Pśedłoga:Wužywaŕ sh

Z Wikipedije
sh Ovom korisniku srpskohrvatski jezik je maternji.

Овом кориснику српскохрватски језик је матерњи.Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.