K wobsahej skočić

Pśedłoga:Chwalba z mjadwjeźkom

Z Wikipedije

Pśizwóliju śi toś ten mjadwjeźk za Twójo njepśestawace njenadpadne wobźěłanje nastawkow :).

Glědaj, až sy pódpis z wariablu {{pódpis}} zabył(a).


Dokumentacija pód toś tym tekstom se njepokaza, jolic pśedłoga se wužywa.

Toś ta pśedłoga se móžo za chwalbu na wužywarja wužywaś. Parameter {{dodank}} jo opcionalny, ale parameter {{pódpis}} jo notny.

Pśikład bźez wariable połoženje

Pśizwóliju śi toś ten mjadwjeźk za Twójo njepśestawace njenadpadne wobźěłanje nastawkow :).
Twóje nastawki pśecej su wjelgin zajmowe. --Tlustulimu 11:42, 15 apryla 2008 (CEST)

{{Chwalba z mjadwjeźkom
|dodawk=Twóje nastawki pśeco su wjelgin zajmowe.
|podpis=--~~~~
}}

Opcionalnej wariabli

Mimo togo eksistěrujo opcionalna wariabla tekst, kótaraž se wužywa, jolic njocoš górny tekst wužywaś ale drugi tekst preferujoš.

Druga opcionalna wariabla jo połoženje, kótaraž móžo jadnu z gódnosćow left, rightCSS měś. Mimo togo kašćik ma mjeńšu šyrokosć z 25%.

Pśikład z wariablu połoženje

Pśizwóliju śi toś ten mjadwjeźk za Twójo njepśestawace njenadpadne wobźěłanje nastawkow :).
Twóje nastawki pśecej su wjelgin zajmowe. --Tlustulimu 12:09, 15 apryla 2008 (CEST)

{{Chwalba z mjadwjeźkom
|dodank=Twóje nastawki pśecej su wjelgin zajmowe.
|pódpis=--~~~~
|połoženje=right
}}


CSS-klasy

Pśedłoga ma dwě CSS-klasy za indiwiduelne formatowanje.

  • noprint (normalnje zajźujo wuśišćenju kašćika)
  • mjadwjezk (za rozdźělne indiwiduelne formaty; Pó CSS-specifikaciji njejo móžno serbske pismiki, ale jano engelske pismiki bźez diakritow. Togodla tu ź felujo a jo pśez z narowna.)

Glědaj tekeJolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.