K wobsahej skočić

Pśedłoga:Zajmnostka

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Wopisanje

Pśedłoga Zajmnostka jo uniwersalna pśedłoga za wužywanje w nastawkach wó zajmnostkach.

Pśedłoga jo zakład drugich pśedłogow, kótarež su za póstajone typy zajmnostkow optiměrowane. Tuchylu stojtej slědujucej pśedłoze k dispoziciji:

Jolic muse se dalšne pśedłogi za póstajone typy zajmnostkow wutwóriś - zapódajśo naraźenje na diskusijnem boku.

Tekst za kopěrowanje do nastawka

{{Zajmnostka
|Тyp          = 
|Dolnoserbske mě    = 
|Originalne mě  = 
|Wobraz       = 
|Wopisanje wobraza   = 
|Šyrokosć wobraza   = 
|Status         = 
|Kraj         = 
|Mě połoženja = 
|Połoženje     = 
|Koordinaty = {coord|DD|MM|SS|N/S|DD|MM|SS|E/W|type:landmark_region:XX|scale=NNNNN}}
|Konfesija        = 
|Eparchija         = 
|Typ kloštra      = 
|Awtor projekta      = 
|Twarc        = 
|Załožaŕ       = 
|Prědne naspomnjenje    = 
|Załoženje        = 
|Daty załoženja  = {{Zajmnostka/Daty||||||}}
|Skóńcony        = 
|Zachopjeńk twarjenja  = 
|Kóńc twarjenja = 
|Twarjenja     = {{Zajmnostka/Twarjenja||||||}}
|Znate wobydlarje   = 
|Relikwije        = 
|Kloštarske zastojaŕ  = 
|Staw        = 
|Webowe sedło     = 
|Commons         = 
}}

