K wobsahej skočić

Pśedłoga:ZC-daty

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga słužy za definěrowanje cerowych datow. Tabelowe cery z datami se kreěruju w pódpśedłoze {{ZC-daty/+}}, mjaztym až głowna pśedłoga {{ZC-daty}} zmóžni "dwójorěcnosć" parametrow.

{{switch:-kode za parameter kólejowy wótstawk resp. SPURWEITE něnto jo w {{ZC-daty/kólejowy wótstawk}}.

Wopis

Pśedłoga za cerodatowy infokašćiki za projekt (Wikipedija:Pśedłoga zeleznicowa cera).

Žrědło

{{ZC-daty
| BILDPFAD_KARTE= 
| PIXEL_KARTE= 
| TEXT_KARTE= 
| DE-KBS= 
| AT-KBS= 
| CH-FPF= 
| SK-KBS= 
| CZ-KBS= 
| RO-KBS=
| FR-KBS= 
| KBS= 
| DE-STRECKENNR= 
| AT-STRECKENNR=
| FR-STRECKENNR= 
| STRECKENNR= 
| LÄNGE= 
| SPURWEITE= 
| NETZKATEGORIE= 
| STRECKENKLASSE= 
| STROMG= 
| STROMW= 
| STROMD= 
| ZAHNSTANGE= 
| NEIGUNGA= 
| NEIGUNG= 
| RADIUS= 
| V-MAX= 
| ZWEIGLEISIG= 
| BILDPFAD_FOTO= 
| PIXEL_FOTO= 
| TEXT_FOTO= 
}}

Parametry

Glědajśo, až wše parametry su w Nimšćinje, aby pśewześe datow z nimskeje wikipedije wólažcowało.

Parameter Jasny tekst Pśispomnjeńki
DE-KBS Cera pó kursowych knigłach (DB) za cery w Nimskej z DBAG-cysło w kursowych knigłach
AT-KBS Cera pó kursowych knigłach (ÖBB) za cery w Awstriskej z ÖBB-cysło w kursowych knigłach
CH-FPF Jězbnoplanowe pólo za cery w Šwicarskej pó Lisćina jězbnoplanowych pólow
SK-KBS Cera pó kursowych knigłach (ZSSK) za cery w Słowakskej z ZSSK-cysło w kursowych knigłach
CZ-KBS Cera pó kursowych knigłach (SŽDC) za cery w Českej z Cysło w kursowych knigłach SŽDC
RO-KBS Cera pó kursowych knigłach (CFR) za cery w Rumuńskej z CFR-cysło w kursowych knigłach
FR-KBS Cera pó kursowych knigłach (SNCF) za cery w Francojskej z SNCF-cysło w kursowych knigłach
KBS Cera pó kursowych knigły za wše kraja, za kótarež njejsu hyšći žedne specielne parametry
DE-STRECKENNR Cerowe cysło (DB) DB-cerowe cysło pó VzG, ewentualnje historiske pomjenjowanje
AT-STRECKENNR Cerowe cysło (ÖBB) ÖBB-cerowe cysło pó VzG, ewentualnje historiske pomjenjowanje
FR-STRECKENNR Cerowe cysło (RFF) RFF-cerowe cysło pó VzG, ewentualnje historiske pomjenjowanje
STRECKENNR Cerowe cysło Cerowe cysło, ewentuelnje historiske pomjenjowanje
LÄNGE Cerowa dłujkosć Cerowa dłujkosć w [km]
SPURWEITE kólejowy wótstawk kólejowy wótstawk w [mm] (pśecej pśidaj)
NETZKATEGORIE Seśowa kategorija Seśowa kategorija (jano za awstriskich cerow wužywaj)
STRECKENKLASSE Cerowa klasa Cerowa klasa pó RIV (jano europske normalne kólejowe zeleznicy)
NEIGUNG maksimalne chylenje maksimalne chylenje w [promili]
NEIGUNGA maksimalne chylenje Adhezija chylenje Adhäsionsabschnitte pśi Zahnradbahnen w [promili]
RADIUS Minimalny radius minimalny kśiwulowy radius [m]
STROMG Stromsystem Napněśe, jolic Gleichstrom
STROMW Stromsystem Napněśe /Frekwenca, jolic měnjate napněśe
STROMD Stromsystem Napněśe/Frekwenca, jolic tśifazowa milina
ZAHNSTANGE Zahnstangensystem Zahnstangensystem eintragen, sofern vorhanden
V-MAX Nejwuša spěšnosć Nejwuša spěšnosć na lichotnej cerje w [km/h]
ZWEIGLEISIG Dwukólejowe wótrězki Pśidaśe dwukólejowego wótrězka
BILDPFAD_FOTO Ein Foto oder Bild des Logos etc.
PIXEL_FOTO - přata šěrokosć wobraza, na př. 200px
TEXT_FOTO - podpis wobraza
BILDPFAD_KARTE - Čarowa mapa
PIXEL_KARTE - žycona šyrokosć kórty, na pś. 200px
TEXT_KARTE - jolic to pótrjebujo kórtowy pódpis

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.