Pśedłoga:Glědajśo

Z Wikipedije


Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.

Pśeglěd pśedłogi

{{{1}}}

Parametry

  • kšoma (za barbu kšomy pó šemje #aabbcc)
  • kšomanalěwo (za barbu lěweje kšomy pó šemje #aabbcc)
  • slězyna (za barwu slězyny kašćika pó šemje #aabbcc)
  • tekstowe_wusměrjenje (za wusměrjenje teksta; left (teke bźez parametra), right, center)
  • šyrokosć
Kode Wuslědk
{{Glědajśo|Lorem ipsum inemeratum.}}

Lorem ipsum inemeratum.

{{Glědajśo|šyrokosć=80% |slězyna=#D9EDFF 
|kšoma=#abcdef |kšomanalěwo=blue 
|Lorem ipsum delerate.}}

Lorem ipsum delerate.Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.