Pśedłoga:Rodopis

Z Wikipedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Dokumentacija Dokumentacija
Jolic toś ta pśedłoga pó šyrokosći njedośěgnjo móžo se alternatiwnje teke toś ta pśedłoga wužywaś

Twórjenje rodopisow

To jo pśedłoga za twórjenje jadnorych rodopisow, kótarež na ASCII-syntaksy bazuju a z kašćikow a zwězowacych linijow wobstoje. Rodopise se ako tabelu pokazuju, kótarež na HTML z CSS-parametrami bazěrujo, a mógu lubowólnu Wiki-syntaksu znutśika kašćika wopśimjeju.

Pśikład:
Ze slědujucego ASCII-rodopisa

    Helios --- Klymene
        |
 -----------------------------
 |    |     |     |    
Aigle Phaetusa  Lampetia Phaeton

nastanjo

 
 
 
Helios
 
 
 
Klymene
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aigle
 
Phaetusa
 
Lampetia
 
Phaeton


Pśikład

Toś ten kode:

{{rodopis/zachopjeńk}}
{{rodopis | | | | GRM |~|y|~| GRP | | GRM=Starka|GRP=Starki}}
{{rodopis | | | | | | | |)|-|-|-|.| | }}
{{rodopis | | | MOM |y| DAD | | DAI | MOM=Maś|DAD=Nan|DAI=Śota Wilma}}
{{rodopis | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | }}
{{rodopis | JOE | | ME | | SIS | | | JOE=Mój bratš [[Tim]]|ME='''[[Ja]]!'''|SIS=Mója małka sotša}}
{{rodopis/kóńc}}

spłodźi toś te wudaśe:

 
 
 
Starka
 
 
 
Starki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maś
 
Nan
 
Śota Wilma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mój bratš Tim
 
Ja!
 
Mója małka sotša
 
 


Mustrowy zapisk

Linija
,
 
 
 
 
  .
 
 
 
  `
 
 
 
  '
 
 
 
 
^
 
 
 
  v
 
 
 
  (
 
 
 
  )
 
 
 
 
-
 
 
  !
 
 
  +
 
 
 
 
 
 
 
Smužkowany
F
 
 
 
 
  7
 
 
 
  L
 
 
 
  J
 
 
 
 
A
 
 
 
  V
 
 
 
  C
 
 
 
  D
 
 
 
 
~
 
 
  :
 
 
  %
 
 
 
 
 
Měšanje
é
 
 
 
 
  è
 
 
 
 
  <
 
 
 
  >
 
 
 
 
*
 
 
 
 
  #
 
 
 
 
  y
 
 
 
  Y
 
 
 
 
{
 
 
 
  }
 
 
 
  Ä
 
 
 
 


Móžnosći pśipódobnjenja

Kašćiki mógu lubowólny Wiki-kode wopśimjowaś. Wopśimjeśe kašćikow se z pśidatnje mjenjowymi parametrami specificěrowany, kótarež se k wuwołanje pśedłoga pśidaju. Kuždy kašćik jo tśi słupiki šyroki a ma normalnje dwa pikselej šyroku carnu kšomu. Kašćiki mógu kužde lubowólne mě maju, kótarež płaśiwe parametrowe mě pśedłogi jo, lěcrownož se by jadnotliwe pismiki a mjenja wobijaś měli, aby konfliktam z běžacymi symbolami zajźowali.

Alternatiwnje mógu teke wokoło cełeje tabele <div>-tagsy t style-parametrami sajźiś. To wobchowa teke wěsty pśeglěd.

Naglěd kašćikow se mógu alternatiwnje pśez parameter border a boxstyle wóźiś. Doprědka stajecy border=0 definěrujo šyrokosć kašćikoweje kšomy na 0 piksel, mjaztym se móžo slednje wužywaś, aby lubowólne CSS-kode direktnje k boxstyle-atributam pśidał. {{rodopis/zachopjeńk}} akceptěrujo ale teke style-parametry, kótarež pótom za cełkownu tabelu płaśe. Na pś. generěrujo slědujucy kode

