K wobsahej skočić

Pśedłoga:Druge wóznamy

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Toś tu pśedłogu móžoš na zachopjeńku nastawka pśidaś, kótaregož titel by toś ten drugego nastawka byś mógł (na pś. gaž źo wó cłowjeka a město ze samskim mjenim). Pśez ju móžoš wjasć cytarjow do maksimalnje tśoch nastawkow.

Pśedłoga {{Wěcejwóznamowosć}} se na specialnej stronje wužywa, źož se wše nastawki listuju kótarež cytarje mógu pód toś tym titelom pytaś.

Syntaksa

{{Druge wóznamy}} 
{{Druge wóznamy|tekst=<wujasnjujucy tekst>}} 
{{Druge wóznamy|alt1}} 
{{Druge wóznamy|alt1|alt2}} 
...
{{Druge wóznamy|alt1|alt2|alt3|alt4|alt5}} 
  • alt1 až alt5 su alternatiwne titele

Pśikłady

{{Druge wóznamy}} 

pśinjaso :

Za nastawki ze samskim titelom glědaj bok Druge wóznamy (wěcejwóznamowosć).
{{Druge wóznamy|tekst=Toś ten nastawk ma ako temu póchad, wužywanje a wugronjenje pismika C. Wó drugich wóznamach glědaj [[C (wěcejwóznamowosć)]]}} 

pśinjaso :

Toś ten nastawk ma ako temu póchad, wužywanje a wugronjenje pismika C. Wó drugich wóznamach glědaj C (wěcejwóznamowosć).
{{Druge wóznamy|Pótrjefjony nastawk}} 

pśinjaso :

Za nastawki ze samskim titelom glědaj bok Pótrjefjony nastawk.
{{Druge wóznamy|Prědny nastawk|Drugi nastawk}} 

pśinjaso :

Za nastawki ze samskim titelom glědaj boki Prědny nastawk a Drugi nastawk.
{{Druge wóznamy|alt1|alt2|alt3|alt4|alt5}} 

pśinjaso :

Za nastawki ze samskim titelom glědaj boki alt1, alt2, alt3, alt4 a alt5.

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.