Pśedłoga:Starstwo w lětach a dnjach

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś

Wopśimjeśe toś teje pśedłogi jo jano widne, gdyž pśedłoga se zasunjo.

[pśeglěd] [wobźěłaś] [stawizny] [wobnowiś]
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga wrośa licbu połnych lět a zbytnych dnjow mjaz dwěma pódatyma datumoma. Jolic se druga sajźba parametrow wuwóstaji, buźo se licba połnych lět a zbytnych dnjow mjaz pódatym datumom a aktualnym datumom wrośaś.

Syntaksa

{{Starstwo w lětach a dnjach|lěto1|mjasec1|źeń1|lěto2|mjasec2|źeń2}} abo
{{Starstwo w lětach a dnjach|lěto1|mjasec1|źeń1}}

Pśikłady

{{Starstwo w lětach a dnjach|1989|7|23|2003|7|14}} wrośa "13 lět, 356 dnjow"
{{Starstwo w lětach a dnjach|1989|7|23}} wrośa "27 lět, 7 dnjow"
Gdyž se toś ta pśedłoga wužywa, aby se starstwo wósoby za źeń jeje smjerśe abo za pódaty datum wulicyła (na rozdźěl wót aktualnego starstwa wósoby), narownaj ju do boka.
Pśikład: {{subst:Starstwo w lětach a dnjach|1989|7|23|2003|7|14}}

Glědaj

Toś ta pśedłoga njepśeglědajo za njekorektnym zapódaśom:
{{Starstwo w lětach a dnjach|1980|7|14|1993|6|233}} wróća "12 lět, 554 dnjow" (zbytne dny njelica ako mjasece)
{{Starstwo w lětach a dnjach|1980|7|14|1993|88|14}} wrośa "13 lět, 2471 dnjow" (zbytne mjasece njelica ako pśidatne lěta)

Źiwaj teke, až pśez pśestupne lěta poměr "lěta a dny" njejo dospołnje aditiwny:

{{Starstwo w lětach a dnjach|2007|2|27|2008|3|2}} wrośi"1 lěto, 4 dnjow"

ale rozdźěleny:

{{Starstwo w lětach a dnjach|2007|2|27|2007|3|2}} wrośi "0 lět, 3 dnjow"
{{Starstwo w lětach a dnjach|2007|3|2|2008|3|2}} wrośi "1 lěto, 0 dnjow"

Glědaj teke


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.