Wójwodstwo

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś

Wójwodstwo (łatyński ducatus) jo był źělny stat, kótaregož głowa jo był wójwoda (na pśi. w stawizniskej Pólskej).