Wopisanje parametrow pśedłogi

 • Тyp — typ twarje, na pśikład: pomnik, wrota, torm atd. Dopórucyjo se ten parameter jano wužywaś, jolic typ twarje njesłuša k mjenju. Pó standarźe se tekst Zajmnostka njejawi
 • Dolnoserbske mě (trěbny parameter!) — mě zajmnostki dolnoserbski
 • Originalne mě — mě w krajnej rěcy, jolic jo z dolnoserbskim mjenim identiske, jo lěpjej, až njeby pisało (góźe se wšake mjenja pódaś, z łamanim cery <br />)
 • Wobraz — mě wobrazoweje dataje zajmnostki. Mě dataje we formaśe filename.jpg dosega
 • Wopisanje wobraza — krotke wopisanje wobraza
 • Šyrokosć wobraza — šyrokosć wobraza w pikselach. Dopušćone jo pódaśe ako licba (200) kaž teke ako licba z měrjeńskej jadnotku px (200px). Pó standarźe šyrokosć jo rownja 250px.
 • Status — status twarje (na pśikład, pśez stat šćitany)
 • Kraj — kraj, źož zajmnostka lažy. Pšosym njewikificěrowaś!
 • Awtor projekta — twarski mejstaŕ, architekt
 • Twarc — organizacija, kótaraž se z twarjenim zaběra
 • Mě połoženja — mě połoženja zajmnostki, na pśikład: Město, Sedlišćo, Wokrejs a pod.
 • Połoženje — wopšawdne mě města, sedlišća, wokrejsa atd.
 • Koordinaty — linka z koordinatami družyny {{coord|DD|MM|SS|N/S|DD|MM|SS|E/W|type:landmark_region:XX|scale=NNNNN}}, źož DD, MM, SS su stopnje, mjeńšyny a sekundy šyriny (pódpołnocneje N, pódpołdnjoweje S) a dlininy (pódzajtšneje E, pódwjacorneje W); XX jo dwójopismikowy krajowy kod (dopołna lisćina kodow glědaj w nastawku ISO 3166), NNNNN — wobrośone měridło zwobraznjenja (na pśikład, jolic jo trjeba měridło 1:5000, musy se parametroju wopśimjeśe 5000) pśipokazaś. Pódobne wopisanje parametrow koordinatow glědaj tu: WP:GЕО
 • Konfesijakonfesija (za kultowe twarje)
 • Eparchijaeparchija (jano za ortodoksne twarje). Dosega jano mě eparchije pódaś (Еparchija = N-ska), dokulaž, jolic nastawk N-ska eparchija eksistěrujo, se toś ta cera awtomatiski zjawi Еparchija = [[N-ska еparchija|N-ska]] (za kultowe twarje)
 • Typ kloštra — muski abo žeński. Dosega m za muski abo ž za žeński pódaś, lěcrownož mógło někaki tekst pódaś (za kloštarje)
 • Załožaŕ — załožaŕ zajmnostki (na pśikład za grody)
 • Załoženje — lěto abo lětstotk załoženja zajmnostki. Dopórucyjo se licbu pódaś abo, jolic se wó lětstotk jadna, romske cyfry (bźez słowow lěto, lětstotk), lěcrownož někaki zapisk dopušćony był, na pśikład [[26. septembra]] [[1800]]
 • Daty załoženja — daty załoženja za cas eksistency zajmnostki. Dopórucyjo se linka družyny {{Zajmnostka/Daty|d1|p1|d2|p2|d3|p3}} wužywaś, źož d1 jo datum pódawka p1, d2 — datum pódawka p2 atd. Pódpěrujo se do 15 pódawkow. Dowólone jo teke wužywanje ako parameter normalnego teksta.
 • Skóńcony — lěto abo lětstotk skóńcenja. Dopórucyjo se licbu pódaś abo, jolic se wó lětstotk jadna, romske cyfry (bźez słowow lěto, lětstotk), lěcrownož někaki zapisk dowólony był, na pśikład [[26. septembra]] [[1800]] (za kloštarje)
 • Twarjenja — twarjenja ensambla twarjenjow. Dopórucyjo se ceru družyny {{Zajmnostka/Twarjenja|t1|t2|t3}} wužywaś, źož t1, t2, t3 su mjenja twarjenjow kloštra. Pódpěrujo se do 10 twarjenjow. (za kloštarje, twardnicy)
 • Znate wobydlarje — znate wobydlarje (za kloštarje)
 • Relikwije — relikwije (za kloštarje)
 • Zastojaŕ — tuchylny zastojaŕ kloštra
 • Prědne naspomnjenje — lěto abo lětstotk prědnego naspomnjenja zajmnostki. Dopórucyjo se licbu pódaś, abo, jolic to jo lětstotk, romske cyfry (bźez słowow lěto, lětstotk), lěcrownož někaki zapisk dowólony był, na pśikład [[26. septembra]] [[1800]]
 • Zachopjeńk twarjenja — lěto abo lětstotk zachopjeńka twarjenja. Móžo z datumom kóńca twarjenja gromaźe padaś. Jolic lěto zachopjeńka twarjenja a lěto kóńca twarjenja gromaźe padatej, da se jano jadno lěto póda. Dopórucyjo se licbu pódaś abo, jolic jo to lětstotk, romske cyfry (bźez słowow lěto, lětstotk), lěcrownož někaki zapisk dowólony był, na pśikład [[26. septembra]] [[1800]]
 • Kóńc twarjenja — lěto abo lětstotk kóńc twarjenja. Móžo z datum zachopjeńka twarjenja gromaźe padaś. Jolic lěto zachopjeńka twarjenja a lěto kóńca twarjenja gromaźe padatej, da se jano jadno lěto póda. Dopórucyjo se licbu pódaś abo, jolic jo to lětstotk, romske cyfry (bźez słowow lěto, lětstotk), lěcrownož někaki zapisk dowólony był, na pśikład [[27. septembra]] [[1800]]
 • Staw — tuchylny staw zajmnostki (na pśikład, ruina)
 • Webowe sedło — oficielne webowe sedło
 • Commons — mě kategorije na Commons, źož se wobraze chowaju, kótarež su ze zajmnostku zwězane, na pśikład, Schweriner Schloss

Pśidatne informacije

 • Wětšyna parametrow se awtomatiski wikificěrujo, t.g., jolic eksistěrujo nastawk, kótaregož mě z wopśimjeśim parametra gromaźe pada, da wopśimjeśe parametra se do wótkaza pśeměni. Jolic taki nastawk njeeksistěrujo, da se wopśimjeśe parametra ako normalny tekst zjawi.
 • Nastawk, kótaryž pśedłogu wopśimjejo, pada awtomatiski do kategorije Zajmnostki pó alfabeśe.
 • Jolic w pśedłoze geografiske koordinaty pódane njejsu, da nastawk pada do kategorije Zajmnostki bźez geografiskich koordinatow.
 • Jolic w pśedłoze kategorija na Commons pódana njejo, da nastawk pada do kategorije Nastawki wó zajmnostkach bźez ilustracijow na Commons.
 • Jolic w pśedłoze jo parameter Kóńc twarjenja wupołnjony a licbu pśedstaja, da se pśeproběrujo, lěc kategorija Nastaty w lěśe NNNN. Jolic kategorija eksistěrujo, da nastawk se awtomatiski w njej dopołni. Jolic kategorija njeeksistěrujo, da napóraj ju. Jolic w parametrje Kóńc twarjenja lětstotk jo pódany, da se nastawk pó samskem algoritmusu w kategoriji Nastaty w lětstotku NNN dopołni.

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.