Pśedłoga:Polytoniski

Z Wikipedije


Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.

Pśedłoga Polytoniski słuža za to, specifiske Unicode- wósebne znamješka starogrichiskeho pismo (pśedewšem w Internet Explorer) zwobraznjowaś, kótarež se w źinsajšnej standardowej grichišćinje wěcej njewužywaju. Wótstawki we Wikisyntasky se zdaja pśecej nowe dospołne zapśimjeśe notne cyniś (pótakem zasej dospołny {{Polytoniski|někaki tekst}}).

Jolic starogrichiske słowo wopśimjejo pak žedne take wósebne znamješka, ale hodźi so z źinsnišo zwučenymi pisaś (pśirownaj lisćinu za wósebne znamješka Grichišćina a Starogrichišćina pód bublinkom Składowaś w wobźěławnskem modusu), to jo ako Browserska a zwobraznjeńska pomoc myslena Pśedłoga:Polytoniski zbytna a se njama wužywaś!

Ale teke wězo pšsoym njewužywaj za nowogrichiske woznamjenjenja a lemmata, dokulaž tam rowno njejo notny a pismowy wobraz ako měšenje z normalnym pismom njejo rědny. Dalše informacije: de:Vorlage Diskussion:Polytonisch

Wužyśe

{{Polytoniski|tekst}}Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.