Coordinate|NS=49.759681|EW=6.6440194|type=landmark|dim=25|region=DE-RP}}
abo
{{Coordinate|NS=49/45/34.85/N|EW=6/38/38.47/E|type=landmark|dim=25|region=DE-RP}}

Žrědło

 {{Coordinate |map= |article= |text=
|NS= |EW= |type= |pop= |elevation= |region= |dim= |name=
|mapsize= |sortkey= 
 }}

Zakładny konstrukt nastawkowa koordinata

{{Coordinate|NS=|EW=|type=|region=}}
 NS=     stopjeń šyriny we formje stopjeń/minuta/sekunda/wobzorosměr
       Pś. NS=49/45/34.85/N abo

       stopjeń dlininy ako decimalne pódaśe (žedne znamuško za pódpołnocnu šyrinu, negatiwne znamuško za pódpołdnjowu šyrinu)
       Pś. NS=49.759681

 EW=     stopjeń dlininy we formje stopjeń/minuta/sekunda/wobzorosměr
       Pś. EW=6/38/38.47/E abo

       Stopjeń dlininy ako decimalne pódaśe
       pś. EW=6.6440194 (žadne znamuško za pódzajtšnu dlininu, negatiwne znamuško za pódwjacornu dlininu)

 type=    country  za kraje
       state   za druge statowe wutwory, njesuwerene staty
       adm1st   za zwězkowe kraje, kantony …
       adm2nd   za nakrajne wokrejse, zarědniske gmejny <!--(Samtgemeinden)-->
       city    za města a měsćańske źěle, městna a městne gmejny
       isle    za kupy, kupki kupow
       airport  za lětanišća, zepěranišća lětarstwa
       mountain  za góry, górki, górske rědy, pśesmyki
       waterbody za rěki, jazory, lodowcy, kanale, wódopady, Geysire
       landmark  za zajmnostki, nakrajne marki, twarjenja a wše druge kótarež se górjejce nutś njegóźi

 region=   krajowy-/regionowy kode
       Pś. za Dolna Saksa DE-NI, za Berlin DE-BE, za Wien AT-9

Pśidatne pódaśa

text     Koordinaty w běžnym teksće  (multiple choice) Format wudaća
article   Koordinaty na głowje nastawka (multiple choice) Format wudaśa
       / za default
map     Koordinaty na poziciskej kórśe
none za žedne wusměrjenje mapy
left   wusměrjenje nalěwo w běžnem teksće
right  wusměrjenje napšawo w běžnem teksće
mapsize   ###   (maksimalna) šyrokosć mapy
         x### maksimalna wusokosć,
       ###x### maksimalny wobdaty pšawokut
       prozny   (bźez parametroweje gódnoty) wužywarske nastajenje za thumbsize
       default (bźez parametra) 240 pikselow
maplevel   [global, continental, national, adm1st, adm2nd]
pop     Licba wobydlarjow
       k type country, state, adm1st, adm2nd, city abo isle
elevation  Wusokosć nad mórskej głaźinu (amtska wusokosć regiona region)
dim     Objektowy pśeměr w metrach
name     Mě objekta (jolic se wót nastawkowego lema wótchili)
       notny pśi koordinatach w běžnem teksće
sortkey   Sortěrowanje pó NS abo EW w sortěrujobnych tabelach

ISO-3166-1 a ISO 3166-2

Jadnore pomocne srědki k zwěsćenju koordinatow su za Google Earth tu a z Google Maps tu.


Mikroformat

pśedłoga pódpěra GEO-mikroformat.[1] Semantiske tekstowe kodowanje se z CSS-klasami ›geo‹, ›latitude‹, ›longitude‹ a ›elevation‹ stanje. Toś te klasy su za toś ten zaměr rezerwěrowane a se njesměju hynźi wužywaś.

Klasa ›elevation‹ bu akle njedawno k standardizěrowanju namjetowana[2] a hyšći žeden standard njejo.

CSS-klasa ›geo‹ so w MediaWiki:Common.css inicializěrujo.

