K wobsahej skočić

Pśedłoga:Infokašćik pismo

Z Wikipedije

Mjeno pismoweho systema

Typ

{{{typ}}}

Powědane rěcy

{{{rěcy}}}

Wunamakane wót

{{{wunamakaŕ}}}

Doba

{{{doba}}}

Status

{{{status}}}

Póchad

{{{fam1}}}
 → {{{mě}}}

Wótwóźone systemy

{{{wótwóźone}}}

Sotšojske systemy

{{{sotšojske}}}

Pśiswójźbne systemy

{{{pśiswójźbne}}}

Unicode range

{{{unicode}}}

Unicodowe mě

{{{unicodowe mě}}}

ISO 15924

{{{iso15924}}}

HTML

{{{HTML}}}

[[Image:{{{pśikład}}}|225x400px]]

[[Image:{{{wobraz1}}}|225x400px]]

[[Image:{{{wobraz2}}}|225x400px]]

[[Image:{{{wobraz3}}}|225x400px]]

[[Image:{{{wobraz4}}}|225x400px]]

{{{notica}}}

Wobźěłaś
p  d  w


Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga twóri infokašćik wó pismje.

Syntaksa

Syntaksa wopśimjejo wše móžne wariable (notne parametry se markěrowane z asteriskom):

{{Infokašćik pismo
|mě     = (*)
|typ     = (*glědaj opcije dołojce)
|STtyp    = (*glědaj opcije dołojce)
|typedesc  = (Aby k dispoziciji stajiś pśidatnu informaciju pó powšyknem typje)
|doba    = (*Doba za cas kótarejež system jo był we wužywanju)
|rěcy    = (Nejwažnjejše rěcy wužywajuce pismo)
|fam1    = (Wužywaj famN aby definěrowaś póchad pisma.
|fam2    = Až do 15 póchadow pisma se móžo listowaś,
...       fam1 jo nejstarše.)
|fam15    = 
|wunamakaŕ  = (Wužywaj město famN za kumštnje wunamakane pisma)
|sotšojske  = (Za sotšojske pisma tu z zgromadnym póchadom)
|wótwóźone  = (Za wótwóźone systemy)
|pśiswójźbne = (Za pśiswójźbne systemy)
|pśikład   = (Wobraz pśikłada, BŹEZ "Wobraz:" prefiksa)
|wjelikosć  = (Wjelikosć wobraza pśikłada)
|unicode   = (Aby definěrowaś Unicode wobłuk)
|iso15924  = (Aby definěrowaś ISO 15924 styripismowy kode)
}}

Opcije za typ-parameter

Wuběŕ barwowe koděrowanje pó typje pisma:

Konsonantowe Alfabet Abugida Złožkowe pismo Połzłožkowe pismo
Palcowy alfabet Piktografija Ideografija Logografija
Stenografija Njedešifrěrowane Alternatiwne (default)

Opcije za STtyp-parameter

Toś te polo se by jano inkluděrowaś měło jolic "typ" = stenografija . Wuběŕ kod za slězynowu barwu pó typje pisma:

Konsonantowe Alfabet Abugida Złožkowe pismo
Połzłožkowe pismo Njedešifrěrowane Alternatiwne (default)

Pśikład

Kyriliski alfabet

Typ

Alfabet

Doba

wót srjejźišća 10. lětstotka

Póchad

Feniciske pismo
 → Grichiski alfabet
  → Glagolitiske pismo
   → Kyriliski alfabet

Pśiswójźbne systemy

Łatyński alfabet
Koptiske pismo
Armeński alfabet
Glagolitiske pismo

Unicode range

 • U+0400–U+052F
 • U+2DE0–U+2DFF
 • U+A640–U+A69F

ISO 15924

Cyrl

Wobźěłaś
p  d  w
{{Infokašćik pismo
|mě     = Kyriliski alfabet
|typ     = Alfabet
|typedesc  =
|doba    = wót srjejźišća 10. lětstotka
|rěcy    =
|fam1    = [[Feniciske pismo]]
|fam2    = [[Grichiski alfabet]]
|fam3    = [[Glagolitiske pismo]]
|wunamakaŕ  =
|sotšojske  =
|wótwóźone  = 
|pśiswójźbne = [[Łatyński alfabet]]<br />[[Koptiske pismo]]<br />[[Armeński alfabet]]<br /> [[Glagolitiske pismo]]
|pśikład   = Cyrillicalphabet.jpg
|wjelikosć  = 280px
|unicode   =
* U+0400–U+052F
* U+2DE0–U+2DFF
* U+A640–U+A69F
|iso15924  = Cyrl
}}Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.