Pśedłoga:Gregorjaniski běžny datum

Z Wikipedije


Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.

Toś ta předłoha dawa Gregorjaniski běžny źeń. To su licby dnjow wót lěta 1 po n.l.č. (Póndźelu, 1. januara 1 = 1). (W Gregorjaniskem kalendarju lěto 0 njejo) Toś ta pśedłoga měła wše wuwzaśa z pśestupnymi lětami wobjadnaś, lětne pšawidło 100 a 400 inkluziwnje. Pó standarźe pśedłoga dawa běžnu licbu za źinsajšni źeń. Aby běžnu licbu za drugi datum namakał, pódaj datum w toś tem koźe: {{Gregorjaniski běžny datum|mjasec = |źeń = |lěto = }}

Źinsa jo 739025


  • {{gregorjaniski běžny datum|lěto=1|mjasec=1|źeń=1}} dawa 1
  • {{gregorjaniski běžny datum|lěto=2000|mjasec=12|źeń=31}} dawa 730485 (5 razow licba dnjow cyklusa, 146.097)
  • {{gregorjaniski běžny datum|lěto=2000|mjasec=1|źeń=1}} dawa 730120
  • {{gregorjaniski běžny datum|lěto=2001|mjasec=1|źeń=1}} dawa 730486
  • {{gregorjaniski běžny datum|lěto=2001|mjasec=2|źeń=28}} dawa 730544
  • {{gregorjaniski běžny datum|lěto=2001|mjasec=3|źeń=1}} dawa 730545



Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.