K wobsahej skočić

Wšedny blušć

Z Wikipedije
Wšedny blušć
Wšedny blušć (Hedera helix)
systematika
Domena Eukaryoty
Swět Rostlinstwo
  Asteridy
Euasteridy II
pórěd: (Apiales)
swójźba: Aralijowe rostliny
(Araliaceae)
rod: Blušć[1][2] (Hedera)
družyna: Wšedny blušć
wědomnostne mě
Hedera helix
L.
Wobźěłaś
p  d  w

Wšedny blušć (Hedera helix) jo rostlina ze swójźby aralijowych rostlinow.

Płod
Ilustracija

Wopis[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wšedny blušć jo lězecy kerk, kótaryž dośěgnjo wusokosć wót 0,5 až do 20 m.

Łopjena[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Łopjena eksistěruju we dwěma formoma. Łopjena njekwiśecych pšuśikow (primarne, sćinowe łopjena) su 3-rožkaśe až do 5-rožkaśe lapate. Łopjena kwiśecych pšuśikow (sekundarne, swětłowe łopjena) su owalne-lancetojte. Wše łopjena su pśecej zelene.

Kwiśonki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Kwiśo wót septembra až do nowembra. Kwiśonki dośěgnu wjelikosć wót 5 mm a su zelene a 5-licbne, w połkulojtych wokołkach. Kwiśonkowe łopjeńka su lichotne.

Pśedmuske kwiśonki buchu w nazymje wót muchow a wósow woprošone.

Płody[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Jagody su carne a kulojte. Jagody akle w slědujucym nalěśu zdrjaju. Wóni su gadowate a škóduju pśedewšym kóžu. Mimo togo rostlina wopśimjejo saponiny, kótarež su statkowne pśeśiwo dušatemu kašloju.

Stojnišćo[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wšedny blušć rosće w listowych měšanych lěsach a na skałach.

Rozšyrjenje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wšedny blušć jo w srjejźnej, pódwjacornej a pódpołdnjowej Europje až do pódpołnocneje šyriny wót 60° rozšyrjony.

Nožki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  1. Starosta: Dolnoserbsko-nimski słownik, Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch, Bautzen 1999, ISBN 3-7420-1096-4, bok 76
  2. W internetowem słowniku: Efeu

Žrědła[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  • Rothmaler, W. et al.: Exkursionsflora von Deutschland, Band 1-4, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin (2002) (nim.)
  • Seidel/Eisenreich: BLV Bestimmungsbuch Blütenpflanzen, ISBN 3-405-13557-5, boka 226-227 (nim.)
  • Spohn, Aichele, Golte-Bechtle, Spohn: Was blüht denn da? Kosmos Naturführer (2008), ISBN 978-3-440-11379-0, bok 428 (nim.)
  • Strasburger, E. et al.: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 35. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin (2002) (nim.)

Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

« Wšedny blušć » w drugich wikimediskich projektach :