K wobsahej skočić

Pśedłoga:Wobraz tyźenja/2013/wopis

Z Wikipedije


Dokumentacija Dokumentacija
K dispozciji staji wobraz a wopis za Wobraze tyźenja za 2013

Wobraze za 2013 su widobne na Wikipedija:Wobraze tyźenja/2013.

Jolic za někake tyźenja hyšći njejo wobraz, móžoš jaden pśidaś wobdźěłajucy wótpowědne pódboki :

  • w /wobraz zapiš mě wobraza pó cysle tyźenja, na pś. za 3. tyźeń 2013 :
| 03 = <mě_wobraza>.jpg

Mě wobraza by dopołny z kóńcowku .svg .jpg .png .gif

  • w /wopis zapiš krotki wopis wobraza pśedewšym z wótkazami na póśěgujuce enciklopediske nastawki.
| 03 = <wopis wobraza>
  • Glědajśo : starosćiwje zapiš wopis pśi samskim tyźenju kaž wobraz. Jolic zmólku cyniš, to se wopis z pšawym wobrazom njepokazujo.
  • Jolic trjeba k dispoziciji staj wósebnu šyrokosć za wobraz kótaraž normalnje jo 350 pśidaty w /šyrokosć na př.
| 03 = 250

jolic normalna šyrokosć se góźe, njetrjebaš nic cyniś.

Ekscelentne wobraze

Ekscelentne wobraze móžoš namakaś :

Pokaz

Toś ten bok zwětšego bazěrujo na boku esperantorěcneje wikpedije.


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.