{{rodopis/zachopjeńk|style=font-size:200%;line-height:100%;}}
{{rodopis|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | FOO |y| BAR | | FOO=Box 1|BAR=Box 2}}
{{rodopis|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | |,|-|^|-|.| | | }}
{{rodopis|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | FOO | | BAR | | FOO=Box 3|BAR=Box 4}}
{{rodopis/kóńc}}

toś ten wuslědk:

 
Box 1
 
Box 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Box 3
 
Box 4
 


za někake kašćiki

Jadnotliwe kašćiki se mógu z parameterom boxstyle=wóznamjenjowanka formatěrowaś:

{{Rodopis/zachopjeńk}}
{{Rodopis| | | | |BĚŁY| | | | |BĚŁY=Běły kašćik}}
{{Rodopis| |,|-|-|'|!|`|-|-|.| }}
{{Rodopis| CERWJENY |~|ZELENY |~|MÓDRY |CERWJENY=Cerwjeny kašćik|ZELENY=Zeleny kašćik|MÓDRY=Módry kašćik
|boxstyle_ CERWJENY =background-color: #faa;
|boxstyle_ZELENY =background-color: #afa;
|boxstyle_MÓDRY =background-color: #aaf; }}
{{Rodopis/kóńc}}

Pśi tom se musy glědaś, až se muse wjeźece prozne znamjenja pśi wóznamjenjowanjach z boxstyle_<wóznamjenjowanka>=<CSS> pódaś; glědaj w pśikłaźe za wóznamjenjowanku CERWJENY.

Z wuslědkom:

 
 
 
 
Běły kašćik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerwjeny kašćik
 
Zeleny kašćik
 
Módry kašćik
 
 


Směrnicy

Skrotconki mjenjow směju lubowólne wjele znamješkow dłujke byś. Ale śerpi pśeglědnosć pśi wužywanju skrotconkow, kótarež su dlejše až 3 znamješka. Musy mjazy dwě mjeni nejmjeńša jaden | byś, pśi tom dwě lěpjej wuglědatej a mimo togo rum za cery mjaz tym wóstajiś. Teke pśede zachopjeńkom wujasnjenja musy jaden | staś.

{{rodopis | |,|-|.| | | }}
{{rodopis | |G  R | | G=Starka|R=Starki}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{G R }}}
 
Njekorektny
{{rodopis | | |,|-|-|.| }}
{{rodopis | | Go | Rop Go=Starka|Rop=Starki}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{ Go }}}
Njekorektny
{{rodopis | | |,|-|-|.| | }}
{{rodopis | | Go | Rop | Go=Starka|Rop=Starki}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
StarkaStarki
Korektny
{{rodopis | | |,|-|v|-|.| | }}
{{rodopis | | Grm |!| Grv | Grm=Starka|Grv=Starki}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starka
 
 
Starki
Korektny

Pokazka: Njejo problem rozdaś skrotconki za lěpšy pśeglěd na wšakich cerach, ale se musy nejmjeńša jadna skrotconka na aktualnej cerje namakaś.

{{Rodopis | | |,|-|v|-|.| | }}
{{Rodopis | | Grm |!| Grv | |Grm=Starka
|Grv=Starki}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starka
 
 
Starki
 
{{Rodopis | | |,|-|v|-|.| | }}
{{Rodopis | | Grm |!| Grv | 
|Grm=Starka
|Grv=Starki}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starka
 
 
Starki{{{ }}}

Mimo togo by pśi rodopisach wósobow teke někotare konwencije źiwaś:

Až k zjadnośenja póchadowych cerow maśerje a nana by toś te smužkowanje zwobrazniś měli. Maju pśi tym 8 rozdźělnych móžnosćow, cery na kašćik wjasć. Wěsće se mógu mjenja w kašćikach teke wótkazowaś (resp. wikifikowaś).

{{rodopis | | Grm | | Grv | Grm=Starka|Grv=Starki}}
{{rodopis | | |L|~|y|~|J| | }}
{{rodopis | | | | Pap | | | Pap=Nan}}
 
Starka
 
Starki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nan
 
 
{{rodopis | | | |.|!|,| | | }}
{{rodopis | | |-| Pap |-| | Pap=[[Nan]]}}
{{rodopis | | | |'|!|`| | | }}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksterny wotkaz


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.