K wobsahej skočić

Wójwodstwo

Z Wikipedije

Wójwodstwo (łatyński ducatus) jo był źělny stat, kótaregož głowa jo był wójwoda (na pśi. w stawizniskej Pólskej).