K wobsahej skočić

Baltofinske rěcy

Z Wikipedije

Baltofinske rěcy jo kupka finougriskich rěcow we pódzajtšnej Europje wokoło Baltiskego mórja. Nejwažnjejšej rěcy stej estnišćina a finšćina.