K wobsahej skočić

Seśowy wobglědowak

Z Wikipedije
Seśowy wobglědowak Firefox eksistěrujo teke ze serbskim pówjerchom. (Wobraz pówětšyś? Na njen kliknyś!) - Glědajśo, až to jo górnoserbska wersija.

Seśowy wobglědowak (teke: browser, web-browser, webowy browser) jo licakowy program, kótaryž słužy k wobglědowanju interneta (seśe, world wide web [www]). Program zmóžnja komunikaciju z http-serwerom a pśeźěłanje pśidostawanego koda (html, xhtml, xml a pod.), kótaryž formatěrujo a zwobrazni pó pśedpódatych standardach webowy bok.

Tekstowe wobglědowaki pokazuju boki ako tekst, zwětšego wjelgin jadnorje formatěrowany. Grafiske wobglědowaki zmóžnjaju nabejnjejše sformatěrowanje bokow zapśěgujucy teke wobraze. Za pokazanje někótarych wósebnych źělow boka, kaž su to flashowe animacije abo java applety, musy se wobglědowak rozšyriś wó specializowane pśidatne module.

K nejwěcej znatym grafiskim wobglědowakam słušaju Internet Explorer, Mozilla Firefox (teke serbski!), SeaMonkey, Opera, Konqueror a Safari. Tekstowej wobglědowaka stej na pś. Links a Lynx.