Parametry

Pśeglěd

Parameter Pśikład Typ Wujasnjenje Detail
NS NS=12.345678 fix stopjeń šyriny (latitude) w stopjenjach, minutach a sekundach abo decimalnych stopjenjach (negatiwne gódnoty se na pódpołdnjowu hemisferu póśěguju).
EW EW=12.345678 fix Stopjeń dlininy (longitude) w stopjenjach, minutach a sekundach abo decimalnych stopjenjach (negatiwne gódnoty so na wobłuki na pódwjacorje nuloweho meridiana póśěguju).
type type=landmark opcionalny Typ georeferencěrowaneho objekta.
pop pop=100000 opcionalny Ličba wobydlerjow (population) georeferencěrowaneho objekta.
elevation elevation=8000 opcionalny Wusokosć nad mórskej gładźinu georeferencěrowanego objekta (w metrach, bźez někakich pó tysac źělecych znamješkow).
dim dim=100 opcionalny Pśeměr wobkruha w metrach (Dimensija georeferencěrowanego objekta).
region region=DE-SN opcionalny Region(y z ›/‹ separěrowane) georeferencěrowanego objekta.
name name=Wrack der Titanic opcionalny Mě georeferencěrowanego objekta, jolic toś te lema nastawka njewótpowědujo.
sortkey sortkey=NS opcionalny Sortěrowanje pó stopjenju šyriny (›NS‹) a stopjenju dlininy (›EW‹) w sortěrujobnych tabelach (w běžnem teksće).
article article=DMS opcionalny Koordinaty w specificěrowanem formaśe (default DMS) górjejce napšawo w nastawku.
text text=DMS opcionalny Koordinaty w specificěrowanem formaśe w běžnem teksće.
map map=right opcionalny Poziciska mapa
mapsize mapsize= x180 opcionalny Wjelikosć kórty
maplevel maplevel = adm1st opcionalny Wotchilaca kórta na ISO skali rauf und runter: gódnotny wobłuk [global, continental, national, adm1st, adm2nd]

Parametry w detaile

NS a EW

NS stoj za North/South (nimski Nord a Süd, serbski pódpołnoc a pódpołdnjo) a EW za East/West (němski Ost a West, serbski pódzajtšo a pódwjacor). Jolic se decimalne stopjenje pódaju, da woznamjenja negatiwne gódnoty pódpołdnjowe stopjenje šyriny resp. pódwjacorne stopjenja dlininy. Stopjenje šyriny a stopjenje dlininy su notne pódaśa. Jolic jaden felujo, da se to ako pšosbu wó pśidatnu informaciju wó połoženju interpretěrujo a w głownego mjenjowego ruma do Kategorie:Geographische Lage gewünscht zapisujo.

|NS= 45.123456
|EW=-12.123456
|NS= 55/44/33.22/N
|EW= 11/22/33.44/W

W DMS-wobrazowanju stopjeń, minuty a sekundy muse pozitiwnu gódnotu měś. Negatiwne znamuško se notnje musy pśez pódaśe ›S‹ abo ›W‹ stanjo. Negatiwne znamuško jo móžne jano w cystej decimalnej wašnju pisanja.

W infokašćikach, kótarež teke pśedłogi (na pś. pśedłoga:Poziciska mapa) zapisuju, kótaraž koordinaty w decimalnem stopjenju pótrjebujo, se mógu toś te z pomocu podpśedłogow {{CoordinateLAT|{{{NS|}}} }} za stopjeń šyriny, respektiwnje {{CoordinateLONG|{{{EW|}}} }} za stopjeń dlininy, wutworiś.

Šwicarske krajne koordinaty

Šyrinowe a dlininowe stopjenje se mógu z pomocu substitucije direktnje z Šwicarskich krajnych koordinatow woblicyś.

Pśikład: Bern (600'000/200'000)

|NS= {{subst:CH1903-WGS84|600|200||koor=B}}
|EW= {{subst:CH1903-WGS84|600|200||koor=L}}
|region=CH-BE

type

Pódaśe type=XX zmóžni postajenje družynu koordinaty. Pśez to se góźe na pś. w GIS-programach tematiske zwobrazowanja płodźić, dokulaž se mógu z wjelikeje masy na koordinatowych pódaśach na pś. jano wšěe kupy abo góry wufiltrowaś. Toś te pśdaśe njejo drje notne, ale wupřate – drugi wužywaŕ musy je howacej z ruku pó tom glědaś. Parameter type jo pśiwuzny z konceptom kategorijow.

