Pśedłoga:Tlinks

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga jo postajena za zjadnorjenje napóranja wótkazow na pódboki. Pśedłoga ma 5 parametrow:

  • lc jo jadnučki notny parameter, lema boka, za kótaryž se wótkaze napóraju (móžne jo absolutne (Pśedłoga:Tlinks/Dokumentacija), ale teke relatiwne (/Dokumentacija) wašnje pódaśa wótkaza)
  • fontsize — wjelikosć pisma, normalnje 11
  • dislooklink — pśi gódnosći yes schowa wótkaz [pśeglěd]
  • dishistlink — pśi gódnosći yes schowa wótkaz [stawizny]
  • diswatchlink — pśi gódnosći yes schowa wótkaz [wobglědowaś]
  • preload modificěrujo wšednu "preload"-pśedłogu za wótkaz [napóraś]

Na kuždy pad pśecej se wótkaza [wobźěłaś] (za njeeksistěrujuce cile — [napóraś]) a [wobnowiś] jawitej. Wótkaza [pśeglěd] a [stawizny] se jawitej jano, jolic mjenjowana w lc bok eksistěrujo.

Pśikłady

{{tlinks|lc=Pśedłoga:Tlinks}} [pśeglěd] [wobźěłaś] [stawizny] [wobglědowaś] [wobnowiś]


{{tlinks|lc=Pśedłoga:Tlinks|dislooklink=yes|dishistlink=yes|diswatchlink=yes|fontsize=16}} [wobźěłaś]  [wobnowiś]


{{tlinks|lc=Pśedłoga:Tlinks/Njeeksistěrujucy pódbok|fontsize=10}} [napóraś] [wobglědowaś] [wobnowiś]


{{tlinks|lc=Pśedłoga:Tlinks/Njeeksistěrujucy pódbok|fontsize=10|preload=Pśedłoga:Dokumentacija/preload-Dokumentacija-geo}} [napóraś] [wobglědowaś] [wobnowiś]


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.