K wobsahej skočić

Pśedłoga:Smjertny datum

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Wužyśe

Wrośa smjertny datum wósoby a jeje starstwo za toś ten datum.

Wužywanje toś teje pśedłogi źiwa pla jadnorego zapódaśa datuma zapśimjeśe zakšytych metadatow wó datumje. Toś te metadaty góźa se pśez browserow a druge programy wužywaś, až bychu se pódrobnosći ekstrahowali a jo z pomocu drugich websedłow abo zwobraznjenski program zwobraznili, indicěrowali abo pśepytali.

Syntax:
{{Smjertny datum|smjertne lěto|smjertny mjasec|smjertny źeń}}
Pśikład:

{{Smjertny datum | 1993 | 2 | 24}}
wrośi februara 24. 1993

Opcionalny parameter, df, móžo se nastajiś (na pśikład na "j" abo "jo"), aby se źeń pśed mjasecom zwobraznił. To se zwjetšego w nastawkach wó wósobach z takich źělow swěta wužywa, źož pódaśe dnja mjasecoju w datumje pśedchada. Nawopak da se (njeimplementowamy) parameter mf wužywaś, aby mjasec na prědnem městnje stojał, což jo tuchylu standardne zaźarženje.

Pśikład:

{{Smjertny datum | 1993 | 2 | 24 | df=jo}}
wrośi "24 . februara 1993 "

Glědaj: Pśedłoga se wobškóźona pokazujo, gdyž se parametry prozne wóstajeja (glědaj górjejce).

Glědaj teke

Pśedłoga:Smjertny datum a starstwo


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.