Tekst w pśedłoze Type
type=country za kraje
type=state za druge statowe wutwory, njesuwerene staty …
type=adm1st za zwězkowe kraje, kantony …
type=adm2nd za nakrajne wokrejse, zarědniske gmejny …
type=city za města a městne źěle, městna a městne gmejny
type=isle za kupy, kupowe kupki
type=airport za lětanišća, zepěranišćo lětarstwa…
type=mountain za góry, górki, górske rědy, pśesmyki
type=waterbody za rěki, jazory, lodowcy, kanale, wódopady, geysiry …
type=forest za lěsne tereny (en:WP, w nimskej a serbskej WP njewužywany) …
type=landmark za zajimawostki, krajne znamjenja, twarjenja a wše druge kótarež górjejce nutś góźi.
type=event za pódawki (en:WP, w nimskej a serbskej WP njewužywany) …
type=example jenož za interne pśikłady (nic w nastawkowem mjenjowem rumje)

pop a elevation

pop stoj za Population (wobydlarstwo). Parameter se pśi objektach typa city, adm1st, adm2nd, state, country a isle k GeoHack-tykačce dalej da. Narowna něgajšne pódaśe „city(5000)“ pśez separatny
|pop=5000
elevation stoj za wusokosć nad mórskeju głaźinu. Relewantna jo amtska wusokosć wót regiona (prědny parameter) w metrach. Toś ten nowy parameter narowna něgajšne pódaśe „mountain(1234)“ pśez separatny
|elevation=1234

dim

Dimensions- bzw. Größen-Angabe, optional.

Es handelt sich um den ungefähren Objektdurchmesser bzw. die Diagonale in Metern. Diese Angabe beeinflusst die initiale Vergrößerung einer Kartenansicht und ersetzt die Scale-Angabe, welche nie präzise definiert war.

Beispiel eines Gebäudes mit 50 m diagonaler Ausdehnung:
|dim=50

region

Die Angabe region=XX oder region=XX-YY ermöglicht es, das georeferenzierte Objekt einem Staat und einer Region zuzuordnen. Dadurch kann auch beim automatischen Vorschlagen von Kartenressourcen die Ausgabe so optimiert werden, dass nur noch für die entsprechende Region geeignete Kartenressourcen angezeigt werden.

Die Kodierung ist durch den ISO-Standard ISO 3166 festgehalten. Das ›XX‹ steht für die zwei Buchstaben des ISO 3166-1-Codes für Staaten, das ›YY‹ steht für den ISO-3166-2-Code für subnationale Einheiten wie Bundesländer oder Kantone. Ist der Ländercode bekannt, kann man den Regionalcode für jedes Land unter Kategorie:ISO 3166-2 nachschlagen.

Die Schnell-Links für D-A-CH:

Einige geographische Punkte lassen sich mehreren Staaten/Regionen zuordnen, weil sie genau auf der Grenze liegen (Bsp: Four Corners). Weitere Regionen können mit ›/‹ separiert angehängt werden.

Four Corners:

|region   = US-AZ/US-CO/US-NM/US-UT

Objekt in Bayern

|region   = DE-BY

Die Vorlage wertet die ersten vier Regionen aus. Dies ist für alle (Punkt-)Koordinaten ausreichend. Nur am Südpol treffen noch mehr Sektoren zusammen, diese sind aber international umstritten (siehe Antarktisvertrag).

Oceany
Swětowa mapa oceanow

Für außerhalb staatlicher Hoheitsgebiete liegende Gebiete wurde bisher nur der Antarktis ein Code (AQ) zugeteilt. Codes für die Ozeane fehlen. Bis dies im ISO 3166 nachgeholt wird, hat sich die WP aus dem Bereich für private Nutzung (AA, QM–QZ, XA–XZ und ZZ) die Codes XA, XI, XN, XO, XP und XS angeeignet. Die Einteilung basiert auf der allgemein anerkannten Einteilung der Ozeane:

Zusätzlich wurde XO für geostationäre Objekte im Orbit vergeben.

Diese Codes ergänzen die ISO-3166-1-Kodierliste.

name

Der Name des Georeferenzierten Objekt kann, falls dieser nicht dem Lemma des Artikels entspricht, hier entsprechend spezifiziert werden. Im Fließtext muss der Parameter gesetzt werden; sind mehrere Koordinaten im Artikelfließtext genannt, so sollten diese durch sinnvolles Benennen unterscheidbar sein. Der Bezeichner ›coordinates‹ ist geschützt (CSS-id der Artikel-Koordinate).

