K wobsahej skočić

Pěskowy płonjak

Z Wikipedije
Pěskowy płonjak
Pěskowy płonjak (Thymus serpyllum)
systematika
Domena Eukaryoty
Swět Rostlinstwo
  Asteridy
Euasteridy I
pórěd: (Lamiales)
swójźba: Gubkate kwitarje (Lamiaceae)
rod: Płonjak[1][2] (Thymus)
družyna: Pěskowy płonjak
wědomnostne mě
Thymus serpyllum
L.
Wobźěłaś
p  d  w

Pěskowy płonjak (Thymus serpyllum) jo rostlina ze swójźby gubkatych kwitarjow (Lamiaceae).

Kwiśonki
Ilustracija

Wopis[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pěskowy płonjak jo zymje pśetrajucy kerk, kótaryž dośěgnjo wusokosć wót 2 až do 10 (25) cm, šyrokosć wót 45 cm a ma dłymoko w zemju dosegajucy centralny korjeń a se wót togo wujźecy z lažecymi kijaškami rozšyrjujo. Jadnotliwa rostlina wuwiwa na toś tem wašnju zwisujucy pśestrěńc, kótaryž móžo dośěgnuś wjelikosć wót jadnogo kwadratowego metra.

Dele lažece kijaški su jano na spódku pitśku wódrjewjone.

Łopjena[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wónjajuce łopjena rostliny su małe, błyšćece, eliptiske až lancetne a dośěgnu dłujkosć wót 10 mm a šyrokosć wót 4 mm. Ze wogony zapušćuju w kuždem lětu wjeliku tšochu kwiśonkowych wurostkow, kótarež dośěgnu wusokosć wót źaseś až do pěśnasćo centimetrow.

Kwiśonki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Kwiśo wót maja až do septembra (wót junija až do awgusta). Rožojte abo módrowioletne, małe, rorkojte, dwojogubkate kwiśonki stoje pó tśoch až pó šesćoch w łopjenowych rozporach w pózdatnem kłosu, kótarež dośěgnu dłujkosć wót až do 4 milimetrow (wót 6 až do 7 mm).

Rostlina producěrujo w toś tem casu nektar za woprošujuce insekty. Za pcołkarstwo jo pěskowy płonjak togodla wažna pcołcyna pastwa.

Stojnišćo[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pěskowy płonjak jo typiski wobydlaŕ wót chójcowych stepowych lěsow z suchymi, małokalkatymi pěskowymi zemjami. Wón se tam cesto podłu drogow abo na gólnych swětlinach namaka. Typiska pśewódna rostlina na toś tem stojnišću ja hsb:jatřobnik.

Nožki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  1. Starosta: Dolnoserbsko-nimski słownik, Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch, Bautzen 1999, ISBN 3-7420-1096-4, bok 302
  2. W internetowem słowniku: Thymian

Žrědła[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  • Botanica, Einjährige und mehrjährige Pflanzen, Über 2000 Pflanzenporträts, ISBN 978-3-8331-4469-1, bok 857 (nim.)
  • Spohn, Aichele, Golte-Bechtle, Spohn: Was blüht denn da? Kosmos Naturführer (2008), ISBN 978-3-440-11379-0, bok 96 (nim.)

Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Commons
Commons