K wobsahej skočić

Pśedłoga:MONTHDAYS

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga woblicujo licbu dnjow za mjasecy lěta w parametrje.

Syntaksa:
{{MONTHDAYS|''lěto''|''měsac''}}

Pśikłady za wše mjasecy pśestupnego lěta

{{MONTHDAYS|2000|1}} pśinjaso 31
{{MONTHDAYS|2000|2}} pśinjaso 29
{{MONTHDAYS|2000|3}} pśinjaso 31
{{MONTHDAYS|2000|4}} pśinjaso 30
{{MONTHDAYS|2000|5}} pśinjaso 31
{{MONTHDAYS|2000|6}} pśinjaso 30
{{MONTHDAYS|2000|7}} pśinjaso 31
{{MONTHDAYS|2000|8}} pśinjaso 31
{{MONTHDAYS|2000|9}} pśinjaso 30
{{MONTHDAYS|2000|10}} pśinjaso 31
{{MONTHDAYS|2000|11}} pśinjaso 30
{{MONTHDAYS|2000|12}} pśinjaso 31

Pśikłady za wše mjasecy njepśestupnego lěta

{{MONTHDAYS|2001|1}} pśinjaso 31
{{MONTHDAYS|2001|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|2001|3}} pśinjaso 31
{{MONTHDAYS|2001|4}} pśinjaso 30
{{MONTHDAYS|2001|5}} pśinjaso 31
{{MONTHDAYS|2001|6}} pśinjaso 30
{{MONTHDAYS|2001|7}} pśinjaso 31
{{MONTHDAYS|2001|8}} pśinjaso 31
{{MONTHDAYS|2001|9}} pśinjaso 30
{{MONTHDAYS|2001|10}} pśinjaso 31
{{MONTHDAYS|2001|11}} pśinjaso 30
{{MONTHDAYS|2001|12}} pśinjaso 31

Pśikłady za februar někakich lět

{{MONTHDAYS|1901|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|1904|2}} pśinjaso 29
{{MONTHDAYS|1992|2}} pśinjaso 29
{{MONTHDAYS|1996|2}} pśinjaso 29
{{MONTHDAYS|1999|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|2000|2}} pśinjaso 29
{{MONTHDAYS|2001|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|2002|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|2003|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|2004|2}} pśinjaso 29
{{MONTHDAYS|2005|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|2006|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|2007|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|2008|2}} pśinjaso 29
{{MONTHDAYS|2012|2}} pśinjaso 29
{{MONTHDAYS|2099|2}} pśinjaso 28

Pśikłady za februar někakich lět, gdyž lětstotk se kóncy

{{MONTHDAYS|1600|2}} pśinjaso 29
{{MONTHDAYS|1700|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|1800|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|1900|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|2000|2}} pśinjaso 29
{{MONTHDAYS|2100|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|2200|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|2300|2}} pśinjaso 28
{{MONTHDAYS|2400|2}} pśinjaso 29

Glědaj teke


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.