Der Name ist gleichzeitig auch Link-Text (Tooltip) und HTML-Anker. Wird kein Name spezifiziert (CSS: id="text coordinates") wird der Link mit dem Artikel-Lemma {{FULLPAGENAME}} als Tooltip unterlegt.

sortkey

→ Pomoc: Sortierbare Tabellen

Der Sortierschlüssel legt fest, nach welchen Kriterien sortiert werden kann.

 • NS, für sortieren nach Breitengrad
 • EW, für sortieren nach Längengrad

Dabei ist Nord (positive Dezimalgrad) grösser als Süd (negative Dezimalgrad) und Ost (positive Dezimalgrad) grösser als West (negative Dezimalgrad). Wird kein Schlüssel angegeben, so sind die Koordinaten in sortierbaren Tabellen nicht sortierbar. Der Parameter ist nur in Tabellen von Nutzen und sollte auch nur in solchen gebraucht werden. Nebeneffekt des Sortierschlüssels ist, dass bei Minuten und Sekunden führende Nullen eingefügt werden.

map, article a text

Das Setzen oder Weglassen dieser Felder bestimmt die Darstellung als Positionskarte, Artikel- oder Fließtextkoordinate.

Feld Ausgabe
map article text Ort
X X X Positionskarte Artikel- und Fließtextkoordinate
X X Artikelkoordinate Fließtextkoordinate
X X Positionskarte und Fließtextkoordinate
X X Positionskarte und Artikelkoordinate
X Positionskarte
X Artikelkoordinate
X Fließtextkoordinate
Artikelkoordinate
Poziciska mapa

Wobsah wot map postaji połoženje poziciskeje mapy w teksće. Parameter bu přidatnje zawjedźeny zo by njenuzna redundanca při poziciskich mapach wobešła.

|map=right
Hódnota Wujasnjenje
<!--leer--> žana poziciska mapa
none
(default für nicht leer)
Poziciska mapa so na městnje zasadźi.
right Połoženje na prawej kromje
left Połoženje na lěwej kromje

Poziciska mapa so po region-podaću wuzwoli (prěni kode).

mapsize

pśedłoga:Poziciska mapa

|mapsize  = ###  (maksimalna) šěrokosć mapy
x### maksimalna wysokosć,
###x### maksimalny wobdaty praworóžk
= <!--leer--> wužiwarske nastajenje za thumbsize
default 240 pikselow
maplevel

Der Kartenlevel dient der Positionskartenauswahl relativ zum toplevel des region-Codes (ISO 3166-1). Standardmäßig wird die Karte des Staates (genauer: des Gebildes mit eigenem Top-Level-Code in ISO-3166) eingebunden; diese Standard-Einbindung entspricht maplevel = national . Karten zu subnationalen Administrationsebenen auf Stufe 1 (Gouvernements, Kantone, Bundesländer, Provinzen usw.) und Stufe 2 (Départements usw.) Werden mit → maplevel=adm1st bzw. maplevel=adm2nd gewählt. Voraussetzung dafür ist, dass der region-Code auf der untersten Ebene vergeben wurde. Ist die Karte zu der gewünschten Administrationstiefe nicht vorhanden, so wird die nächsthöhere vorhandene Positionskarte als Ersatz eingebunden. Mit (maplevel = continental ) oder (maplevel = global ) können Karten der Kontinente bzw. der Erde erzwungen werden.

|maplevel  = [global, continental, national, adm1st, adm2nd]

Der Wertebereich wurde so gewählt, dass sich die den subnationalen Administrationseinheiten entsprechenden Koordinatentypen (type) und zugehörigen Kartenlevel entsprechen:

country/state ↔ national, adm1st ↔ adm1st, adm2nd ↔ adm2nd.
Artikel- und Fließtextkoordinate

Der Inhalt der Felder article und text bestimmt das Ausgabeformat. Durch die Parameter text und article werden die Ausgabemöglichkeiten der drei alten Vorlagen in einer Vorlage zusammengefasst.

Wird ein Parameter angegeben, so erfolgt am entsprechenden Ort eine Ausgabe. Bei text wird das im Fließtext sein und bei article oben rechts im Artikel. Wird weder text noch article in der Vorlage eingegeben, so erfolgt die Standardausgabe oben rechts im Format DMS (1° 2′ 3″ N 4° 5′ 6″ E) im Artikel.

