K wobsahej skočić

Pśedłoga:Galerija

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Wopis

Toś ta pśedłoga słužy za to procesy a wótběgi, kótarež se w sekwency wobrazow pokazanja, lažčej su rozymliwy, pokazowaś. (Na pś.: Cytaŕ móžo se daś funkciju motora, do jadnotliwych funkciskich kšacow rozdźělone, pśez kliknjenje kšac pó kšacu sekwencielnje pokazowaś.)

Žrědło

{{Galerija
|width =
|title =
|align =
|background =
|border =
|Image:|
|Image:|
|...
|...
|...
|Image:|
}}

Parametry

  • width = Wjelikosć pśedłogi - normalna gódnota= 200; zapis pśi drugich gódnotach cyfru lubjej bźez dodanka px: na pś. 400 (Z dnja 1. junija 2015 to teke derje funkcioněrujo, jolic zapišoš jadnotu. Pomocna pśedłoga faktiski ju wurězujo.)
  • title = Titel sekwency
  • align = wusměrjenje na pšawej abo lěwej kšomje (zapis right abo left) abo resp. sekwenca w srjejźi (center)
  • background = normalna gódnota jo běła - změna jo móžna pśez zapisanje engelskego mjenja barwy: na pś. green, yellow abo blue
  • border = normalna gódnota jo carna - změna jo móžna pśez zapisanje engelskego mjenja barwy: na pś. green, yellow abo blue
  • Image:Zapis mě wobraza.xxx|Wopis

Pśikład

Pšawje zapisany parameter "width"
2. bitwa wót El Alamein
Trupy za cas pśedwjacora bitwy.
23. oktobra 1942 - aliěrowane napad zachopi.
{{Galerija
|width=404
|title=2. bitwa wót El Alamein
|align=right
|background =
|border= red
|Image:2 Battle of El Alamein 001.png|Trupy za cas pśedwjacora bitwy.
|Image:2 Battle of El Alamein 002.png|23. oktobra 1942 -  aliěrowane napad zachopi.
|Image:2 Battle of El Alamein 003.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 004.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 005.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 006.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 007.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 008.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 009.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 010.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 011.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 012.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 013.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 014.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 015.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 016.png|
}}


Z jadnotu px zapisany parameter "width"
2. bitwa wót El Alamein
Trupy za cas pśedwjacora bitwy.
23. oktobra 1942 - aliěrowane napad zachopi.
{{Galerija
|width=404px
|title=2. bitwa wót El Alamein
|align=right
|background =
|border= red
|Image:2 Battle of El Alamein 001.png|Trupy za cas pśedwjacora bitwy.
|Image:2 Battle of El Alamein 002.png|23. oktobra 1942 -  aliěrowane napad zachopi.
|Image:2 Battle of El Alamein 003.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 004.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 005.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 006.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 007.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 008.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 009.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 010.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 011.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 012.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 013.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 014.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 015.png|
|Image:2 Battle of El Alamein 016.png|
}}Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.