K wobsahej skočić

Postpozicija

Z Wikipedije

Ako postpozicija se woznamjenjaju słowa, kótarež na rozdźěl wót prepozicijow za słowom stoje, na kótaremž wóni se póśěguju.

W Serbšćinje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 • zogola dla (+ genitiw)


W Nimšćinje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

W Nimšćinje wěsty pad za nomen pominaju:

 • einem Bericht zufolge (+ datiw) "pó rozpšawje"
 • der Einfachheit halber (+ genitiw) "jadnorosći dla, dla jadnorosći"
 • meiner Meinung nach (+ datiw) "pó mójom měnjenju"
 • den Fluss entlang (+ akuzatiw) "podłu rěki; pó rěce"
 • des Geldes wegen (+ genitiw) "pjenjez dla, dla pjenjez"

Někotare postpozicije jich pad změnja, jolic ako prepoziciju pśed póśěgowym słowom stoje:

 • zufolge eines Berichts (+ genitiw) "pó rozpšawje"
 • entlang dem Fluss (+ datiw, rědko tež + genitiw) "podłu rěki; pó rěce"

W drugich rěcach[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Postpozicije teke w drugich rěcach wustupuju, pśi comž někotare rěce postpozicije mimo prepozicije wužywaju, mjaztym až druge rěcy maju jano postpozicije.


Slědujuce rěcy někotare postpozicije mimo prepozicijow maju:

 • Łatyński:
  • honoris causa pó słowje „cesć dla“ = cesći dla
 • Engelski:
  • long time ago pó słowje „dłujki cas pśed“ = pśed dłujkim casom)


Slědujuce rěcy postpozicije mimo někotarych prepozicijow maju:

 • Finski (Wóni zwětšego z genitiwom, wótergi z partitiwom stoje.):
  • minun kanssa (z genitiwom) = pó słowje „mnjo z“ = ze mnu
  • ikkunan vieressä (z genitiwom) = pó słowje „wokna pódla“ = pódla wokna
  • sinua varten (z partitiwom) = pó słowje „tebje za“ = za tebje
 • Lappski: (Wóni pśecej z genitiwom stoje.)[1]
  • dálu luhtte = pó słowje „doma pśi/wót“ = pśi domje; wót doma
  • váriid guvlui = pó słowje „górow w směrje“ = w směrje górow; k góram
  • biilla vuolde = pó słowje „awta pód“ = pód awtom; pód awto


Slědujuce rěcy jano postpozicije maju:

 • Hindi:
  • मेज़ पर mez par „na bliźe“: मेज़ mez „blido“, पर par „na“
  • भाई के लिए bhāī ke liye „za bratša“: भाई bhāī „bratš“, के लिए ke liye „za“
 • Nepalski: म घर मा वस्छू Ma ghar maa basčhu = pó słowje „Ja dom w bydlim“ = Bydlim w domje.
 • Armeński:[2]
  • mekneluc arradź (z ablatiwom) = pó słowje „wótjězd pśed“ = pśed wótjězdom
  • tangarani mot' (z genitiwom) = pó słowje „muzej njedaloko“ = njedaloko muzeja
  • atorri wra (z genitiwom) = pó słowje „stoł na“ = na stole
  • kachakic durs (z ablatiwom) = pó słowje „město zwenka“ = zwenka města
 • Japansce:
  • その後で sono ato de = pó słowje „to pó“ = pó tom až
  • そこで soko de = pó słowje „tam wót“ = wottam
  • どこへ doko e „źo k“ = źo
 • Korejański:
  • 한국 Hanguk e „Koreja k“ = ku Koreji
 • Hungorski:
  • az asztal alatt = pó słowje „blido pód“ = pód blidom
  • a ház előtt = pó słowje „dom pśed“ = pśed domom
  • kutya nélkül = pó słowje „pjas bźez“ = bźez psa
  • a ház mellett = pó słowje „dom pódla“ = pódla doma
 • Mongolski:[3]
  • номын дор (z genitiwom) = pó słowje „knigły pód“ = pód knigłach
  • ширээн дээр (z nominatiwom) = pó słowje „blido na“ = na bliźe
  • үүнээс гадна (z ablatiwom, ale pśi pronomenach z fleksiskim zdonkom) = pó słowje „to mimo“ = mimo togo
  • чам руу (z nominatiwom, ale pśi pronomenach z fleksiskim zdonkom) = pó słowje „ty k“ = k tebje
 • Baškirski:[4]
  • минең менән = pó słowje „ja z“ = ze mnu
  • Тимур кеүек = pó słowje „Timur kaž“ = kaž Timur
 • Enciski:[5]
  • d'a ńin = pó słowje „zemja na“ = na zemi
  • ńine = pó słowje „bom na“ = na bomje
  • ńi' = pó słowje „bom na“ = na bom
 • Guaraniski:
  • che rógape = pó słowje „ja dom w“ = w mójom domje
  • ka'aguýrupi = pó słowje „lěs/góla pśez“ = pśez lěs, pśez gólu

Ale teke mortwa rěc Hetitišćina jo postpozicije měła, kótarež se su zwětšego z datiwom-lokatiwom wužywali:[6]

 • suhhi ser = pó słowje „kšywo na“ = na kšywje
 • suhhi sara = pó słowje „kšywo na“ = na kšywo

Nožki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 1. Kauderwelsch Band 192, Samisch für Lappland, Wort für Wort, 1. nakład, 2005, ISBN 3-89416-630-7, boka 56 a 57
 2. Kauderwelsch Band 119, Armenisch Wort für Wort, 1. nakład, 1999, ISBN 3-89416-321-6, boki 68, 78-80 (Ale tam se transliteracija pó Nimšćinje wužywa.)
 3. Vietze: Lehrbuch der Mongolischen Sprache, ISBN 3-324-00242-7, boki 52, 75, 76
 4. Margarete I. Ersen-Rasch: Baschkirisch, Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene, Harrassowitz, 2099, ISBN 978-3-447-05730-1, boki 50, 51
 5. Michael Katzschmann, János Pusztay: Jenissej-Samojedische (Enzisches) Wörterverzeichnis, Helmut Buske Verlag Hamburg, 1978, ISBN 3-87118-340-7, boki 144
 6. W.B. Lockwood: Überblick über die indogermanischen Sprachen, Gunter Narr Verlag Tübingen, 1979, ISBN 3-87808-100-6, bok 308

Žrědła[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Glědaj teke[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]