Bei der Standardausgabe oben rechts wird immer das Format DMS ausgegeben. Wird mit dem Parameter article ein Spezialformat angegeben, so wird dieses zusätzlich dahinter angefügt, zum Beispiel 1° 2′ 3″ N 4° 5′ 6″ E (UTM 123456 N 123456 E). Spezialformate werden immer mit Name benannt. Der Leser soll erkennen können, welches Format zusätzlich angegeben wird.

Im Fließtext wird ebenfalls standardmäßig DMS angewendet. Alle anderen im Parameter text angegebenen Formate werden ohne Name in Klammern angehängt. Das Format sollte sich aus dem Kontext ergeben (zum Beispiel innerhalb von Infoboxen). Wird beim Parameter text ein beliebiger Text eingeben, der weder als Format noch als Formatkombination unterstützt wird, so wird dieser als Text im Fließtext ausgegeben. Dies ermöglicht das Einfügen dezenter Textlinks in den Fließtext, zum Beispiel „Lage“. Die Werte ›ICON0‹ und ›ICON1‹ setzen die Sonderzeichen ‚⊙‘ respektive ‚▼‘ ein und assoziiert so eine Ortsangabe.

Alte Vorlage Neue Vorlage Ausgabe
{{Koordinate Artikel…}} …}} Die Anzeige im Format DMS oben rechts (Standard).
{{Koordinate Text Artikel…}} …|text=DMS|article=DMS|…}} Anzeige der Koordinate im Text und oben rechts.
{{Koordinate Text…}} …|text=DMS|…}} Anzeige der Koordinate nur im Text.
Formaty

Das gewünschte Format wird von einer Untervorlage der Form

{{Coordinate to XYZ  XYZ: das Zielformat (z. B. DMS)
|NS = 50.3      maximal 6 Nachkommastellen
|EW =-12.2      negativ ist Süd bzw. West
|dim= 100       Der Durchmesser des Umkreises steuert die Rundung.
}}

bereitgestellt.

Die unterstützten Formate beschränken sich auf solche des öffentlichen Lebens. Dazu gehören z. B. von Rettungsdiensten verwendete Koordinatensysteme.

Wert article text Erklärung
rechnerische Umwandlungen
/ X X Verwende Standardausgabeformat. Benutzen, um zu definieren, dass und nicht wie eine Koordinate im Fließtext bzw. Artikelkopf angezeigt werden soll.
Im Fließtext wegen teurer Parserfunktionen nicht erwünscht.
DMS X X Degrees Minutes Seconds, WGS84 in Grad Minuten und Sekunden Standardausgabe
DM X WGS84 in Grad und Minuten
DEC X WGS84 in Dezimalgrad
UTM
nicht implementiert
X X Universial Transversal Mercator
CH1903 X X Schweizer Landeskoordinaten
OSGB36
nicht implementiert
X X Ordnance Survey Great Britain 1936
textuelle Ersetzungen
ICON0, ICON1 X Anzeige eines assoziativen Sonderzeichens (‚⊙‘, ‚▼‘) mit Verlinkung zum Geohack, um bei der Nutzung in Fließtext (Beispiel: Chao Phraya) den Lesefluss nicht zu unterbrechen.
individueller Text X z. B. für Bereichsangaben wie in Geographie Tunesiens

Rechnerische Umwandlungen und deren Kombinationen

Es können maximal zwei Formate angegeben werden. DM und DMS schließen sich gegenseitig aus. In diesem Fall wird nur das erstgenannte Format angewandt. Ist die erste Formatangabe leer (›/‹ oder ›/XYZ‹) so wird mit erster Priorität das lokal bevorzugte Format, welches sich aus der region-Angabe ergibt, umgesetzt. Gibt es keine lokale Präferenz so kommt ›DMS‹ zur Anwendung. ›DMS‹, ›DEC‹, ›CH1903‹ (, ›UTM‹, ›OSGB36‹) sowie ›DM‹, ›DEC‹, ›CH1903‹ (, ›UTM‹, ›OSGB36‹) sind beliebig kombinierbar.

Im Artikel wird der Name des zweiten Formats diesem vorangestellt. DMS ist immer das erste Format.

Nicht implementierte Umwandlungen erfolgen in DMS

Infoboxen können, das Default-Format mit {{CoordinateRR DEFAULT}} ermitteln und so zu den Koordinaten passenden Text ausgeben.

