Pśedłoga:Pśedłogowa kategorija

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Pśedłoga:Interwikitmp-grpToś ta pśedłoga se by jawiś měła na zachopjeńku kategorijow kótarež wopśimjeju boki z pśedłogami a pódkategorije bokow z pśedłogami. Slědujuce parametry, wše opcionalne, se teke wužywaju:

typ
Pśidawa noticu ku kótarymž typ pśedłogow kategorija (ale nic notnje jich pódkategorije) jo myslone słušaś, na pś.
{{Pśedłogowa kategorija |typ=navbox}}
Tuchylu, parameter typ móžo jaden z źewjeś gódnosćow měś a jogo bźezgódnostna gódnosć jo notica. Gódnosći su:
ambox · external link · infobox · navbox · stub · conversion · formatting · timeline · userbox
Jolic typ ma drugu ako jadnu toś tych gódnosćow, normalna zdźělenje "Boki listowane w toś tej kategorije su myslone byś typ pśedłogi." se jawi.
tema
Pśidawa normalny wopis "Pśedłogi póśěgujuce na tema.", gaž tema jo zwětšego wótkaz na głowny nastawk kótaryž se z kategoriju asociěrujo (na pś. Zjadnośone staty Ameriki za kategorija Pśedłogi za Zjadnośone Staty Ameriki). Glědaj Pśikład 1 dołojce.
wopis
Wužywaj ten jolic wěcej detalowy wopis jo notny město (abo, jolic tema se teke wužywa, aby slědowaś) normalny górny wopis. Glědaj Pśikład 2 dołojce.
portal
Pśidawa {{portal}}-owy wótkaz napšawo někakego tema a/abo wopisowy tekst. Glědaj Pśikład 3 dołojce
pomoc
Wužywaj ten aby k dispoziciji stajał wósebne instrukcije radšo ako normalne wujasnjenje kaž kak pśidaś pśedłogu ku kategoriji.

Pśikłady

Pśikład 1

{{Pśedłogowa kategorija
|typ  = navbox
|tema = [[Zjadnośone staty Ameriki]]
}}


Pśikład 2

{{Pśedłogowa kategorija
|typ  = navbox
|tema = [[China]]
|wopis = <br/><small>Pó pśedłogach póśěgujucych specifisce na [[Ludowa republika China|Ludowu Republiku China (PRC)]] abo [[Republika China|Republiku China (ROC, "Taiwan")]], glědaj, resp., {{k|Pśedłogi za Ludowu Republiku China}} a {{k|Pśedłogi za Republiku China (Taiwan)}}.</small>
}}


Pśikład 3

{{Pśedłogowa kategorija
|wopis = Tu jo ''wopis'' bźez pśedchadnego ''tema'' pśedstajenja.
|portal = Zjadnośone staty Ameriki
}}


Pśikład 4

{{Pśedłogowa kategorija
|typ = external link
|wopis = '''Pśedłogi kótarež pomagaju pśi wutwórjenju a formatěrowanju eksternalnych wótkazow na [[tema]]-daty.'''
}}


Druge pśedłogi za zachopjeńk kategorijow


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.