K wobsahej skočić

Pśedłoga:Multicol

Z Wikipedije


Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.

Wužywanje

{{Multicol}} se za startowanje wěcejsłupikowy wobłuk boka wužywa. Mjazy kuždym blokom słupikowego teksta zasajźuj {{Multicol-break}} a kóńcyś slědny słupik z {{Multicol-end}}. Na pś.:

 {{Multicol}}
 Tos ten tekst se w prědnem słupiku pokazujo.
 {{Multicol-break}}
 Toś ten tekst se w drugem słupiku pokazujo.
 {{Multicol-break}}
 Toś ten tekst se w tśeśem słupiku pokazujo.
 {{Multicol-end}}

Móžoš měś někake cysło słupikow. Kuždy słupik buźo samsku šyrokosć měś, rowno rozdźělujcy disponujobny horicontalny rum. Kuždy słupik ma śěńku pšawu kšomu (20 pikselow), płodźo "mjezeru" kótaraž zajźujo tekst w słupiku ze zetkawanje tekst w słupiku napšawo.

Parametry

Toś ta pśedłoga ma dwa opcionalnej parametra: powšitkownu šyrokosć sady słupikow a šyrokosć mjezery. Powšitkowna šyrokosć sady słupikow móžo byś absolutna gódnosć (e.g., 40em) abo procentowa gódnosć disponujobneje šyrokosć boka (e.g., 50%). Toś ten parameter ma normalnu gódnosć wót 100%. Na pś., za płodźenje wěcejsłupikowego wobłuka to jo jano 50% šyrokosći boka:

 {{Multicol|50%}}
 Toś ten tekst se w prědnem słupiku pokazujo.
 {{Multicol-break}}
 Toś ten tekst se w drugem słupiku pokazujo.
 {{Multicol-break}}
 Toś ten tekst se w tśeśem słupiku pokazujo.
 {{Multicol-end}}

Wěcejsłupikowy wobłuk jo pśecej na lěwy bok wobpśimowacego bloka placěrowany. By to změnił, sajź górny Wikijowy tekst do DIV bloka, kótaryž ma CSS atribut text-align z jadnu ze slědujuceju gódnosći center abo right, kaž to:

 <div style="text-align:center;">{{center|
 {{Multicol|50%}}
 ...
 {{Multicol-end}}
 }}</div>

Pomocnej pśedłoze

Toś ta pśedłoga dwě pomocnej pśedłoze wužywa, aby móžo funkcioněrowała.

Pśikłada z pomocnyma pśedłogoma
 {{Multicol}}
 Słupik 1
 {{Multicol-break}}
 Słupik 2
 {{Multicol-break}}
 Słupik 3
 {{Multicol-end}}
 {{Multicol}}
 Słupik 1
 {{Multicol-break}}
 Słupik 2
 {{Multicol-break}}
 Słupik 3
 {{Multicol-break}}
 Słupik 4
 {{Multicol-end}}

Glědajśo: Na rozdźěl wót drugich wikipedijow tu njeeksistěruju alternatiwne pśedłogi kaž na pś. {{Col-begin}}, {{Col-end}} a druhe.Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.