Textuelle Ersetzungen

›ICON0‹, ›ICON1‹ sowie die individuelle Textwahl müssen an erster Stelle stehen. An zweiter Stelle werden diese nicht berücksichtigt. Ein zweites Format wird ignoriert. Wird im ersten Teil keine Formatierungsanweisung erkannt, so wird der gesamte Text (inklusive ‚/‘) eingesetzt. Ein individueller Text kann nicht mit ‚/‘ beginnen (siehe oben: rechnerische Umwandlungen).

Rundung

Eine automatische Rundung erfolgt bei der Standardausgabe Grad Minute Sekunde (DMS), wobei der Parameter dim, also die Größe des Objektes in die Rundung einfließt. Alle Spezialformate werden nicht gerundet. Die Dezimalausgabe wird ebenfalls nicht gerundet.

DMS[3] wird wie folgt gerundet:

Wudaće dim-hódnota [m]
D bei Dimensionen dim > 500000 auf Grad[4]
5° 10′ DM 10000 < dim <= 500000 auf Minuten[5]
5° 10′ 25″ DMS 250 < dim <= 10000 auf Sekunden default
5° 10′ 25,1″ DMSd 25 < dim <= 250 auf Zehntelsekunden[3]
5° 10′ 25,12″ DMSdc dim <= 25 auf Hundertstelsekunden[3]

An Äquator und Meridianen entspricht 1° ≈ 111 km, 1′ ≈ 1,85 km (≈ 1 sm), 1″ ≈ 30 m, 0,01″ ≈ 30 cm
Bei Eingabe von Dezimalwerten für die Koordinaten entspricht 10-6° einer Entfernung von 11 cm.

SORT

Dem Fließtext wird für die Verwendung in Tabellen ein unsichtbarer Sortierschlüssel vorangestellt. Der Schlüssel ist eine eindeutige Kodierung aus Breiten- und Längengrad.

Lagewunsch

Ist die Lage eines georeferenzierbaren Objekts nicht bekannt, so kann die Vorlage:Lagewunsch eingesetzt werden. Substitution dieser Vorlage setzt einen „leeren“ Aufruf der Vorlage:Coordinate ein und bereits bekannte Parameter können fortlaufend ergänzt werden. Über die Wartungskategorie Kategorie:Geographische Lage gewünscht und deren Unterkategorien sind diese Artikel für Mitarbeiter des Projektes WP:GEO auffindbar.

Kedźbu: Sorgt in einem Artikel bereits die Infobox für die Generierung eines Lagewunsches, so ist das nochmalige Setzen dieser Vorlage nicht notwendig. Dies ist fast bei allen Infoboxen der Fall, bei denen man eine Georeferenzierung eintragen kann. (→ Kategorie:Vorlage mit Koordinate)

Fehlerbehandlung

Folgende Fälle werden geprüft und mit Fehlermeldung sowie Wartungslink versehen:

 1. Prüfung auf numerischen Wert von Breiten- (NS) und Längengrad (EW) in CoordinateMAIN
 2. Prüfung auf Wertebereich von Breiten- (NS) und Längengrad (EW) im Format ›CH1903‹ in Coordinate to CH1903
 3. Prüfung des type-Parameters in Coordinate/CoordinateMAIN
 4. -
 5. Prüfung auf unbenannte Parameter
 6. Prüfung auf fehlenden Parameter region (in Infoboxen auch REGION-ISO, …)
 7. elevation Parameter fehlt (in Infoboxen auch HÖHE, Höhe, …) → Wartungslink
 8. name Parameter fehlt in Fließtextkoordinate (CoordinateMAIN)
 9. pop Formatierungsfehler (keine natürliche Zahl)
 • default Fehlermeldung (# unbekannte Fehlernummer)

Aus keiner Angabe von Breitengrad NS und Längengrad EW resultiert ein Lagewunsch.

Tutorial Infoboxen

Erstellen einer Infobox

In vielen Fällen erfolgt die Versorgung der Parameter für die Koordinaten direkt aus der Infobox und eine Übergabe als Parameter ist nicht notwendig, ein Beispiel dafür ist etwa die Typangabe type=city, die bei Ortsinfoboxen hart kodiert wird.

