K wobsahej skočić

Pśedłoga:For

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga se za "programowanje" kaž w PHP for wužywa, ale z hynakšeju syntaksu.

Glědaj do engelskeje dokumentacije w meta.

bźez linkowych skokow daniž proznych znamuškow

Wopis

Pśedłoga woła wobmjezujucu pśedłogu až do 150 razow, gdyž parameter pśistaju wše z gódnosćow w lisćinje. Mimo wariabelnego parametra, gódnosć móžo se precizěrowaś za až do 4 konstantne póry parameterow (pcX; město X jo cifra 1 až 4).

Wužywanje

{{for
 |call=pśedłoga, kótaraž se dej namołwiś
 |z kótarym se dej wopśimjeśe rozdźěliś (njemjenjowany parameter; notny, ale móžo byś prozny)
 |pc1n=mě parametra
 |pc1v=konstantna gódnosć
 |pc2n=mě parametra
 |pc2v=konstantna gódnosć 
 |pc3n=mě parametra
 |pc3v=konstantna gódnosć 
 |pc4n=mě parametra
 |pc4v=konstantna gódnosć 
 |pv=mě wariabelnego parametra
 |prefix=konstantny prědny źěl gódnosći wót pv
 |postfix=konstantny slědny źěl gódnosći wót pv
 |lisćina z až do 150 parameterowych gódnosćow (bźez prědnego daniž zadnego źěla) z rozdźělujucym znamjenim "|"
}}

Pśikłady

Kode Rezultat
1{{for|, 1|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09
|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19
|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29
|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39
|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49
|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59
|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69
|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79
|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89
|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99
 |call=1x
}}
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199

Glědaj, až slědny źěl rozdźělowanego znamjenja se wužywa kaž prědny źěl; prědny prědny źěl dej se wósebiśe zasajźowaś.


{{for| -|a|3||c|call=x3}} wužywajucy Pśedłoga:x3 (diskusija, Co wótkazujo sem, wobźěłaj) pśinjaso

aaa -333 - -ccc

{{for|///|p|||3||c|call=t}} wužywajucy Pśedłoga:t (diskusija, Co wótkazujo sem, wobźěłaj) pśinjaso

zachopjeńk-p-kóńc///zachopjeńk--kóńc///zachopjeńk--kóńc///zachopjeńk-3-kóńc///zachopjeńk--kóńc///zachopjeńk-c-kóńc

{{for| / |call=Skrotconka wšednego dnja|3|1|5|3|2}} wužywajucy Pśedłoga:Skrotconka wšednego dnja (diskusija, Co wótkazujo sem, wobźěłaj) pśinjaso

srj / pón / pět / srj / wał

{{for|call=t2|pc1n=2|pc1v=konstantny|abc|def|ghi}} wužywajucy Pśedłoga:t2 (diskusija, Co wótkazujo sem, wobźěłaj) pśinjaso:

start-def-srjejź-konstantny-kóńcabcstart-ghi-srjejź-konstantny-kóńc


Konstanty parameter se ignorěrowany, jolic wón jo samski kaž (implicitnje abo eksplicitnje daty) wariablowy parameter:

{{for|,|call=t2|pc1n=1|pc1v=7|pc2n=2|pc2v=5|abc|def|ghi}} wužywajucy Pśedłoga:t2 (diskusija, Co wótkazujo sem, wobźěłaj) pśinjaso:

start-abc-srjejź-5-kóńc,start-def-srjejź-5-kóńc,start-ghi-srjejź-5-kóńc


{{for|sep=,|call=x3|1=a=b|2=c=d|3=e}} pśinjaso c=dc=dc=da=beee


{{#expr:{{for||call=plus kwadrat|pv=1|1|2|3|4|5}}}} pśinjaso 55.

połrekursiwny: glědaj m:Template talk:Foreach/recursion

Tabele

XML:

<table border=1>
<tr><td>{{for|</td><td>|call=X1|3|1|5|3|2}}</td></tr>
<tr><td>{{for|</td><td>|call=kwadrat|3|1|5|3|2}}</td></tr>
</table>

pśinjaso

31532
912594

HTML

<table border=1>
<tr><td>{{for|<td>|call=X1|3|1|5|3|2}}
<tr><td>{{for|<td>|call=kwadrat|3|1|5|3|2}}
</table>

pśinjaso

31532
912594

Wiki-tabela

{| border=1
|-
|{{for|{{!!}}|call=X1|3|1|5|3|2}}
|-
|{{for|{{!!}}|call=kwadrat|3|1|5|3|2}}
|}

přinjáso

3 1 5 3 2
9 1 25 9 4

XML

<table border=1>
<tr><td>{{for|</td></tr><tr><td>|call=tabelosłupikowy pśikład|3|1|5|3|2|pc1n=</td><td>}}
</table>

pśinjaso

3||0.33333333333333
1||1
5||0.2
3||0.33333333333333
2||0.5

HTML

<table border=1>
<tr><td>{{for|<tr><td>|call=tabelosłupikowy pśikład|3|1|5|3|2|pc1=sep1=<td>}}
</table>

pśinjaso

3||0.33333333333333
1||1
5||0.2
3||0.33333333333333
2||0.5

Wiki-tabela z pśedłogu "Tabelowsłupikowy pśikład"

{| class="wikitable sortable" 
|-
!number!!reciprocal
|-
| {{for|
{{!}}-
{{!}} |call=tabelosłupikowy pśikład|3|1|5|3|2}}
|}

pśinjaso

number reciprocal
3 0.33333333333333
1 1
5 0.2
3 0.33333333333333
2 0.5

rezerwěrowane mě

Njewužywajobne rezerwěrowane mě kaž dypk w lisćinje jo "@"; wón bu ignorěrowany, ale na pśi. @1 nic:

{{for|-|a|@|@1|b|c|call=x3}} pśinjaso

aaa-@@@-@1@1@1-bbb-ccc

Glědaj teke


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.