K wobsahej skočić

Mozilla Firefox Mobile

Z Wikipedije
Mozilla Firefox Mobile
wuwiwarje: Mozilla Foundation
aktualna wersija: 41.0[1]
(22. septembra 2015)
testowa wersija: 42.0 beta 1
(22. septembra 2015)
źěłański system: Android
kategorija: webwobglědowak
licenca: MPL/GPL/LGPL (trojna licenca)
dolnoserbski: jo (wersija 41.0), wót Android 5.0
webowe sedło: Firefox za Android
Wobźěłaś
p  d  w

Mozilla Firefox Mobile jo lichotny webwobglědowak projekta Mozilla za mobilne kóńcne rědy, ako na pś. PDA, mobilne telefony abo MID. Jadnučki źěłowy system, kótaryž se pódpěra, jo Android.

Kodowe mě za Firefox Mobile jo Fennec, engelske a francojske pomjenjenje za pusćinowu lišku Fenek. Firefox Mobile za Maemo 1.0 Beta 5 jo w lěśe 2009 prědna wersija wobglědowaka była, kótaraž jo měła oficielne mě a logo Firefox.[2]

Funkcionalnosć[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Firefox Mobile wuwija se na zakłaźe Mozilla Firefox, ma pak swójski wužywarski pówjerch. Ten jo ako na specielne zamóžnosći (na pśikład dotyknjeńske wobrazowki) tak teke na wobgranicowanja (małe wobrazowki) toś teje rědoweje klase pśiměrjony.[3]

Firefox Mobile bitujo funkcije ako rejtarki, gesty dotknjeńskeje wobrazowki, blokěrowanje wuskokujucych woknow a zastojnik gronidłow. Wobměra programa dajo se z pśidankami rozšyriś.

Aktualne platformy[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Android

Wersija za Android jo wót 29. měrca 2011 wózjawjoneje wersije 4.0 Firefox Mobile k dostaśeju. Z wersiju 14 jo se XUL-pówjerch pśez pówjerch Android narownał, aby se pótrjeba składa a napołnjowański cas znižyłej. Z wersiju 31 jo se zrazom pódpěra za Android 2.2 skóńcyła.[4]

Wót wersije 37.0, kótaraž jo se 31. měrca 2015 wózjawiła, jo Mozilla Firefox Mobile teke z dolnoserbskim a górnoserbskim wužywarskim pówjerchom k dispoziciji, ale jano za rědy z Android 5.0 a wušej, dokulaž akle Android 5 pódpěra tśipismikowe rěcne kody.

Pjerwjej pódpěrane platformy[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Maemo / MeeGo

Na zachopjeńku jo Firefox Mobile jano za internetnej tableta Nokia N800 a N810 k dostsaśeju. W februaru 2009 jo se pótom prědna alfawersija za HTC Touch Pro wózjawiła.

Prědna stabilna wersija jo se 28. januara 2010 za smartfon N900 wózjawiła. Wužywanje na tabletoma N800 a N810 jo teke móžno było, njejo se pak dopórucyło.[5] W MeeGo, to jo naslědnik Maemo, Firefox Mobile jo měł standardny wobglědowak za smartfony byś.[6]

Mozilla jo mjaztym z wuwiśim za Maemo a MeeGo pśestał, slědna wózjawjona wersija jo Firefox Mobile 7 był.

Windows Mobile

22. februara 2010 jo se stwórta alfawersija Firefox za Windows Mobile (Fennec) wózjawiła. Ale 22. měrca 2010 jo se pśipowěźeło, až pśestanu z wuwijanim za Windows Mobile. Toś ten kšac jo se z tym wobtwarźił, až Microsoft za Windows Phone 7, to jo naslědnik Windows Mobile, njestaja rědy za wuwijanje natiwnych nałoženjow k dispozicji.[7]

Druge platformy[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Lěcrownož Firefox Mobile jo na mobilne kóńcne rědy wusměrjony, su se na zachopjeńku pšawidłownje wersije za desktopowe źěłowe systemy Linux, OS X a Windows wózjawili, aby wuwijarjam a pśełožowarjam bźez pódpěranego mobilnego rěda wuwijanje dodankow atd. zmóžnili. Nowše wersije muse se za toś te systemy samostatnje kompilěrowaś.[8]

Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 Commons: Mozilla Fennec – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow

Žrědła[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  1. Pśispomnjenja k aktualnej wersiji. (eng.)
  2. Melissa Shapiro: Firefox for Maemo Beta 5 Released. W: The Mozilla Blog. 9. nowembera 2009, wótwołana dnja 25. oktobera 2012 (engelšćina).
  3. Mobile/Fennec/Architecture. Background. W: MozillaWiki. Mozilla, wótwołana dnja 25. oktobera 2012 (engelšćina).
  4. Firefox Mobile 31 letzter Release für Android 2.2. Sören Hentzschel, wótwołana dnja 21. julija 2014 (nimšćina).
  5. Mobile/Platforms/Maemo. Firefox for Nokia Maemo. W: MozillaWiki. Mozilla, wótwołana dnja 25. oktobera 2012 (HTTPS, engelšćina).
  6. MeeGo v1.0 for Netbooks. The MeeGo Netbook User Experience includes:. W: meego.com. The Linux Foundation, wótwołana dnja 30. oktobera 2012 (HTTPS, engelšćina).
  7. Stuart Parmenter: Stopping Development for Windows Mobile. Wótwołana dnja 23. měrca 2010 (engelšćina).
  8. Mobile/Fennec/Android. Building Fennec. W: MozillaWiki. Mozilla, wótwołana dnja 5. apryla 2013 (engelšćina).