Namensempfehlung für Parameter

Folgende Schlüsselwörter werden bei der automatischen Vorlagenauswertung, der Elemente aus Kategorie:Vorlage mit Koordinate, erkannt:

NS
Breitengrad, BREITENGRAD, LATITUDE
EW
Längengrad, LÄNGENGRAD, LONGITUDE
type
COORDINATE_TYPE, KOORDINATE_TYP
pop
Einwohner, EINWOHNER
elevation
Gebrauchshöhe, ELEVATION, ALTITUDE
region
Region-ISO, REGION-ISO, REGION-CODE

Bitte, um Fehlzuweisungen zu vermeiden, diese Parameternamen nur im Kontext mit Koordinaten verwenden! (Die internen Parameter der Vorlage:Coordinate wie NS und EW werden nicht erkannt.)

Externe Schnittstellen

Weitere Schnittstellen

Organisation der Unterseiten und Untervorlagen (sub-templates)

Podstrony

Dokumentacija

Struktura (sub-templates)

Nachfolgend wird die „Programmstruktur“ der Implementation aufgezeigt:

Hilfsfunktionen

Eingabehilfe CH1903-WGS84 substituierbare Hilfsvorlagen zur Eingabe in Schweizer Landeskoordinaten

Unter-Vorlagen

Allgemeine Vorlagen für Vorlagen
ParmPart: separiert die durch ›/‹ getrennten Parameterteile
pśedłoga:Info ISO-3166-2: zur Navigation durch die Administrationslevel
Spezielle Koordinaten-Vorlagen für die Verwendung in Infobox-Vorlagen (indirekte Einbindung der Koordinatenvorlage)
pśedłoga:CoordinateLAT Breitengrad (dezimal)
pśedłoga:CoordinateLONG Längengrad (dezimal)
pśedłoga:CoordinateSYSTEM Default-Koordinatensysteme
Interne Vorlagen (nur Vorlage:Coordinate bestimmt)
pśedłoga:CoordinateMSG zur Fehlerbehandlung (Text und zugehöriger Wartungslink)
pśedłoga:CoordinateRR DEFAULT bestimmen der Default-Koordinatensysteme (intern)

Hauptfunktion

Coordinate und ihre Einbindungen

 • Prüfung auf Pflichtfelder
  Lagewunsch: pśedłoga:CoordinateNO
 • Vorbedingungen erfüllen (Error-Messages 3, 5, 7 und 9)
  • Aufbereitung von Breiten- und Längengrad in Dezimalgrad
  • article (text NOR article)
  • geschützter Wert ›coordinates‹ von Parameter name abfangen. (CSS id Seiteneffekt)
  • sortkey nur weitergeben wenn text nicht leer
 • CoordinateMAIN
 • CoordinateLINK
  • URL zu „Geohack“ und Parameter
  • Link-Text aus:

Ausgabeformat-Erweiterungen

Die gewünschten Formate werden von einer Untervorlage der Form

{{Coordinate to XYZ  XYZ: das Zielformat (z. B. DMS)
|NS = 50.3      maximal 6 Nachkommastellen
|EW =-12.2      negativ ist Süd bzw. West
|dim= 100       Der Durchmesser des Umkreises steuert die Rundung.
|label=        Name (Label) des Koordinatensystem ausgeben?

<!--
|elevation      komplexere Transformationen benötigen die dritte Dimension.
|region        z. B. für Helmert-Parameter
-->
}}

bereitgestellt.

Dank konditionaler Vorlageneinbindung wird nur die jeweils notwendige Formatierung in der Vorlage eingesetzt. Die einbindende Vorlage CoordinateLINK bleibt wartbar und es können relativ einfach neue Formate hinzugefügt werden. Eventuell sind für zukünftige Formatierungen noch weitere Parameter erforderlich[6][7] (Helmert-Transformation).

 • Coordinate to DMS
 • Coordinate to DMS for maps
 • Glědaj teke

  Noty

  1. geo-microformats
  2. geo-extention-elevation
  3. 3,0 3,1 3,2 type ›landmark‹ wird nur bis zu einer maximalen dim von 1000m auf Zehntel- und Hunderstel-Sekunden gerundet
  4. default für type = ›country‹, ›state‹, ›adm1st‹
  5. default für type = ›adm2nd‹, ›city‹, ›mountain‹, ›isle‹
  6. [http://www.geodatenzentrum.de/geodaten/gdz_rahmen.gdz_div?gdz_spr=deu&gdz_akt_zeile=6&gdz_anz_zeile=3&gdz_user_id=0 Georeferenzierungen Deutschland]
  7. [http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/gps/osnetfreeservices/furtherinfo/questdeveloper.html Ordnance Survey Grait Britain] Ausführliche Dokumentation zum Herunterladen (englisch)

  Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.