Pśedłoga:Wužywaŕ szl

Z Wikipedije
szl Ślōnskŏ gŏdka je rodnōm mŏwōm dlŏ tego używŏcza.Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.